Personale

Charlotte Münter

Stilling: Kommissarius

Kommissarius er chef for kommissariatet og leder i den forbindelse kommissionens arbejde. Kommissarius har det overordnede ansvar for kommissariatet.

Charlotte Münter arbejder bl.a. på:

 • Sporrenovering af Østbanen
 • Letbane på ring 3
 • Sporfornyelse af jernbanestrækningen Ringsted-Slagelse

Sine H. Kjeldsen

Stilling: Kst. kommissarius

Sine Kjeldsen er kst. kommissarius, formand for ekspropriationskommissionen og leder i den forbindelse kommissionens arbejde.

Sine Kjeldsen arbejder bl.a. på:

 • Metroen i København
 • Sporfornyelse på jernbanestrækningerne Nyborg – Odense
 • Sporfornyelse på jernbanestrækningerne Slagelse – Korsør

Iben Held Jensen

Stilling: Specialkonsulent

Iben Held Jensen varetager juridiske opgaver i forbindelse med ekspropriationskommissionens arbejde.

Iben Held Jensen arbejder bl.a. på:

 • Letbane på ring 3
 • Sporrenovering af Østbanen
 • Forlængelse af Hillerødmotorvejen

Ditte Hyldgaard (pt på barsel)

Stilling: Specialkonsulent

Ditte Hyldgaard varetager juridiske opgaver i forbindelse med ekspropriationskommissionens arbejde.

Louise Birkedal

Stilling: Fuldmægtig

Louise Birkedal varetager juridiske opgaver i forbindelse med ekspropriationskommissionens arbejde.

Louise Birkedal arbejder bl.a. på:

 • Omlægning af gasledning, vestfyn
 • Grøn Gas
 • Metroen i København

Natalie Hinsch (pt på barsel)

Stilling: Fuldmægtig

Natalie Hinsch varetager juridiske opgaver i forbindelse med ekspropriationskommissionens arbejde.

 

 

 

Isabel Gottlieb

Stilling: Sekretariatsleder

Isabel Gottlieb varetager bl.a. opgaver vedrørende personaleadministration, regnskab og tinglysning.

Charlotte Schimming

Stilling: Kontorfuldmægtig

Charlotte Schimming varetager bl.a. opgaver vedrørende regnskab og bogholderi.

Mette Bergmann Andersen

Stilling: Overassistent

Mette Bergmann Andersen varetager bl.a. opgaver vedrørende indkaldelser, protokoller og hjemmeside.

Bente D. Hansen

Stilling: Overassistent

Bente D. Hansen varetager journalen.