2022 Bekendtgørelser/Indkaldelser


Titel Forretningstype Dato Dato
Anlæg af Letbanen på ring 3 i Herlev den 24. februar 2022 Ekspropriationsforretning 2022-01-17 24. februar 2022 Intet at vise Download
Anlæg af Letbanen på ring 3 i Glostrup den 24. februar 2022 Ekspropriationsforretning 2022-01-17 24. februar 2022 Intet at vise Download
Femern Bælt, udbygning af banestrækningen Orehoved-Holeby, deltrækning Lolland-Guldborgsund Kommune den 21. og 22. februar 2022 Ekspropriationsforretning 2022-01-13 21. og 22. februar 2022 Intet at vise Download
Sporfornyelse Roskilde – Ringsted i Roskilde, Lejre, Køge og Ringsted kommuner den 8. og 9. februar 2022 Ekspropriationsforretning 2021-12-22 8. og 9. februar 2022 Intet at vise Download