Femern Bælt – Tunnel og landanlæg

Kreditering: Femern A/S

Femern Bælt-tunnelen er en 18 kilometer lang sænketunnel, der vil forbinde Rødbyhavn på Lolland i Danmark med øen Fehmarn i Tyskland. Femern Bælt-forbindelsen er et af Europas mest omfattende anlægsprojekter nogensinde.

Arbejdet i Tyskland og Femern Bælt begynder i medio 2021. Femern Bælt-tunnelen forventes at stå færdig i midten af 2029. Når tunnelen står færdig, vil det gøre det muligt at rejse mellem Hamborg og København i tog på under tre timer. Udover selve sænketunnelen består Femern Bælt-forbindelsen af landanlæg på dansk og tysk side. 

Forbindelsen brugerfinansieres efter samme model som Storebælt og Øresund, hvor projektet har en tilbagebetalingstid på 28 år inklusiv opgraderinger til jernbanen mellem Ringsted og Rødby, der også finansieres via overskuddet fra tunnelen.

Imens vi venter på åbningen af Femern-tunnelen og jernbaneanlæggene, er der tusindevis af arbejdspladser og flere hundrede lærlingepladser i sigte i byggeperioden. Op til 3.000 mennesker vil årligt være direkte beskæftiget med at bygge Femern-tunnelen i anlægsperioden. For hver ansat på projektet kommer der også én ansat hos underleverandører. Alle entreprenører på Femern-projektet er underlagt sociale klausuler, hvilke blandt andet skaber 500 lærlingepladser. Når tunnelen er færdig, får ca. 300 mennesker fast arbejde med at drive tunnelen.

Klik her for at læse mere om projektet på Femern A/S´s hjemmeside

Klik her for at læse mere om Femern Bælt – jernbaneanlæg

Kilde: femern.com

Hvad skal der eksproprieres til?

Anlæg af den faste forbindelse over Femern Bælt (kyst-kyst delen) følger af lov nr. 575 af 4. maj 2015 om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark. Projektet er således bestemt ved anlægslov, og ekspropriationskommissionen har ved sin behandling af projektet taget udgangspunkt i de rammer for projektet, som anlægsloven fastlægger.

Kommissionen har foretaget besigtigelse af projektet.
Ekspropriation af de nødvendige arealer og rettigheder er endvidere også foretaget.

Det kan evt. blive aktuelt at behandle erstatningskrav vedrørende forhold, som ikke er behandlet af kommissionen i forbindelse med ekspropriationsforretningerne, jf. § 21 i ekspropria-tionsprocesloven.

Hvis du har spørgsmål vedr. anlægget, kan du kontakte anlægsmyndigheden:

info@femern.dk
Tlf: +45 33 41 44 62

Indkaldelser

Aflysning: Anlæg af Femern Bælt (kyst kyst) den 27. november 2023
Bekendtgoerelse-Aflysning.pdf
Download

Anlæg af Femern Bælt (kyst kyst) den 27. november 2023
Bekendtgoerelse-1.pdf
Download

Anlæg af Femern Bælt (kyst kyst) den 17. og 18. juni 2021
Bekendtgoerelse-besigtigelsesforretning.pdf
Download

Anlæg af Femern Bælt (kyst-kyst) den 11., 12. og 25. juni 2020
Bekendtgørelse-den-11.-12.-og-25.-juni-2020.pdf
Download

Anlæg af Femern Bælt (kyst – kyst) den 14. og 15. november 2019
bekendtgørelse_til_den_14_og_15._november.pdf
Download

Anlæg af Femern Bælt (kyst-kyst) den 23. november 2018
bekendtgørelse_-_kombineret_forretning_-_den_23._november_2018.pdf
Download

Besigtigelsesmateriale / Arealfortegnelse

Besigtigelsesprotokoller

Anlæg af Femern Bælt (kyst-kyst) den 17. og 18. juni 2021
26.-haefte-17180621-Besigtigelsesforretning-1.pdf
Download

Anlæg af Femern Bælt (kyst-kyst) den 14. og 15. november 2019
22.-hæfte-14151119-Besigtigelsesforretning.pdf
Download

https://komoe.dk/anlaeg-af-femern-baelt-kyst-kyst-den-14-og-15-november-2019-2/,https://komoe.dk/anlaeg-af-letbane-paa-ring-3-i-lyngby-taarbaek-kommune-den-19-november-2019/