Forløbet ved en ekspropriationssag

Arkæologisk forundersøgelse

Besigtigelsesforretning

Ekspropriationsforretning

Tilbagelevering

Gener fra anlæg

Sagkyndig bistand

160

var det planlagte antal forretningsdage i 2020

694

er antal sager ekspropriationskommissionen behandlede i 2020

77

er antal sager, som blev anket til taksationskommissionen i 2020