Andre anlæg

Kommissariatet behandler flere mindre anlæg, som kun påvirker et mindre antal lodsejere. Vi har valgt at samle alt information for mindre anlæg på denne side.  

Indkaldelser

Vedligehold og udvidelse af 132 kV højspændingsstation Næstved den 6. oktober 2023
Bekendtgoerelse.pdf
Download

Anlæg af ny infrastrukturbanegård i Høje Taastrup Kommune den 29. juni 2023
Bekendtgoerelse-5.pdf
Download

Anlæg af Den nye bane København – Ringsted den 22. juni 2023
Bekendtgoerelse-3.pdf
Download

Anlæg af Frederikssundmotorvejen, etape 1260 den 12. maj 2022
Bekendtgoerelse-120522.pdf
Download

Anlæg af Frederikssundmotorvejen, Etape 1260 den 12. maj 2023
Bekendtgoerelse-120523.pdf
Download

Ombygning af rundkørsel ved Køgevej, Ringsted den 7. februar 2023
Bekendtgoerelse.pdf
Download

Ombygning af rundkørsel ved Haslevvej, Ringsted den 6. februar 2023
Bekendtgoerelse-2.pdf
Download

Omisolering af Frederikssundsvejstunnelen, Bellahøj den 1. februar 2023
Bekendtgoerelse-ekspropriationsforretning-5.pdf
Download

Etablering af tomrør på Kraftværkshalvøen den 8. december 2022
Bekendtgoerelse-vedr.-tomroer-paa-Kraftvaerkshalvoeen.pdf
Download

Etablering af 132 kV kabel mellem Ejbygaard og Lindevang den 8. december 2022
Bekendtgoerelse-vedr.-Ejbygaard-Lindevang-.pdf
Download

Etablering af 132 kV kabel mellem Svanemølle koblingsstation og Amagerværket den 8. december 2022
Bekendtgoerelse-Svanemoelle.pdf
Download

Etablering af tomrør på Kraftværkshalvøen den 25. november 2022
Bekendtgoerelse-6.pdf
Download

Etablering af 132 kV kabel mellem Ejbygaard og Lindevang den 25. november 2022
Bekendtgoerelse-.pdf
Download

Etablering af 132 kV kabel mellem Svanemølle koblingsstation og Amagerværket den 25. november 2022
Bekendtgoerelse-5.pdf
Download

Anlæg af ny jernbanestrækning København – Ringsted den 4. oktober 2022
Bekendtgoerelse-ekspropriationsforretning.pdf
Download

Anlæg af ny jernbanestrækning København – Ringsted den 16. september 2022
16.-septemeber-2022-bekendtgoerelse-ekspropriationsforretning.pdf
Download

Omisolering af Frederikssundsvejstunnelen, Bellahøj den 15. august 2022
15.-august-2022-bekendtgoerelse-besigtigelsesforretning.pdf
Download

Anlæg af et 50 kV elkabel fra Haslev til Everdrup den 9. august 2022
Bekendtgoerelse.pdf
Download

Anlæg af ny jernbanestrækning København-Ringsted den 28. april 2022
Kbh-Ringsted-bekendtgoerelse-ekspropriationsforretning.pdf
Download

Etablering af omformerstation ved Svanemølle station den 19. april 2022
Bekendtgoerelse-kombineret-forretning.pdf
Download

Modernisering af kørestrøm på jernbanestrækningen København – Fredericia den 24. marts 2022
Bekendtgoerelse-kombineret-forretning.pdf
Download

Omisolering af Frederikssundsvejstunnelen, Bellahøj den 22. marts 2022
22marts-bekendtgoerelse.pdf
Download

Nedlæggelse af overkørsel 117, Toelt – Jernbanestrækningen Hillerød – Snekkersten den 14. september 2021
Bekendtgoerelse-til-den-14.-september-2021.pdf
Download

Anlæg af den nye bane København-Ringsted den 6. og 7. maj 2021
Bekendtgørelse-Besigtigelse-og-ekspropriation-6.-og7.-maj-2021.pdf
Download

Etablering af Frederikssundsmotorvejen, Etape 1260 den 16. april 2021
Bekendtgørelse-160421.pdf
Download

Nedlæggelse af overkørsel 117, Toelt – Jernbanestrækningen Hillerød-Snekkersten den 23. marts 2021
Bekendtgoerelse-8.pdf
Download

Nedlæggelse af overkørsel Hillerød – Snekkersten, Fredensborg og Helsingør kommuner den 31. august 2020
Bekendtgørelse-31.-august-2020.pdf
Download

Ombygning af rundkørsel ved Frederikssundsvej, Kregme den 20. og 21. august 2020
Bekendtgørelse-den-20.-og-21.-august-2020.pdf
Download

Ombygning af rundkørsel ved Frederikssundsvej, Kregme den 3. juni 2020
Bekendtgørelse-for-den-3.-juni-2020.pdf
Download

Etablering af Frederikssundsmotorvejen, Etape 1260 den 31. januar 2020
Bekendtgørelse-310120.pdf
Download

