Kommissariatet

Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne (i daglig tale kommissariatet), varetager administrationen af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom øst for Lillebælt. (Lovgrundlaget for kommissariatets virksomhed er lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008, om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom med senere ændringer (ekspropriationsprocesloven eller statsekspropriationsloven)).

Kommissariatet er en lille selvstændig og uafhængig institution under Transportministeriet med 11 medarbejdere. Kommissariatet forbereder, gennemfører og efterbehandler ekspropriationskommissonens forretninger. Dette indebærer bl.a. indvarslinger til besigtigelses- og ekspropriationsforretninger, udarbejdelse af forhandlingsprotokoller, fremsendelse af erstatningsforslag og kendelser, som besluttes i samarbejde med ekspropriationskommissionerne.

Kommissariatet får bemyndigelse fra transportministeriet til at foretage ekspropriation af forskellige anlæg. Det kan fx være en ny metro, jernbane eller motorvej.