Ekspropriationskommissionen

Kreditering: Vejdirektoratet

Ekspropriationskommissionen er en uafhængig instans, der bedømmer og godkender projekter som anlægsmyndigheder planlægger, for blandt andet at kontrollere, at den enkelte borger ikke bliver hårdere ramt end højest nødvendigt. Ekspropriationskommissionen gennemfører ekspropriationer og fastsætter erstatning.

Formanden for ekspropriationskommissionen er Kommissarius. Formanden udpeger 4 kommissionsmedlemmer til behandlingen af sager, heraf 2 medlemmer fra en af transportministeren udfærdiget liste og 2 medlemmer fra en fælleskommunal liste. Desuden deltager en repræsentant for kommunen.

Kommissionen bistås også af en sagkyndig landinspektør, også kaldet ”den ledende landinspektør”. Den ledende landinspektør fungerer som faglig rådgiver for kommissionen. Under besigtigelses- og ekspropriationsforretningerne vil en sekretær fra kommissariatet føre protokol over de beslutninger som kommissionen træffer.

Oversigt over ministerudpegede medlemmer af Ekspropriationskommissionen

Udpegningen er gældende for perioden 1. januar 2023 – 31. december 2028

Leif Luxhøj-Pedersen

Bjarke Abel

Kaj Piilgaard Nielsen

Søren G. Nielsen

Lene Hatt

Jørgen Poulstrup

Ole F. Christophersen

Henning A. Rasmussen

Mogens Jensen

Helle Lysholm