Gasomlægning for ny jernbane over Vestfyn

Kreditering: Energinet, Palle Peter Skov

Den nye dobbeltsporede og elektrificerede jernbane på Vestfyn bliver ca. 35 km lang og vil øge kapaciteten og bidrage til kortere rejsetider i kraft af en ca. 4 km kortere jernbanestrækning mellem Odense og Middelfart og en maksimal hastighed med op til 250 km/t. Jernbanen vil i væsentlighed være beliggende nord for den eksisterende motorvej og bliver placeret i en korridor tæt på motorvejen, da en fælles transportkorridor vil betyde, at de samlede gener for omgivelserne reduceres i forhold til en situation, hvor motorvej og jernbane ligger adskilt. Anlæggelsen af den nye jernbane forudsætter en omfattende omlægning af den eksisterende naturgastransmissionsledning på strækningen mellem Odense Vest og Nørre Aaby. Som følge af omlægningens tætte sammenhæng og tidskritiske betydning for jernbaneprojektet omfatter anlægsloven både jernbaneprojektet og omlægningen af naturgastransmissionsledningen. Energinet skal omlægge cirka 27 kilometer gasrørledninger, 2 MR-stationer samt 2 linjeventilstationer. Vejdirektoratet er bygherre på projektet.Læs mere på: http://vd.dk/vestfynbanen

Hvad er ekspropriationskommissionens opgave på dette anlæg?

Anlæg af en ny jernbane over vestfyn følger af lov nr. 1424 af 17. december 2019. Projektet er således bestemt ved anlægslov, og ekspropriationskommissionen har ved sin behandling af projektet taget udgangspunkt i de rammer for projektet, som anlægsloven fastlægger.

Kommissionen har i 2022 foretaget besigtigelse af projektet og i 2023 påbegyndes ekspropriation af de nødvendige arealer og rettigheder.

Når anlægget er færdigt kan det blive aktuelt for kommissionen at behandle eventuelle erstatningskrav vedrørende forhold, der ikke er behandlet i forbindelse med ekspropriationerne, jf. §§ 20 og 21 i ekspropriationsprocesloven.

Hvis du har spørgsmål vedr. anlægget, kan du kontakte anlægsmyndigheden:

info@energinet.dkTlf: +45 70 10 22 44

Indkaldelser

Omlægning af gasledning, vestfyn den 27. og 28. februar 2023
Bekendtgoerelse-ekspropriationsforretning-2.pdf
Download

Omlægning af gasledning, vestfyn den 20. og 21. februar 2023
Bekendtgoerelse-1.pdf
Download

Omlægning af gasledning, vestfyn den 30. og 31. januar 2023
Bekendtgoerelse-ekspropriationsforretning-6.pdf
Download

Omlægning af gasledning, vestfyn den 9. og 10. januar 2023
Bekendtgoerelse-ekspropriationsforretning.pdf
Download

Omlægning af gasledning, vestfyn den 29. og 30. november 2022
Bekendtgoerelse-7.pdf
Download

Omlægning af gasledning, vestfyn den 11., 12., 18. og 19. august 2022
Bekendtgoerelse-besigtigelsesforretning.pdf
Download

Besigtigelsesmateriale / Arealfortegnelse

Omlægning af gasledning, vestfyn den 9., 10., 30., 31. januar samt 20., 21., 27. og 28. februar 2023 – Arealfortegnelse nr. 2
Arealfortegnelse-2.pdf
Download

Omlægning af gasledning, vestfyn den 29. og 30. november 2022 – Arealfortegnelse nr. 1
Arealfortegnelse-1-Omlaegning-af-gastransmissionsledning-vestfyn.pdf
Download

Omlægning af gasledning, vestfyn den 11., 12., 18. og 19. august 2022 – Besigtigelsesbog
Besigtigelsesbog-Gasledning-vestfyn.pdf
Download

Besigtigelsesprotokoller

Omlægning af gasledning, vestfyn den 11., 12., 18. og 19. august 2022
1.-haefte-111218190822-Besigtigelsesforretning.pdf
Download