2021 Bekendtgørelser/Indvarslinger

Anlæg af adgangsvej fra Prøvestenen til Refshaleøen – Lynetteholm – Ekspropriationsforretning den 22. november 2021
Nedenstående dag afholdes besigtigelsesforretning i anledning af anlæg af adgangsvej fra Prøvestenen til Refshaleøen, jf. lov nr. 1157 af 11. juni 2021 om anlæg af Lynetteholm. 
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører alene anlæg af adgangsvejen fra Prøvestenen over Kraftværksøen og til Refshaleøen i Københavns Kommune.


Femern Bælt, udbygning af banestrækningen Orehoved-Holeby – Delstrækning Lolland – Ekspropriationsforretning den 22. og 23. november 2021
Ovenstående dage afholdes ekspropriation i anledning af udbygning af det danske jernbanelandanlæg mellem Orehoved og Holeby i tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen, jf. lov nr. 575 af 4. maj 2015 om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 63 opførte ejendomme i Lolland Kommune.


Anlæg af letbane på ring 3 – Ekspropriationsforretning den 26. og 27. oktober 2021
Ovenstående dage afholdes ekspropriation i anledning af anlæg af en letbane på Ring 3, jf. lov nr. 165 af 26. februar 2014 med ændringer ved lov nr. 657 af 8. juni 2016.  
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 68 opførte ejendomme i Brøndby Kommune.


Anlæg af letbane på ring 3 – Supplerende besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 27. oktober 2021
Ovenstående dag afholdes supplerende besigtigelse og ekspropriation i anledning af anlæg af en letbane på Ring 3, jf. lov nr. 165 af 26. februar 2014 med ændringer ved lov nr. 657 af 8. juni 2016.
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører supplerende besigtigelse og ekspropriation af den i nedennævnte Arealfortegnelse nr. 70 opførte ejendom i Lyngby-Taarbæk Kommune.


Femern Bælt, udbygning af banestrækningen Orehoved-Holeby, Besigtigelsesforretning den 28. og 29. oktober samt 4. og 5. november 2021
Ovenstående dage afholdes besigtigelsesforretning i anledning af udbygning af Ringsted-Femern Banen mellem Orehoved og Holeby i tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen jf. lov nr. 575 af 4. maj 2015.
Forretningen, der afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, vedrører udbygning og elektrificering af jernbanen på en delstrækning i Guldborgsund Kommune på Lolland fra Engmosevej til kommunegrænsen ved Nystedvej.


Femern Bælt – danske jernbanelandanlæg – Udbygning af banestrækningen Orehoved-Holeby, delstrækning Nykøbing Falster By – Ekspropriationsforretning den 12. oktober 2021
Ovenstående dag afholdes ekspropriation i anledning af udbygning af det danske jernbane-landanlæg mellem Orehoved og Holeby i tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen, jf. lov nr. 575 af 4. maj 2015 om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 61 opførte ejendomme i Guldborgsund Kommune og vedrører pålæg af servitut om eldrift.


Sydhavnslinjen – Besigtigelses og ekspropriationsforretning den 8. oktober 2021
Ovenstående dag afholdes en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af pålæg af servitutter om beskyttelse af konstruktion m.v. for M4 Metro til Sydhavnen i København for så vidt angår Metrostationerne Sluseholmen og Mozarts Plads, jf. Lov om en Cityring, lov nr. 552 af 6. juni 2007 med senere ændringer.
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører besigtigelse og ekspropriation af de i nedennævnte Arealfortegnelse Sluseholmen nr. 3 og Arealfortegnelse Mozarts Plads nr. 4 opførte ejendomme i Københavns Kommune.


Anlæg af Femern Bælt (kyst-kyst) – Ekspropriationsforretning den 30. september og 1. oktober 2021
Nedenstående dage afholdes ekspropriation i anledning af anlægget af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark, jf. lov nr. 575 af 4. maj 2015.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 10 opførte ejendomme i Lolland Kommune.


Anlæg af Lynetteholm – Adgangsvej fra Prøvestenen til RefshaleøenBesigtigelsesforretning den 22. september 2021
Ovenstående dag afholdes besigtigelsesforretning i anledning af anlæg af adgangsvej fra Prøvestenen til Refshaleøen, jf. lov nr. 1157 af 11. juni 2021 om anlæg af Lynetteholm.
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører alene anlæg af adgangsvejen fra Prøvestenen over Kraftværksøen og til Refshaleøen i Københavns Kommune.


