Ekspropriationskommissionen

Ekspropriationskommissionen er en uafhængig instans, der bedømmer og godkender projekter som anlægsmyndigheder planlægger, for blandt andet at kontrollere, at den enkelte borger ikke bliver hårdere ramt end højest nødvendigt. Ekspropriationskommissionen gennemfører ekspropriationer og fastsætter erstatning.

Formanden for ekspropriationskommissionen er Kommissarius. Formanden udpeger 4 kommissionsmedlemmer til behandlingen af sager, heraf 2 medlemmer fra en af transportministeren udfærdiget liste og 2 medlemmer fra en fælleskommunal liste. Desuden deltager en repræsentant for kommunen.

Kommissionen bistås også af en sagkyndig landinspektør, også kaldet ”den ledende landinspektør”. Den ledende landinspektør fungerer som faglig rådgiver for kommissionen. Under besigtigelses- og ekspropriationsforretningerne vil en sekretær fra kommissariatet føre protokol over de beslutninger som kommissionen træffer.

 

 

Oversigt over ministerudpegede medlemmer af Ekspropriationskommissionen

Leif Luxhøj-Pedersen
Periode: 1. januar 2017 – 31. december 2022

Søren G. Nielsen
Periode: 1. januar 2017 – 31. december 2022

Mogens Jensen
Periode: 1. januar 2017 – 31. december 2022

Erik Larsen
Periode: 1. januar 2017 – 31. december 2022

Ole F. Christophersen
Periode: 1. januar 2017 – 31. december 2022

Henning Alfred Rasmussen
Periode: 1. januar 2018 – 31. december 2022

Kaj Piilgaard Nielsen
Periode: 1. januar 2018 – 31. december 2022

Bjarke Abel
Periode: 1. marts 2021 – 31. december 2022

Gunner Lorentsen
Periode: 1. januar 2021 – 31. december 2021