Ekspropriationskommissionen

Ekspropriationskommissioner nedsættes med det formål at foretage en almindelig prøvelse af ekspropriationer i konkrete sager.
Disse kommissioners kompetence dækker statsekspropriationer og nedsættes på baggrund af ekspropriationsprocesloven jf. §4, §5 og §6.

Oversigt over ministerudpegede medlemmer af Ekspropriationskommissionen

Faste medlemmer
Periode for udnævnelse: 1. januar 2017-31. december 2022

Leif Luxhøj-Pedersen
Søren G. Nielsen
Mogens Jensen
Erik Larsen

Suppleanter
Periode for udnævnelse: 1. januar 2017-31. december 2022

Ole F. Christophersen

Periode for udnævnelse: 1. januar 2018-31. december 2022

Henning Alfred Rasmussen

Periode for udnævnelse: 1. marts 2015-28. februar 2021

Bjarke Abel

Periode for udnævnelse: 1. januar 2017-31. december 2020

Gunner Lorentsen

Periode for udnævnelse: 1. januar 2018-31. december 2019

Jesper Andersen-Rosendal
Peter Licht