2020 Bekendtgørelser/Indvarslinger

Udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense, Etape 4044 – Ekspropriationsforretning den 10. marts 2020
Ovennævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning af udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense, Etape 4044, jf. lov nr. 1607 af 26. december 2013.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter fremrykket ekspropriation af den i Fortegnelse nr. 4 opførte ejendom i Odense Kommune.


Etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, Delstrækning Kongsmark-Gimlinge – Ekspropriationsforretning den 5. og 6. marts 2020
Ovenstående dage afholdes ekspropriation i anledning af etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, jf. naturgasforsyningslovens § 55, stk. 1 og landsplandirektiv for Baltic Pipe, bekendtgørelse nr. 713 af 9. juli 2019. 
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og omfatter ekspropriation af de i nedenstående Fortegnelse nr. 3 opførte ejendomme i Slagelse Kommune.


Anlæg af Femern Bælt, udbygning af banestrækningen Ringsted – Holeby – Besigtigelsesforretning den 2. marts 2020
Ovenstående dagg afholdes besigtigelsesforretning i anledning af udbygning af det danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby i tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen.
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører nedlæggelse af elkabel vest for Vordingborg By til brug for elektrificering af jernbanen.


Etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, Delstrækning Kongsmark-Gimlinge – Ekspropriationsforretning den 26. og 27. februar 2020
Ovenstående dage afholdes ekspropriation i anledning af etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, jf. naturgasforsyningslovens § 55, stk. 1 og landsplandirektiv for Baltic Pipe, bekendtgørelse nr. 713 af 9. juli 2019. 
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og omfatter ekspropriation af de i nedenstående Fortegnelse nr. 3 opførte ejendomme i Slagelse Kommune.


Etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, Delstrækning Kongsmark-Gimlinge – Ekspropriationsforretning den 20. og 21. februar 2020
Ovenstående dage afholdes ekspropriation i anledning af etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, jf. naturgasforsyningslovens § 55, stk. 1 og landsplandirektiv for Baltic Pipe, bekendtgørelse nr. 713 af 9. juli 2019. 
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og omfatter ekspropriation af de i nedenstående Fortegnelse nr. 3 opførte ejendomme i Slagelse Kommune.


Anlæg af letbane på Ring 3 i Vallensbæk Kommune – Ekspropriationsforretning den 19. februar 2020
Ovennævnte dage afholdes ekspropriation i anledning af anlæg af en letbane på Ring 3, jf. lov nr. 165 af 26. februar 2014 med ændringer ved lov nr. 657 af 8. juni 2016.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 55 opførte ejendomme i Vallensbæk Kommune.


Anlæg af letbane på Ring 3 i Lyngby-Taarbæk Kommune – Ekspropriationsforretning den 18. februar 2020
Ovennævnte dag afholdes ekspropriation i anledning af anlæg af en letbane på Ring 3, jf. lov nr. 165 af 26. februar 2014 med ændringer ved lov nr. 657 af 8. juni 2016.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 57 opførte ejendomme i Lyngby-Taarbæk Kommune.


Anlæg af letbane på Ring 3 i Gladsaxe Kommune – Ekspropriationsforretning den 22. og 24. januar 2020
​Ovennævnte dage afholdes ekspropriation i anledning af anlæg af en letbane på Ring 3, jf. lov nr. 165 af 26. februar 2014 med ændringer ved lov nr. 657 af 8. juni 2016.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 56 opførte ejendomme i Gladsaxe Kommune.


Etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, Delstrækning Lillebælt Øst-Svenstrup – Besigtigelsesforretning den 20. januar 2020
Ovennævnte dag afholdes besigtigelsesforretning i anledning af etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, jf. naturgasforsyningslovens § 55, stk. 1 og landsplandirektiv for Baltic Pipe, bekendtgørelse nr. 713 af 9. juli 2019.
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører delstrækningen Lillebælt Ø-Svenstrup i Middelfart Kommune.