Kommissariatet holder lukket fredag den 14. maj 2021 (dagen efter Kristi Himmelfartsdag). Det betyder, at henvendelser til kommissariatet ikke bliver læst eller besvaret indtil mandag den 17. maj 2021.


Som følge af Corona/COVID-19-situationen arbejder kommissariatet hjemmefra fra den 4. januar og indtil videre t.o.m. den 21. maj 2021.
Opmærksomheden henledes på, at erstatningsudbetalinger kan blive forsinket som følge af situationen.

Vedrørende afholdelse af ekspropriationskommissionens forretninger under Covid-19:

Indvarslede forretninger gennemføres som planlagt, idet ekspropriationskommissionens forretninger ikke er omfattet af det generelle forsamlingsforbud.
Det bemærkes, at alle gældende forholdsregler for at undgå yderligere spredning af Covid-19 naturligvis iagttages i forbindelse med ekspropriationskommissionens forretninger. Besigtigelses- og ekspropriationsforretninger er dog undtaget forsamlingsforbuddet.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne er en lille selvstændig og uafhængig institution under Transportministeriet.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne omtales i daglig tale, Kommissariatet. Kommissariatet varetager administrationen af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.
Lovgrundlaget for kommissariatets virksomhed er lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008, om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom (ekspropriationsprocesloven eller statsekspropriationsloven).

Opgaverne omfatter ekspropriationer for statslige eller koncessionerede selskaber på Øerne (Kommuner øst for Lillebælt) efter anmodning fra Transportministeriet.
Der kan være tale om totalekspropriation, delekspropriation eller ikke permanente indgreb såsom ekspropriation af midlertidigt arbejdsareal. Endvidere kommer der pålæg af servitutter samt sager på et naboretlig grundlag.

Kommissarius er formand for den nedsatte ekspropriationskommission, og leder Kommissariatets arbejde på Øernes område.

Kommissariatet varetager sekretariatsfunktioner såsom forberedelse, gennemførelse og efterbehandling som følge af ekspropriationskommissionens forretninger. Dette indebærer forberedelse af forretninger, indvarslinger til besigtigelses- og ekspropriationsforretninger, udfærdigelse af besigtigelses- og ekspropriationsprotokoller, erstatningsforslag og kendelser, som besluttes i samarbejde med ekspropriationskommissionerne.