2020 Besigtigelsesprotokoller

Ekstraktudskrift af forhandlingsprotokollens 9. hæfte fra besigtigelsesforretningen den 8. november 2019


Ekstraktudskrift af forhandlingsprotokollens 4. hæfte fra besigtigelsesforretningen den 10., 24. og 25. oktober 2019