Vej-anlæg

Kreditering: Transportministeriet

Kommissariatet behandler vej-anlæg for Vejdirektoratet, når Transportministeriet giver bemyndigelse hertil. Du kan læse om de forskellige vej-anlæg ved at klikke på titlerne nedenfor.

Mindre ændringer til vejanlæg, såsom krydsombygninger og nedlæggelse af overkørsler mv., fremgår af siden “Andre anlæg“.

https://komoe.dk/femern-jernbaneanlaeg/,https://komoe.dk/udbygning-af-fynske-motorvej/