Personale

Charlotte Münter

Stilling: Kommissarius

Kommissarius er chef for kommissariatet og leder i den forbindelse kommissionens arbejde. Kommissarius har det overordnede ansvar for kommissariatet.

Charlotte Münter arbejder bl.a. på:

 • Østbanen
 • Letbane på ring 3
 • København-Ringsted

Sine H. Kjeldsen

Stilling: Kst. kommissarius

Sine Kjeldsen er kst. kommissarius, formand for ekspropriationskommissionen og leder i den forbindelse kommissionens arbejde.

Sine Kjeldsen arbejder bl.a. på:

 • Metroen i København
 • Sporfornyelse på jernbanestrækningerne Roskilde – Ringsted
 • Sporfornyelse på jernbanestrækningerne Slagelse – Korsør

Iben Held Jensen

Stilling: Specialkonsulent

Iben Held Jensen varetager juridiske opgaver i forbindelse med ekspropriationskommissionens arbejde.

Iben Held Jensen arbejder bl.a. på:

 • Letbane på ring 3
 • Femern Bælt (jernbaneanlæg)
 • Femern Bælt (kyst-kyst)

Kristian Pless

Stilling: Fuldmægtig

Kristian Pless varetager juridiske opgaver i forbindelse med ekspropriationskommissionens arbejde.

Kristian Pless arbejder bl.a. på:

 • Østbanen
 • Baltic Pipe
 • Omlægning af gasledning på Vestfyn

Ditte Hyldgaard

Stilling: Specialkonsulent

Ditte Hyldgaard varetager juridiske opgaver i forbindelse med ekspropriationskommissionens arbejde.

Ditte Hyldgaard arbejder bl.a. på:

 • Nordhavnstunnel
 • Grøn Gas 
 • Femern Bælt (jernbaneanlæg)

Ajda Rostami

Stilling: Fuldmægtig

Ajda Rostami varetager juridiske opgaver i forbindelse med ekspropriationskommissionens arbejde.

Ajda Rostami arbejder bl.a. på:

 • Metroen i København
 • Femern Bælt (jernbaneanlæg)
 • Grøn Gas

Isabel Gottlieb

Stilling: Sekretariatsleder

Isabel Gottlieb varetager bl.a. opgaver vedrørende personaleadministration, regnskab og tinglysning.

Charlotte Schimming

Stilling: Kontorfuldmægtig

Charlotte Schimming varetager bl.a. opgaver vedrørende regnskab og bogholderi.

Bente D. Hansen

Stilling: Overassistent

Bente D. Hansen varetager journalen.

Mette Bergmann Andersen

Stilling: Overassistent

Mette Bergmann Andersen varetager bl.a. opgaver vedrørende indkaldelser, protokoller og hjemmeside.