Grøn Gas til Lolland og Falster

Kreditering: Energinet, Red Star Photo

Gasleverandøren SEAS/NVE og biogasproducenten Nature Energy kontaktede Energinet, fordi Nordic Sugar, som har sukkerfabrikker på Lolland og Falster, skal reducere CO2-udledningen fra sin sukkerproduktion og ønskede at skifte kul og olie ud med gas, gerne lokalproduceret biogas. I de fire måneder om året, hvor Nordic Sugar producerer, vil gasforsyningen blive suppleret med gas via ledningsnettet fra Sjælland, og i de cirka otte måneder om året, hvor sukkerfabrikkerne ikke producerer, og derfor ikke har brug for den klimavenlige gas, vil den overskydende gas blive transporteret til forbrugerne på Sjælland. Der vil ligeledes hele året være mulighed for, at andre industrier på Lolland og Falster vil kunne få glæde af at kunne aftage gassen, og flere virksomheder har allerede vist interesse.

Ved at udvide gasnettet til Lolland og Falster er det muligt at etablere yderlige biogasproduktion, fordi en rørledning til Sjælland gør det muligt at sende grøn gas til andre dele af landet, når der produceres mere end det lokale forbrug. Endelig er der også den mulighed, at overskydende strøm fra vindmøller og solceller i fremtidens grønne energisystem kan laves til brint og grønne gasser og via rørnettet lagres eller sendes rundt i landet, hvilket også vil bidrage væsentligt til den grønne omstilling.

Hvad er ekspropriationskommissionens opgave på dette anlæg?

Indenrigs‐ og Boligministeriet har udstedt bekendtgørelse om landsplandirektiv for gastransmissions og gasdistributionsledning med tilhørende tekniske anlæg som fastlægger plangrundlaget for Grøn Gas Lolland Falster Projektet.

Ekspropriationskommissionen tager ved sin behandling af projektet udgangspunkt i de rammer for projektet, som landsplandirektivet fastlægger, herunder linjeføringen for Grøn Gas Lolland Falster.

Kommissionen skal i 2022 foretage besigtigelse af projektet samt ekspropriere de nødvendige arealer og rettigheder.

Når anlægget er færdigt kan det blive aktuelt for kommissionen at behandle eventuelle erstatningskrav vedrørende forhold, der ikke er behandlet i forbindelse med ekspropriationerne, jf. §§ 20 og 21 i ekspropriationsprocesloven.

Hvis du har spørgsmål vedr. anlægget, kan du kontakte anlægsmyndigheden:

info@energinet.dk
Tlf: +45 70 10 22 44

Indkaldelser

Etablering af gastransmissionsledning Grøn Gas den 21. og 22. september 2022
Bekendtgoerelse-den-21.-og-22.-september-2022.pdf
Download

Etablering af gastransmissionsledning Grøn Gas den 6., 14. og 15. september 2022
Bekendtgoerelse-besigtigelsesforretning-2.pdf
Download

Etablering af gastransmissionsledning Grøn Gas den 5. september 2022
Bekendtgoerelse-1.pdf
Download

Etablering af gastransmissionsledning Grøn Gas den 1. og 5. september 2022
Bekendtgoerelse-besigtigelsesforretning-1.pdf
Download

Etablering af gastransmissionsledning Grøn Gas den 23. og 24. august 2022
23-24-august-2022-bekendtgoerelse-besigtigelsesforretning.pdf
Download

Etablering af gastransmissionsledning Grøn Gas den 30. juni og 1. juli 2022
Bekendtgoerelse-besigtigelsesforretning-1.pdf
Download

Etablering af gastransmissionsledning Grøn Gas den 20., 21. og 27. juni 2022
Groen-gas-20.-21-og-27-bekendtgoerelse-besigtigelsesforretning.pdf
Download

Besigtigelsesmateriale / Arealfortegnelse

Etablering af gastransmissionsledning Grøn Gas den 21. og 22. september 2022 – Besigtigelsesbog
Groen-Gas-Maribo-Nakskov-Besigtigelsesborg.pdf
Download

Etablering af gastransmissionsledning Grøn Gas den 5. september 2022 – Besigtigelsesbog
Groen-Gas-Noerre-Alslev-Nykoebing-F-Supplerende-besigtigelse.pdf
Download

Etablering af gastransmissionsledning Grøn Gas den 6., 14. og 15. september 2022 – Besigtigelsesbog
Groen-Gas-Guldborgsund-Maribo-Besigtigelsesbog.pdf
Download

Etablering af gastransmissionsledning Grøn Gas den 1. og 5. september 2022 – Besigtigelsesbog
Groen-Gas-Nykoebing-F-Guldborgssund-V-Besigtigelsesbog.pdf
Download

Etablering af gastransmissionsledning Grøn Gas den 23. og 24. august 2022 – Besigtigelsesbog
Groen-Gas-Egesborg-Noerre-Alslev-Besigtigelsesbog.pdf
Download

Etablering af gastransmissionsledning Grøn Gas den 30. juni og 1. juli 2022 – Besigtigelsesbog
Groen-Gas-delstraekning-Noerre-Alslev-Nykoebing-Falster-–-Besigtigelsesbog.pdf
Download

Etablering af gastransmissionsledning Grøn Gas den 20., 21. og 27. juni 2022 – Besigtigelsesbog
Groen-Gas-delstraekning-Everdrup-Egesborg-Besigtigelsesbog.pdf
Download

Besigtigelsesprotokoller