Kalundborgmotorvejen

Kreditering: COWI

Vejdirektoratet anlægger den 3. og sidste etape af Kalundborgmotorvejen, rute 23, og dermed kommer der motorvej hele vejen mellem Kalundborg og Hovedstadsområdet. Den eksisterende landevej mellem Regstrup og Svebølle opgraderes og udbygges til motorvej. På den sidste del mellem Svebølle og Kalundborg kommer der ca. 9 km ny motorvej.

  1. etape af Kalundborgmotorvejen åbnede i 2013 på strækningen fra Elverdam til Kvanløse
  2. etape af Kalundborgmotorvejen åbnede i 2019 på strækningen fra Kvanløse til Dramstrup
  3. etape af Kalundborgmotorvejen forventes at åbne i 2028 på strækningen fra Svebølle og Kalundborg

Klik her for at læse mere om projektet på vejdirektoratets hjemmeside

Kilde: vejdirektoratet.dk 

Hvad er ekspropriationskommissionens opgave på dette anlæg?

Anlæg af Kalundborgmotorvejens 3. etape er bestemt ved anlægslov, og ekspropriationskommissionen vil ved sin behandling af projektet tage udgangspunkt i de rammer for projektet, som anlægsloven fastlægger.

Kommissionen vil i 1. halvår 2024 foretage besigtigelse af projektet og den nødvendige ekspropriation af arealer og rettigheder vil blive gennemført på et senere tidspunkt. Når Kalundborgmotorvejens 3. etape er anlagt, kan det blive aktuelt for kommissionen at behandle eventuelle erstatningskrav vedrørende forhold, der ikke er behandlet i forbindelse med ekspropriationerne, jf. §§ 20 og 21 i ekspropriationsprocesloven.

Hvis du har spørgsmål vedr. anlægget, kan du kontakte anlægsmyndigheden:

www.vejdirektoratet.dk/kontakt

Tlf: +45 72 44 33 33

Indkaldelser

Anlæg af Kalundborgmotorvejen, etape 11930 den 14. maj 2024
Bekendtgoerelse.pdf
Download

Anlæg af Kalundborgmotorvejen, deletape 1 den 15., 16. april og 29. og 30. april 2024
Bekendtgoerelse-Besigtigelsesforretning-15.-16.-og-29.-30.-april-2024-3.pdf
Download

Anlæg af Kalundborgmotorvejens 3. etape den 5. og 6. februar 2024
Bekendtgoerelse-5.pdf
Download

Besigtigelsesmateriale / Arealfortegnelse

Anlæg af Kalundborgmotorvejen, etape 11930 den 14. maj 2024 – Fortegnelse nr. 2, 3, 4 og 5
ftg2345.pdf
Download

Anlæg af Kalundborgmotorvejen, deletape 1 den 15., 16. april og 29. og 30. april 2024 – Besigtigelsesbog
Besigtigelsesmappe.pdf
Download

Anlæg af Kalundborgmotorvejens 3. etape den 5. og 6. februar 2024
Besigtigelsesbog.pdf
Download

Anlæg af motorvej Regstrup – Kalundborg (rute 23), etape 11930 den 18. januar 2024
AF1.pdf
Download

Besigtigelsesprotokoller

Anlæg af Kalundborgmotorvejens 3. etape den 5. og 6. februar 2024
2.-haefte-05060224-Besigtigelsesforretning.pdf
Download

https://komoe.dk/etablering-af-150-kv-jord-kabelanlaeg-fraugde-odense-soe-den-2-februar-2024/,https://komoe.dk/cityringen-sydhavnslinjen-den-4-april-2024-2/