Ombygning af rundkørsel ved Frederikssundsvej, Kregme den 27. november 2019
bekendtgørelse_for_den_27._november_2019..pdf
Download

Etablering af Frederikssundsmotorvejen, Etape 1260 den 22. maj 2019
bekendtgørelse_220519.pdf
Download

Ombygning af tilslutningsanlæg nr. 18 Lagergårdsvej i Gentofte Kommune den 7. maj 2019
bekendtgørelse_7._maj_2019.pdf
Download

Etablering af 132 kV kabel HK13015 – Avedøreværket – Amager Koblingsstation den 30. august 2018
bekendtgørelse_til_den_30._august_2018.pdf
Download

Etablering af Frederikssundmotorvejen, Etape 1260 den 7. juni 2018
bekendtgørelse_070618.pdf
Download

Kalundborgmotorvejen – Nyt regnvandsbassin vest for Ringstedvej den 8. marts 2018
bekendtgørelse_-_8._marts_2018.pdf
Download

Etablering af kabelprojekt Kriegers Flak den 19. februar 2018
bekendtgørelse_-_19._februar_2018.pdf
Download

Etablering af kabelprojekt Kriegers Flak den 3. og 4. oktober 2017
bekendtgørelse_kriegers_flak_oktober_2017.pdf
Download

Etablering af ny Fjordforbindelse ved Frederikssund den 21., 22. og 28. august 2017
bekendtgørelse_den_21._22._og_28._august_2017_fjordforbindelsen.pdf
Download

Etablering af kabelprojekt Kriegers Flak den 9., 10., 15., 16., 30. og 31. maj 2017
bekendtgørelse_kriegers_flak_maj_2017.pdf
Download

Anlæg af ny motorvej Syd om Regstrup den 24., 25. april 2017, 2., 3., 17., 18., 23. og 24. maj 2017 og 7. og 8. juni 2017
bekendtgørelse_-_1._halvår_2017.pdf
Download

Etablering af østvendte ramper på Vestmotorvejen ved Vemmedrup den 20. marts 2017
bekendtgørelse_den_20._marts_2017.pdf
Download

Etablering af Frederikssundmotorvejen, Etape 1260 den 7. og 8. marts 2017
bekendtgørelse_7._og_8._marts_2017.pdf
Download

Etablering af Frederikssundmotorvejen, Etape 1260 den 2. marts 2017
bkg_fremrykket_020317.pdf
Download

Anlæg af udbygning af Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund den 21. februar 2017
bekendtgørelse_den_21._februar_2017.pdf
Download

Anlæg af Cykelsti vest for Kyse – Fuglebjerg den 20. februar 2017
bekg._besigt.ogeksp._den_20._februar_2017.pdf
Download

Etablering af kabelprojekt Kriegers Flak den 7., 8., 22., 23. og 28. februar 2017
bekendtgørelse_kriegers_flak_februar_2017.pdf
Download

Besigtigelsesmateriale / Arealfortegnelse

Vedligehold og udvidelse af 132 kV højspændingsstation Næstved den 6. oktober 2023 – Besigtigelsesmappe
Besigtigelsesmappe.pdf
Download

Anlæg af ny infrastrukturbanegård i Høje Taastrup Kommune den 29. juni 2023 – Besigtigelsesbog samt arealfortegnelse nr. 1
komb.-materiale-1.pdf
Download

Anlæg af Den nye bane København – Ringsted den 22. juni 2023 – Supplerende besigtigelsesbog
Supp.-besigtigelsesbog.pdf
Download

Anlæg af Den nye bane København – Ringsted den 22. juni 2023 – Arealfortegnelse nr. 72
Ftg-72.pdf
Download

Anlæg af Frederikssundmotorvejen, Etape 1260 den 12. maj 2023 – Arealfortegnelse nr. 27
FTG-27.pdf
Download

Anlæg af Frederikssundmotorvejen, Etape 1260 den 12. maj 2023 – Arealfortegnelse nr. 26
FTG-26.pdf
Download

Ombygning af rundkørsel ved Haslevvej, Ringsted den 6. februar 2023 – Arealfortegnelse nr. 1
Besigtigelses-og-ekspropriationsmappe.pdf
Download

Ombygning af rundkørsel ved Køgevej, Ringsted den 7. februar 2023 – Arealfortegnelse nr. 1
Ombygning-af-rundkoersel-ved-Koegevej-fortegnelse-1.pdf
Download

Omisolering af Frederikssundsvejstunnelen, Bellahøj den 1. februar 2023 – Arealfortegnelse nr. 2
Arealfortegnelse-nr.-2-Omisolering-af-Frederikssundsvejstunnelen.pdf
Download

Etablering af tomrør på Kraftværkshalvøen den 25. november 2022 – Arealfortegnelse nr. 1
Arealfortegnelse-1-tomroer-paa-Kraftvaerkshalvoeen.pdf
Download

