Personale

Her har du en liste af vores personale.

Helle S. Andersen

Kommissarius

Helle S. Andersen er kommissarius, formand for ekspropriationskommissionen og leder i den forbindelse kommissionens arbejde.
Henrik Hansen

Kst. kommissarius, chefkonsulent

Henrik Hansen er kst. kommissarius, formand for ekspropriationskommissionen og leder i den forbindelse kommissionens arbejde.
Sine H. Kjeldsen

Chefkonsulent

Sine Kjeldsen varetager juridiske opgaver i forbindelse med ekspropriationskommissionens arbejde. Sine H. Kjeldsen bruges tillige som formand for ekspropriationskommissionen og leder i den forbindelse kommissionens arbejde.
Isabel Gottlieb

Sekretariatsleder

Isabel Gottlieb varetager opgaver vedrørende regnskab, protokoller og tinglysning.
Iben Held Jensen

Specialkonsulent

Iben Held Jensen varetager juridiske opgaver i forbindelse med ekspropriationskommissionens arbejde.
Kristian Pless

​Fuldmægtig

Kristian Pless varetager juridiske opgaver i forbindelse med ekspropriationskommissionens arbejde. Kristian Pless er også kommissariatets databeskyttelsesrepræsentant.
Ditte Hyldgaard

Fuldmægtig

Ditte Hyldgaard varetager juridiske opgaver i forbindelse med ekspropriationskommissionens arbejde.
Charlotte Schimming

Kontorfuldmægtig

Charlotte Schimming varetager opgaver med regnskab og bogholderi.
Bente D. Hansen

Overassistent

Bente D. Hansen varetager opgaver med journalen.
Mette Bergmann Andersen

Kontorfunktionær

Mette Bergmann Andersen varetager opgaver med indkaldelser, protokoller og hjemmeside.