Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne

Kontaktoplysninger:

Rentemestervej 8, 2400 København NV

Telefontid: Mandag –  fredag kl. 9-15
Telefon: 33 92 72 30

E-mail: komoe@komoe.dk

Bankforbindelse:

Danske Bank
Reg. nr. 0216 Konto nr. 4069 052 576

EAN-nr.: 5798 000 893 283

CVR.nr.: 26 14 51 71