Tilbagelevering

Hvad er en tilbageleveringsforretning?

En tilbageleveringsforretning er et møde efter endt anlægsarbejde på ejendommen, hvor lodsejeren/brugeren, anlægsmyndigheden og entreprenøren gennemgår retableringen af arealerne.

Mødet kan berøre alle emner inden for midlertidige ulemper. F.eks. afgrødetab, strukturskader, genplantning m.v.

Såfremt der opnås enighed om retableringen og erstatningen, underskriver parterne en erklæring om tilbagelevering af arealerne.

Hvem deltager i en tilbageleveringsforretning?

Lodsejeren/brugeren, anlægsmyndigheden og entreprenøren deltager ved tilbageleveringen.

Kan kommissionen tilkaldes, hvis vi ikke kan blive enige?

Såfremt der ikke kan opnås enighed mellem lodsejer og anlægsmyndighed, har parterne mulighed for at få ekspropriationskommission til at fastsætte erstatningen for de midlertidige ulemper. Kommissarius vil i det tilfælde indkalde til en forretningsdag.

Hvad sker der efter tilbageleveringsforretningen?

I langt de fleste tilfælde er dette afslutningen på ekspropriationen for lodsejeren/brugeren. Kun i de få tilfælde, hvor ejeren efterfølgende opdager gener ved det nye anlæg. Kan det blive aktuelt at klage til Kommissarius. En klage over en gene fra anlægget i form af f.eks. støj eller vibrationer, skal være kommissarius i hænde inden for et år efter anlægget er færdigmeldt. Du kan læse mere om gener fra anlæg under emnet på kommissariatets forside eller ved at klikke her.