2020 Besigtigelsesprotokoller

Anlæg af Femern Bælt, Udbygning af banestrækningen mellem Ringsted og Holeby – Besigtigelsesforretning den 2. marts 2020
Ekstraktudskrift af forhandlingsprotokollens 200. hæfte


Etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, Delstrækning Lillebælt Øst-Svenstrup – Besigtigelsesforretning den 20. januar 2020
Ekstraktudskrift af forhandlingsprotokollens 9. hæfte.