Forløbet ved en ekspropriationssag

Arkæologisk forundersøgelse

Besigtigelsesforretning

Ekspropriationsforretning

Tilbagelevering

Gener fra anlæg

Sagkyndig bistand

160

var det planlagte antal forretningsdage i 2022

580

er antal sager ekspropriationskommissionen behandlede i 2022

23

er antal sager, som blev anket til taksationskommissionen i 2022