Anlæg af letbane på ring 3 i Brøndby Kommune – Supplerende besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 15. september 2021
Ovenstående dag afholdes supplerende besigtigelse og ekspropriation i anledning af anlæg af en letbane på Ring 3, jf. lov nr. 165 af 26. februar 2014 med ændringer ved lov nr. 657 af 8. juni 2016.
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører supplerende besigtigelse og ekspropriation af den i nedennævnte Arealfortegnelse nr. 69 opførte ejendom i Brøndby Kommune.


Nedlæggelse af overkørsel 117, Toelt – Jernbanestrækningen Hillerød – Snekkersten – Supplerende besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 14. september 2021
Ovenstående dag afholdes supplerende besigtigelse og ekspropriation i anledning af nedlæggelse af overkørsel 117, Toelt, jernbanestrækningen Hillerød-Snekkersten, jf. lov nr. 686 af 27. maj 2015 (jernbaneloven).
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører supplerende besigtigelse og ekspropriation af de i nedennævnte Arealfortegnelse opførte ejendomme i Helsingør Kommune og Fredensborg Kommune.


Anlæg af Nordhavnstunnel, strækning Strandvænget til Kattegatvej – Ekspropriationsforretning den 6. og 10. september 2021
Ovenstående dage afholdes ekspropriation i anledning af anlæg af Nordhavnstunnel, jf. Lov nr. 1552 af 27. december 2019 om anlæg af Nordhavnstunnel. 
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 1 opførte ejendomme i Københavns Kommune.


Sporfornyelse Slagelse-Korsør i Slagelse Kommune – Besigtigelsesforretning den 1. juli 2021
Ovenstående dag afholdes besigtigelsesforretning i anledning af sporfornyelse, bronedlæggelse m.v. på jernbanestrækningen mellem Slagelse og Korsør, jf. lov nr. 686 af 27. maj 2015, jernbaneloven. 
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører jernbanestrækningen fra st. 92.500 – 107.604 i Slagelse Kommune.


Sporsænkninger, broarbejder og sporfornyelse af jernbanestrækningen Holbæk-Kalundborg – Besigtigelsesforretning den 30. juni 2021
Ovenstående dag afholdes besigtigelsesforretning i anledning af sporsænkninger, broarbejder og sporfornyelse af jernbanestrækningen Holbæk – Kalundborg, jf. lov nr. 686 af 27. maj 2015 (Jernbaneloven) og lov nr. 609 af 12. juni 2013 (Elektrificeringsloven). 
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører strækningen st. 69.870 – 90.295 i Holbæk Kommune og strækningen st. 90.295 – 105.260 i Kalundborg Kommune.


Femern Bælt – Udbygning af banestrækningen Orehoved-Holeby – Delstrækning Lolland – Besigtigelsesforretning den 24. og 25. juni 2021
Ovenstående dage afholdes besigtigelsesforretning i anledning af udbygning af det danske jernbanelandanlæg mellem Orehoved og Holeby i tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen, jf. lov nr. 575 af 4. maj 2015 om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark.
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører delstrækningen fra jernbanens krydsning af Holebyvej/Nystedvej til entreprisegrænsen mod Kyst-Kyst projektet nordøst for Rødbyhavn.


Femern Bælt, kyst kyst – Besigtigelsesforretning den 17. og 18. juni 2021
Ovenstående dage afholdes besigtigelsesforretning i anledning af anlægget af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark, jf. lov nr. 575 af 4. maj 2015. 
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører projektets Fase 3, der omfatter de permanente anlæg vest/nordvest for den eksisterende jernbane, primært det nye tilslutningsanlæg til Sydmotorvejen.


Sporfornyelse Roskilde-Ringsted – Besigtigelsesforretning den 16., 28. og 29. juni 2021
Ovenstående dage afholdes besigtigelsesforretning i anledning af sporfornyelse, bronedlæggelse m.v. på jernbanestrækningen mellem Roskilde og Ringsted, jf. lov nr. 686 af 27. maj 2015, jernbaneloven. 
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører jernbanestrækningen mellem Roskilde og Ringsted i Roskilde, Lejre, Køge og Ringsted kommuner.


