2021 Bekendtgørelser/Indvarslinger

Etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, delstrækning Svenstrup-Gelsted – Ekspropriationsforretning den 22. og 23. februar 2021
Ovenstående dage afholdes ekspropriation i anledning af etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, jf. naturgasforsyningslovens § 55, stk. 1 og landsplandirektiv for Baltic Pipe, bekendtgørelse nr. 713 af 9. juli 2019. 
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 7 opførte ejendomme i Middelfart Kommune.


Femern Bælt, udbygning af danske jernbanelandanlæg – Udbygning af banestrækningen Orehoved-Holeby, delstrækning Nr. Alslev – Supplerende besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 5. februar 2021
Ovenstående dag afholdes supplerende besigtigelse og ekspropriation i anledning af udbygning af det danske jernbanelandanlæg mellem Orehoved og Holeby i tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen, jf. lov nr. 575 af 4. maj 2015 om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark.
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører supplerende besigtigelse og ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 57 opførte ejendomme i Nr. Alslev.


Etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, delstrækning Svenstrup-Gelsted – Ekspropriationsforretning den 1. og 2. februar 2021
Ovenstående dage afholdes ekspropriation i anledning af etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, jf. naturgasforsyningslovens § 55, stk. 1 og landsplandirektiv for Baltic Pipe, bekendtgørelse nr. 713 af 9. juli 2019. 
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 7 opførte ejendomme i Middelfart Kommune.


Etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, delstrækning Ullerslev-Nyborg – Besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 1. februar 2021
Ovenstående dag afholdes besigtigelse og ekspropriation i anledning af etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, jf. naturgasforsyningslovens § 55, stk. 1 og landsplandirektiv for Baltic Pipe, bekendtgørelse nr. 713 af 9. juli 2019. 
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører besigtigelse og ekspropriation af den i nedennævnte Fortegnelse nr. 8 opførte ejendom i Kerteminde og Nyborg Kommune.


Anlæg af letbane på ring 3 i Gladsaxe og Brøndby kommuner – Ekspropriationsforretning den 27. januar 2021
Ovenstående dag afholdes ekspropriation i anledning af anlæg af en letbane på Ring 3, jf. lov nr. 165 af 26. februar 2014 med ændringer ved lov nr. 657 af 8. juni 2016.  
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 60 opførte ejendomme i Gladsaxe Kommune samt den i Fortegnelse nr. 62 opførte ejendom i Brøndby Kommune.


Udbygning af Fynske Motorvej mellem Gribsvad og Nørre Aaby – Ekspropriationsforretning den 26. januar 2021
Ovennævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning af udbygning af Fynske Motorvej mellem Gribsvad og Nørre Aaby, Etape 4047, jf. lov nr. 524 af 26. maj 2010. 
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af den i nedennævnte Fortegnelse nr. 4 opførte ejendom i Middelfart Kommune.


Etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, delstrækning Gelsted-Skovhuse – Ekspropriationsforretning den 18., 19. og 25. januar 2021
Ovenstående dage afholdes ekspropriation i anledning af etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, jf. naturgasforsyningslovens § 55, stk. 1 og landsplandirektiv for Baltic Pipe, bekendtgørelse nr. 713 af 9. juli 2019.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 6 opførte ejendomme i Assens og Middelfart kommuner.


Femern Bælt, udbygning af danske jernbanelandanlæg – Højspændingskabel langs banen i Vordingborg By – Supplerende besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 14. januar 2021
Ovenstående dag afholdes supplerende besigtigelse og ekspropriation i anledning af udbygning af det danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby i tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen, jf. lov nr. 575 af 4. maj 2015 om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark.
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører nedlæggelse af et højspændingskabel langs med banen i Vordingborg By.


Etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, delstrækning Gelsted-Skovhuse – Ekspropriationsforretning den 13. og 14. januar 2021
Ovenstående dage afholdes ekspropriation i anledning af etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, jf. naturgasforsyningslovens § 55, stk. 1 og landsplandirektiv for Baltic Pipe, bekendtgørelse nr. 713 af 9. juli 2019. 
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 6 opførte ejendomme i Assens Kommune.