Begrænset bemanding i kommissariatet

På grund af sommerferie i kommissariatet vil der fra mandag den 8. juli til og med fredag den 2. august 2024 være begrænset bemanding i kommissariatet.

Det betyder, at der må forventes længere sagsbehandlingstid ved henvendelse til kommissariatet.

Mandag den 1. juli 2024

Forløbet ved en ekspropriationssag

Arkæologisk forundersøgelse

Besigtigelsesforretning

Ekspropriationsforretning

Tilbagelevering

Gener fra anlæg

Sagkyndig bistand