Udbygning af Fynske Motorvej mellem Gribsvad og Nørre Aaby – Ekspropriationsforretning den 14. juni 2021
Ovennævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning af udbygning af Fynske Motorvej mellem Gribsvad og Nørre Aaby, Etape 4047, jf. lov nr. 524 af 26. maj 2010. 
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af den i nedennævnte Fortegnelse nr. 4 opførte ejendom i Middelfart Kommune.


Elektrificering af jernbanestrækningen Roskilde – Kalundborg – Ekspropriationsforretning den 10. juni 2021
Ovennævnte dag afholdes ekspropriation i anledning af elektrificeringen af jernbanestrækningen Roskilde – Kalundborg, jf. lov nr. 609 af 12. juni 2013. Forretningen vedrører sikring af det kommende kørestrømsanlæg m.m
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører de i nedennævnte Arealfortegnelse nr. 4 og 5 opførte arealer og ejendomme i Holbæk Kommune.


Anlæg af letbane på ring 3 i Lyngby-Taarbæk Kommune – Besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 9. juni 2021
Ovenstående dag afholdes ekspropriation i anledning af anlæg af en letbane på Ring 3, jf. lov nr. 165 af 26. februar 2014 med ændringer ved lov nr. 657 af 8. juni 2016.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af den i nedennævnte Fortegnelse nr. 65 opførte ejendom i Lyngby-Taarbæk Kommune.


Anlæg af letbane på ring 3 i Brøndby Kommune – Ekspropriationsforretning den 9. juni 2021
Ovenstående dag afholdes ekspropriation i anledning af anlæg af en letbane på Ring 3, jf. lov nr. 165 af 26. februar 2014 med ændringer ved lov nr. 657 af 8. juni 2016.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af den i nedennævnte Fortegnelse nr. 65 opførte ejendom i Brøndby Kommune.


Femern Bælt, udbygning af danske jernbanelandanlæg – Udbygning af banestrækningen Ringsted-Holeby, delstrækning Ringsted Syd – Forhøjelse af eksisterende højspændingsmast – Ekspropriationsforretning den 31. maj 2021
Ovenstående dag afholdes besigtigelse og ekspropriation i anledning af udbygning af det danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby i tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen, jf. lov nr. 575 af 4. maj 2015 om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark.
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører forhøjelse af en eksisterende højspændingsmast på den i nedennævnte Fortegnelse nr. 62 opførte ejendom i Ringsted Kommune.


Anlæg af letbane på ring 3 i Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner – Ekspropriationsforretning den 20. maj 2021
Ovenstående dag afholdes ekspropriation i anledning af anlæg af en letbane på Ring 3, jf. lov nr. 165 af 26. februar 2014 med ændringer ved lov nr. 657 af 8. juni 2016.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 66 opførte ejendomme i Gladsaxe Kommune samt den i Fortegnelse nr. 28 opførte ejendom i Lyngby-Taarbæk Kommune.


Anlæg af letbane på ring 3 i Brøndby Kommune – Ekspropriationsforretning den 19. maj 2021
Ovenstående dag afholdes ekspropriation i anledning af anlæg af en letbane på Ring 3, jf. lov nr. 165 af 26. februar 2014 med ændringer ved lov nr. 657 af 8. juni 2016.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 64 opførte ejendomme i Brøndby Kommune.


Anlæg af den nye bane København-Ringsted – Besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 6. og 7. maj 2021
Ovennævnte dage afholdes besigtigelses- og ekspropriationsforretning vedrørende pålæg af servitut om beskyttelsesområde for potentialudligning (jording) i anledning af anlæg af Den nye bane, København-Ringsted, strækningen st. 0.459 – 54.121 og km. 62.910 – 64.993, jf. lov nr. 527 af 26. maj 2010.
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og omfatter besigtigelse vedrørende Banedanmarks forslag om at pålægge servitut om beskyttelsesområde for potentialudligning (jording) på en række ejendomme i Københavns, Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Høje-Taastrup, Ishøj, Greve, Solrød, Køge og Ringsted kommuner. Under forudsætning af kommissionens godkendelse af Banedanmarks forslag, omfatter forretningen endvidere ekspropriation af de i nedennævnte Arealfortegnelse nr. 65 opførte ejendomme. Besigtigelsen vedrører således hele strækningen, mens ekspropriationen alene vedrører udvalgte ejendomme på strækningen.


Anlæg af letbane på ring 3 i Brøndby Kommune – Ekspropriationsforretning den 3. og 4. maj 2021
Ovenstående dage afholdes ekspropriation i anledning af anlæg af en letbane på Ring 3, jf. lov nr. 165 af 26. februar 2014 med ændringer ved lov nr. 657 af 8. juni 2016.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 64 opførte ejendomme i Brøndby Kommune.


