Kommissariatet holder lukket

På grund af corona-situationen arbejder kommissariatets medarbejdere hjemmefra til og med 4. oktober 2020.
Opmærksomheden henledes på, at erstatninger kan blive forsinket som følge af situationen.
Kommissariatet kan kontaktes på komoe@komoe.dk

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne er en lille selvstændig og uafhængig institution under Transport- og Boligministeriet.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne omtales i daglig tale, Kommissariatet. Kommissariatet varetager administrationen af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.
Lovgrundlaget for kommissariatets virksomhed er lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008, om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom (ekspropriationsprocesloven eller statsekspropriationsloven).

Opgaverne omfatter ekspropriationer for statslige eller koncessionerede selskaber på Øerne (Kommuner øst for Lillebælt) efter anmodning fra Transport- og Boligministeriet.
Der kan være tale om totalekspropriation, delekspropriation eller ikke permanente indgreb såsom ekspropriation af midlertidigt arbejdsareal. Endvidere kommer der pålæg af servitutter samt sager på et naboretlig grundlag.

Kommissarius er formand for den nedsatte ekspropriationskommission, og leder Kommissariatets arbejde på Øernes område.

Kommissariatet varetager sekretariatsfunktioner såsom forberedelse, gennemførelse og efterbehandling som følge af ekspropriationskommissionens forretninger. Dette indebærer forberedelse af forretninger, indvarslinger til besigtigelses- og ekspropriationsforretninger, udfærdigelse af besigtigelses- og ekspropriationsprotokoller, erstatningsforslag og kendelser, som besluttes i samarbejde med ekspropriationskommissionerne.