Forløbet ved en ekspropriationssag

Arkæologisk forundersøgelse

Besigtigelsesforretning

Ekspropriationsforretning

Tilbagelevering

Gener fra anlæg

Sagkyndig bistand