Anlæg af letbane på ring 3 i Brøndby Kommune – Ekspropriationsforretning den 19., 20., 26. og 27 . april 2021
Ovenstående dage afholdes ekspropriation i anledning af anlæg af en letbane på Ring 3, jf. lov nr. 165 af 26. februar 2014 med ændringer ved lov nr. 657 af 8. juni 2016. 
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 63 og 64 opførte ejendomme i Brøndby Kommune.


Etablering af Frederikssundsmotorvejen, Etape 1260 – Ekspropriationsforretning den 16. april 2021
Ovennævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning af etablering af Frederikssundmotorvejen Etape 1260.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter fremrykket ekspropriation af den i Fortegnelse nr. 23 opførte ejendom i Frederikssund Kommune.


Anlæg af letbane på ring 3 i Gladsaxe Kommune – Ekspropriationsforretning den 8. april 2021
Ovenstående dag afholdes ekspropriation i anledning af anlæg af en letbane på Ring 3, jf. lov nr. 165 af 26. februar 2014 med ændringer ved lov nr. 657 af 8. juni 2016. 
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 40 og 48 opførte ejendomme i Gladsaxe Kommune og vedrører forlængelse af brugen af midlertidige arbejdsarealer.


Anlæg af Nordhavnstunnel, strækning Strandvænget til Kattegatvej – Besigtigelsesforretning den 7. april 2021
Ovenstående dag afholdes besigtigelsesforretning i anledning af anlæg af Nordhavnstunnel, jf. Lov nr. 1552 af 27. december 2019 om anlæg af Nordhavnstunnel.
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører strækningen Strandvænget til Kattegatvej i Københavns Kommune.


Femern Bælt, udbygning af danske jernbanelandanlæg – Udbygning af banestrækningen Orehoved-Holeby, delstrækning Nykøbing Falster By – Ekspropriationsforretning den 25. og 26. marts 2021
Ovenstående dage afholdes ekspropriation i anledning af udbygning af det danske jernbanelandanlæg mellem Orehoved og Holeby i tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen, jf. lov nr. 575 af 4. maj 2015 om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 60 og 61 opførte ejendomme i Guldborgsund Kommune.


Nedlæggelse af overkørsel 117, Toelt – Jernbanestrækningen Hillerød-Snekkersten – Ekspropriationsforretning den 23. marts 2021
Ovenstående dag afholdes ekspropriation i anledning af nedlæggelse af overkørsel 117, Toelt, jernbanestrækningen Hillerød-Snekkersten, jf. lov nr. 686 af 27. maj 2015.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation vedrørende de i nedennævnte Arealfortegnelse opførte ejendomme i Helsingør Kommune og Fredensborg Kommune.


Femern Bælt, udbygning af danske jernbanelandanlæg – Udbygning af banestrækningen Orehoved-Holeby, delstrækning Lolland – Blødbundsarbejder – Ekspropriationsforretning den 11. marts 2021
Ovenstående dag afholdes ekspropriation i anledning af udbygning af det danske jernbanelandanlæg mellem Orehoved og Holeby i tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen, jf. lov nr. 575 af 4. maj 2015 om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 58 opførte ejendomme i Guldborgsund Kommune.


Anlæg af letbane på ring 3 i Ishøj Kommune – Supplerende besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 3. og 4. marts 2021
Ovenstående dage afholdes supplerende besigtigelse og ekspropriation i anledning af anlæg af en letbane på Ring 3, jf. lov nr. 165 af 26. februar 2014 med ændringer ved lov nr. 657 af 8. juni 2016.
Den supplerende besigtigelse afholdes onsdag den 3. marts 2021 kl. 13.30 og vedrører ejendommen lb.nr. IK-008 og IK-008/Br001.
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører supplerende besigtigelse og ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 61 opførte ejendomme i Ishøj Kommune.


Elektrificering af jernbanestrækningen Roskilde – Kalundborg – Besigtigelsesforretning den 1. marts 2021
På ovennævnte dag afholdes besigtigelsesforretning i anledning af elektrificeringen af jernbane-strækningen Roskilde – Kalundborg, jf. lov nr. 609 af 12. juni 2013. Forretningen vedrører pålæg af servitut om eldrift, fældning af beplantning og erhvervelse af midlertidige adgangsveje til fældningsarbejder på en kortere delstrækning vest for Holbæk Station. Formålet med besigtigelsen er, at ekspropriationskommissionen på baggrund af Banedanmarks præsentation og de fremkomne bemærkninger på forretningen skal tage stilling til det fremlagte projekt.
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.


Etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, delstrækning Svenstrup-Gelsted – Ekspropriationsforretning den 22. og 23. februar 2021
Ovenstående dage afholdes ekspropriation i anledning af etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, jf. naturgasforsyningslovens § 55, stk. 1 og landsplandirektiv for Baltic Pipe, bekendtgørelse nr. 713 af 9. juli 2019. 
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 7 opførte ejendomme i Middelfart Kommune.


Femern Bælt, udbygning af danske jernbanelandanlæg – Udbygning af banestrækningen Orehoved-Holeby, delstrækning Nr. Alslev – Supplerende besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 5. februar 2021
Ovenstående dag afholdes supplerende besigtigelse og ekspropriation i anledning af udbygning af det danske jernbanelandanlæg mellem Orehoved og Holeby i tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen, jf. lov nr. 575 af 4. maj 2015 om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark.
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører supplerende besigtigelse og ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 57 opførte ejendomme i Nr. Alslev.


Etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, delstrækning Svenstrup-Gelsted – Ekspropriationsforretning den 1. og 2. februar 2021
Ovenstående dage afholdes ekspropriation i anledning af etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, jf. naturgasforsyningslovens § 55, stk. 1 og landsplandirektiv for Baltic Pipe, bekendtgørelse nr. 713 af 9. juli 2019. 
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 7 opførte ejendomme i Middelfart Kommune.


Etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, delstrækning Ullerslev-Nyborg – Besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 1. februar 2021
Ovenstående dag afholdes besigtigelse og ekspropriation i anledning af etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, jf. naturgasforsyningslovens § 55, stk. 1 og landsplandirektiv for Baltic Pipe, bekendtgørelse nr. 713 af 9. juli 2019. 
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører besigtigelse og ekspropriation af den i nedennævnte Fortegnelse nr. 8 opførte ejendom i Kerteminde og Nyborg Kommune.


Anlæg af letbane på ring 3 i Gladsaxe og Brøndby kommuner – Ekspropriationsforretning den 27. januar 2021
Ovenstående dag afholdes ekspropriation i anledning af anlæg af en letbane på Ring 3, jf. lov nr. 165 af 26. februar 2014 med ændringer ved lov nr. 657 af 8. juni 2016.  
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 60 opførte ejendomme i Gladsaxe Kommune samt den i Fortegnelse nr. 62 opførte ejendom i Brøndby Kommune.


Udbygning af Fynske Motorvej mellem Gribsvad og Nørre Aaby – Ekspropriationsforretning den 26. januar 2021
Ovennævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning af udbygning af Fynske Motorvej mellem Gribsvad og Nørre Aaby, Etape 4047, jf. lov nr. 524 af 26. maj 2010. 
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af den i nedennævnte Fortegnelse nr. 4 opførte ejendom i Middelfart Kommune.


Etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, delstrækning Gelsted-Skovhuse – Ekspropriationsforretning den 18., 19. og 25. januar 2021
Ovenstående dage afholdes ekspropriation i anledning af etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, jf. naturgasforsyningslovens § 55, stk. 1 og landsplandirektiv for Baltic Pipe, bekendtgørelse nr. 713 af 9. juli 2019.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 6 opførte ejendomme i Assens og Middelfart kommuner.


Femern Bælt, udbygning af danske jernbanelandanlæg – Højspændingskabel langs banen i Vordingborg By – Supplerende besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 14. januar 2021
Ovenstående dag afholdes supplerende besigtigelse og ekspropriation i anledning af udbygning af det danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby i tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen, jf. lov nr. 575 af 4. maj 2015 om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark.
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører nedlæggelse af et højspændingskabel langs med banen i Vordingborg By.


Etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, delstrækning Gelsted-Skovhuse – Ekspropriationsforretning den 13. og 14. januar 2021
Ovenstående dage afholdes ekspropriation i anledning af etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, jf. naturgasforsyningslovens § 55, stk. 1 og landsplandirektiv for Baltic Pipe, bekendtgørelse nr. 713 af 9. juli 2019. 
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 6 opførte ejendomme i Assens Kommune.