Etablering af 132 kV kabel mellem Ejbygaard og Lindevang den 25. november 2022 – Arealfortegnelse nr. 1
Arealfortegnelse-1-Ejbygaard-Lindevang.pdf
Download

Etablering af 132 kV kabel mellem Svanemølle koblingsstation og Amagerværket den 25. november 2022 – Arealfortegnelse nr. 1
Arealfortegnelse-1-Svanemoelle-Koblingsstation-Amagervaerket.pdf
Download

Anlæg af ny jernbanestrækning København – Ringsted den 4. oktober 2022 – Supplerende besigtigelsesbog og arealfortegnelse 71
KBH-Ringsted-supp-besigtigelse-arealfortegnelse.pdf
Download

Anlæg af et 50 kV elkabel fra Haslev til Everdrup den 9. august 2022 – Fortegnelse nr. 1
50-kV-elkabel-fra-Haslev-til-Everdrup-.pdf
Download

Omisolering af Frederikssundsvejstunnelen, Bellahøj den 15. august 2022 – Besigtigelsesbog
Frederikssundsvejstunnelen-besigtigelsesbog.pdf
Download

Besigtigelsesprotokoller

Anlæg af Den nye bane København – Ringsted den 22. juni 2023
295.-haefte-220623-Besigtigelses-og-ekspropriationsforretning-ekstrakt.pdf
Download

Ny Infrastrukturbanegård i Høje Taastrup Kommune den 29. juni 2023
1.-haefte-290623-Besigtigelse-og-ekspropriation-til-Ny-Infrastrukturbanegaard.pdf
Download

Etablering af tomrør på Kraftværkshalvøen den 25. november 2022
1.-haefte-081222-Besigtigelses-og-ekspropriationsforretning-2.pdf
Download

Etablering af 132 kV kabel mellem Ejbygaard og Lindevang den 25. november 2022
1.-haefte-081222-Besigtigelses-og-ekspropriationsforretning-1.pdf
Download

Etablering af 132 kV kabel mellem Svanemølle koblingsstation og Amagerværket den 25. november 2022
1.-haefte-081222-Besigtigelses-og-ekspropriationsforretning.pdf
Download

Ombygning af rundkørsel ved Køgevej, Ringsted den 7. februar 2023
1.-haefte-070223-Besigtigelses-og-ekspropriationsforretning-1.pdf
Download

Ombygning af rundkørsel ved Haslevvej, Ringsted den 6. februar 2023
1.-haefte-060223-Besigtigelses-og-ekspropriationsforretning.pdf
Download

Anlæg af ny jernbanestrækning København – Ringsted den 16. september 2022
285.-haefte-160922-Besigtigelses-og-ekspropriationsforretning-ekstrakt.pdf
Download

Omisolering af Frederikssundsvejstunnelen, Bellahøj den 15. august 2022
5.-haefte-150822-Besigtigelsesforretning.pdf
Download

Modernisering af kørestrøm på jernbanestrækningen København – Fredericia den 24. marts 2022
1.-haefte-240322-Besigtigelses-og-ekspropriationsforretning-ekstraktudskrift.pdf
Download

Omisolering af Frederikssundsvejstunnelen, Bellahøj den 11. november 2021
1.-haefte-111121-Besigtigelsesforretning-.pdf
Download

Nedlæggelse af overkørsel på jernbanestrækningen Hillerød – Snekkersten den 31. august 2020
1.-hæfte-310820-Besigtigelsesforretning-1.pdf
Download

Anlæg af signalreguleret kryds ved Frederikssundsvej, Kregme den 3. juni 2020
2.-hæfte-030620-Supplerende-Besigtigelsesforretning-3.pdf
Download

Etablering af kabelprojekt 132 kV forbindelse Avedøreværket-Amager Koblingsstation den 30. august 2018
1._hæfte_-_300818__lb.nr_._105_ekstrakt_til_brug_for_hjemmeside.pdf
Download

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund den 31. oktober 2017
36._hæfte_-_311017_-_ekstrakt_til_hjemmeside.pdf
Download

Anlæg af kabelprojekt Kriegers Flak, delstrækning 400 kW Ishøj – Hovegård den 3. og 4. oktober 2017
28._hæfte___03_041017_ekstrakt_til_hjemmeside.pdf
Download

Anlæg af kabelprojekt Kriegers Flak, delstrækning 400 kW Ishøj – Hovegård den 9., 10., 15., 16., 30. og 31. maj 2017
12._hæfte_-__9._10._15._16._30._og_31._maj_2017_ekstrakt_til_brug_på_hjemmesiden.pdf
Download

Anlæg af cykelsti vest for Kyse-Fuglebjerg på hovedlandevej 126, Næstved-Slagelse den 20. februar 2017
1._hæfte_-_200217__ekstrakt_kun_vedr._besigt._til_hjemmeside_.pdf
Download

Anlæg af kabelprojekt Kriegers Flak, delstrækning 220 kW Rødvig – Bjæverskov den 7., 8., 22., 23. og 28. februar 2017
1._hæfte_7_8__22__23_280217_til_brug_for_hjemmesiden.pdf
Download