2020 Bekendtgørelser/Indvarslinger

Anlæg af letbane på ring 3 i Gladsaxe Kommune – Ekspropriationsforretning den 9. december 2020
Ovenstående dag afholdes ekspropriation i anledning af anlæg af en letbane på Ring 3, jf. lov nr. 165 af 26. februar 2014 med ændringer ved lov nr. 657 af 8. juni 2016.   
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 60 opførte ejendomme i Gladsaxe Kommune samt den i Fortegnelse nr. 26 opførte ejendom ligeledes i Gladsaxe Kommune.


Anlæg af Femern Bælt, udbygning af banestrækningen Ringsted-Holeby – Ekspropriationsforretning den 3. december 2020
Ovenstående dag afholdes ekspropriation i anledning af udbygning af danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby i tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen, jf. lov nr. 575 af 4. maj 2015 om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 33 opførte ejendomme i Guldborgsund Kommune.


Etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, delstrækning Skovhuse – Bellinge – Ekspropriationsforretning den 24. og 25. november 2020 samt 1. og 2. december 2020
Ovenstående dage afholdes ekspropriation i anledning af etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, jf. naturgasforsyningslovens § 55, stk. 1 og landsplandirektiv for Baltic Pipe, bekendtgørelse nr. 713 af 9. juli 2019. 
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 5 opførte ejendomme i Assens Kommune og Odense Kommune.


Anlæg af Femern Bælt, udbygning af banestrækningen Ringsted-Holeby – Besigtigelsesforretning den 18. november 2020
Ovenstående dag afholdes besigtigelsesforretning i anledning af udbygning af danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby i tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen, jf. lov nr. 575 af 4. maj 2015 om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark.
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører udbygning og elektrificering af jernbanen på en delstrækning i Nykøbing Falster By fra Stubbekøbingvejs krydsning af jernbanen til Prinsholmvej.


Etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, delstrækning Bellinge – Allerup – Ekspropriationsforretning den 16. og 17. november 2020
Ovenstående dage afholdes ekspropriation i anledning af etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, jf. naturgasforsyningslovens § 55, stk. 1 og landsplandirektiv for Baltic Pipe, bekendtgørelse nr. 713 af 9. juli 2019. 
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 4 opførte ejendomme i Faaborg Midtfyn Kommune og Odense Kommune.


Udbygning af Fynske Motorvej mellem Gribsvad og Nørre Aaby – Ekspropriationsforretning den 10. og 11. november 2020
Ovenstående dage afholdes ekspropriation i anledning af udbygning af Fynske Motorvej mellem Gribsvad og Nørre Aaby, Etape 4047, jf. lov nr. 524 af 26. maj 2010.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 3 opførte ejendomme i Middelfart Kommune.


Anlæg af letbane på ring 3 i Gladsaxe Kommune – Ekspropriationsforretning den 29. oktober 2020
Ovenstående dag afholdes supplerende ekspropriation i anledning af anlæg af en letbane på Ring 3, jf. Lov nr. 165 af 26. februar 2014 med ændringer ved lov nr. 657 af 8. juni 2016.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 53 opførte ejendomme i Lyngby-Taarbæk Kommune.


Udbygning af Fynske Motorvej mellem Gribsvad og Nørre AabyEkspropriationsforretning den 29. og 30. oktober samt 3. og 4. november 2020
Ovenstående dage afholdes ekspropriation i anledning af udbygning af Fynske Motorvej mellem Gribsvad og Nørre Aaby, Etape 4047, jf. lov nr. 524 af 26. maj 2010.  
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 3 opførte ejendomme i Middelfart og Assens kommuner.


Etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, delstrækning Allerup-Ullerslev – Ekspropriationsforretning den 26. og 27. oktober 2020
Ovenstående dage afholdes ekspropriation i anledning af etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, jf. naturgasforsyningslovens § 55, stk. 1 og landsplandirektiv for Baltic Pipe, bekendtgørelse nr. 713 af 9. juli 2019.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 3 opførte ejendomme i Odense Kommune, Kerteminde Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune og Nyborg Kommune.


Etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, delstrækning Allerup-Ullerslev – Ekspropriationsforretning den 21. og 22. oktober 2020
Ovenstående dage afholdes ekspropriation i anledning af etablering af gastransmissionsled-ningen Baltic Pipe, jf. naturgasforsyningslovens § 55, stk. 1 og landsplandirektiv for Baltic Pipe, bekendtgørelse nr. 713 af 9. juli 2019.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrø-rende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 3 opførte ejendomme i Odense Kommune.


Etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, delstrækning Ullerslev – Nyborg – Ekspropriationsforretning den 5. og 6. oktober 2020
Ovenstående dage afholdes ekspropriation i anledning af etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, jf. naturgasforsyningslovens § 55, stk. 1 og landsplandirektiv for Baltic Pipe, bekendtgørelse nr. 713 af 9. juli 2019.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 2 opførte ejendomme i Nyborg Kommune.


Etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, delstrækning Ullerslev – Nyborg – Ekspropriationsforretning den 28. og 29. september 2020
Ovenstående dage afholdes ekspropriation i anledning af etablering af gastransmissionsled-ningen Baltic Pipe, jf. naturgasforsyningslovens § 55, stk. 1 og landsplandirektiv for Baltic Pipe, bekendtgørelse nr. 713 af 9. juli 2019.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrø-rende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 2 opførte ejendomme i Nyborg Kommune.


Udbygning af Fynske Motorvej mellem Gribsvad og Nørre AabyEkspropriationsforretning den 23. og 24. september samt 1. og 2. oktober 2020
Ovenstående dage afholdes ekspropriation i anledning af udbygning af Fynske Motorvej mellem Gribsvad og Nørre Aaby, Etape 4047, jf. lov nr. 524 af 26. maj 2010.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 3 opførte ejendomme i Middelfart og Assens kommuner.


Elektrificering af jernbanestrækningen Roskilde-Kalundborg – Ekspropriationsforretning den 14. og 15. september 2020
Ovenstående dage afholdes ekspropriation i anledning af elektrificeringen af jernbanestrækningen Roskilde – Kalundborg i Holbæk Kommune, jf. lov nr. 609 af 12. juni 2013. Forretningerne vedrører sikring af det kommende kørestrømsanlæg m.m.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 4 opførte ejendomme i Holbæk Kommune.


Etablering af mast mv. til “Bedre internet i tog” i Ringsted Kommune – Ekspropriations- og besigtigelsesforretning den 10. september 2020
Ovenstående dag afholdes besigtigelse og ekspropriation i anledning af etablering af mast mv. til ”Bedre internet i tog”. Projektet skal forbedre mobil og internetdækningen for togpassagerer.
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører besigtigelse og ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 1 opførte ejendomme i Ringsted Kommune.


Anlæg af letbane på ring 3 i Gladsaxe Kommune – Ekspropriationsforretning den 8. og 9. september 2020
Ovennævnte dag afholdes ekspropriation i anledning af anlæg af en letbane på Ring 3, jf. Lov nr. 165 af 26. februar 2014 med ændringer ved lov nr. 657 af 8. juni 2016.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af den i nedennævnte fortegnelse nr. 59 opførte ejendomme i Gladsaxe Kommune.


Nedlæggelse af overkørsel Hillerød – Snekkersten, Fredensborg og Helsingør kommuner – Besigtigelsesforretning den 31. august 2020
Ovennævnte dag afholdes besigtigelsesforretning i anledning af nedlæggelse af overkørsel på jernbanestrækningen Hillerød – Snekkersten samt anlæg af ny privat vej. jf. Lov nr. 686 af 27. maj 2015.
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører overkørsel 117, Toelt, på jernbanestrækningen Hillerød – Snekkersten gennem Helsingør og Fredensborg Kommuner.


Ombygning af rundkørsel ved Frederikssundsvej, Kregme – Ekspropriationsforretning den 20. og 21. august 2020
Ovenstående dage afholdes ekspropriation i anledning af ombygning af rundkørsel ved Frederikssundsvej, Kregme, til signalregulering.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 1 opførte ejendomme i Halsnæs Kommune.


Etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, delstrækning Svenstrup-Gelsted – Besigtigelsesforretning den 17. og 18. august 2020
Ovenstående dage afholdes besigtigelse i anledning af etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, jf. naturgasforsyningslovens § 55, stk. 1 og landsplandirektiv for Baltic Pipe, bekendtgørelse nr. 713 af 9. juli 2019.
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører delstrækning, Svenstrup-Gelsted i Middelfart Kommune.


Etablering af Cityringen i København og på Frederiksberg – Ekspropriationsforretning den 17. august 2020
Ovennævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning af pålæg af servitutbestemmelser om beskyttelse af konstruktion mv. for Cityringen i København og på Frederiksberg for så vidt angår Metrostationerne Marmorkirken, Kongens Nytorv, Frederiksberg Allé, Frederiksberg, Poul Henningsens Plads, Kontrol- og vedligeholdelsescenter (CMC), Nordhavn Station og Metroskakten Havneholmen  samt arealerhvervelse for så vidt angår Metrostationen Østerport, jf. Lov om en Cityring, lov nr. 552 af. 6. juni 2007 med ændring af 27. maj 2013.
Forretningen omfatter de i Arealfortegnelserne Marmorkirken nr. 8, Kongens Nytorv nr. 7, Frederiksberg Allé nr. 9, Frederiksberg nr. 8, Poul Henningsens Plads nr. 6, CMC nr. 11, Nordhavn nr. 9 og Østerport nr. 5 opførte ejendomme i henholdsvis Københavns og Frederiksberg Kommune.


Etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, delstrækning Gelsted-Skovhuse – Besigtigelsesforretning den 11. og 12. august 2020
Ovenstående dage afholdes besigtigelse i anledning af etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, jf. naturgasforsyningslovens § 55, stk. 1 og landsplandirektiv for Baltic Pipe, bekendtgørelse nr. 713 af 9. juli 2019.
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører delstrækning, Gelsted-Skovhuse i Middelfart Kommune og Assens Kommune.


Anlæg af Femern Bælt, Udbygning af banestrækningen Ringsted-Holeby – Ekspropriationsforretning den 18. juni 2020
Ovenstående dage afholdes en ekspropriationsforretning i anledning af udbygning af det danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby i tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, og omfatter ekspropriation af den i nedennævnte Fortegnelse nr. 28 opførte ejendom.


Etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, Delstrækning Bellinge – Allerup – Besigtigelsesforretning den 18. juni 2020
Ovenstående dag afholdes besigtigelse i anledning af etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, jf. naturgasforsyningslovens § 55, stk. 1 og landsplandirektiv for Baltic Pipe, bekendtgørelse nr. 713 af 9. juli 2019. 
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører delstrækning, Bellinge-Allerup i Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune.
Forretningen den 17. juni afholdes på parkeringspladsen overfor Carl Nielsen-Hallen, Lumbyvej 62, 5792 Årslev.


Elektrificering af jernbanestrækningen Roskilde – Kalundborg – Ekspropriationsforretning den 15. og 16. juni 2020
Ovennævnte dage afholdes ekspropriationsforretning i anledning af elektrificeringen af jernbanestrækningen Roskilde – Kalundborg, jf. lov nr. 609 af 12. juni 2013. Forretningen vedrører ekspropriation af ejendomme, der er påvirket af magnetfelt genereret af det kommende kørestrømsanlæg samt ekspropriation til sikring af det kommende kørestrømsanlæg.
Forretningen, der afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 4 opførte ejendomme i Holbæk Kommune.

Anlæg af fast forbindelse over Femern Bælt (kyst-kyst) – Ekspropriationsforretning den 11., 12. og 25. juni 2020
Ovennnævnte dage afholdes ekspropriation i anledning af anlægget af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark, jf. lov nr. 575 af 4. maj 2015.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 9 opførte ejendomme i Lolland Kommune.


Etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, Delstrækning Skovhuse-Bellinge – Besigtigelsesforretning den 9. og 10. juni 2020
Ovenstående dage afholdes besigtigelse i anledning af etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, jf. naturgasforsyningslovens § 55, stk. 1 og landsplandirektiv for Baltic Pipe, bekendtgørelse nr. 713 af 9. juli 2019.
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører delstrækning, Skovhuse-Bellinge i Assens og Odense Kommuner.
Alle forretninger den 9. og 10. juni 2020 afholdes på parkeringspladsen ved Tommerup Boldklub, Tallerupvej 76, 5690 Tommerup.


Ombygning af rundkørsel ved Frederikssundsvej, Kregme – Supplerende besigtigelsesforretning den 3. juni 2020
Ovennævnte dag afholdes supplerende besigtigelsesforretning i anledning af ombygning af rundkørsel ved Frederikssundsvej, Kregme til signalregulering.
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører vejadgangen til ejendommene i Gyden.


Etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, Delstrækning Allerup-Ullerslev – Besigtigelsesforretning den 27. og 28. maj 2020
Ovenstående dage afholdes besigtigelse i anledning af etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, jf. naturgasforsyningslovens § 55, stk. 1 og landsplandirektiv for Baltic Pipe, bekendtgørelse nr. 713 af 9. juli 2019.
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører delstrækning, Allerup-Ullerslev i Kerteminde Kommune, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyns Kommune.
Alle forretninger den 27. og 28. maj afholdes på parkeringspladsen ved Davinde Kirke, Davinde Bygade 24, 5220 Odense SØ.


Elektrificering af jernbanestrækningen Roskilde – Kalundborg – Ekspropriationsforretning den 25. og 26. maj 2020
Ovennævnte dage afholdes ekspropriationsforretning i anledning af elektrificeringen af jernbanestrækningen Roskilde – Kalundborg, jf. lov nr. 609 af 12. juni 2013. Forretningen vedrører pålæg af servitut om eldrift, ekspropriation af ejendomme som følge af magnetfelt genereret af det kommende kørestrømsanlæg samt etablering af forsyningskabler til ny transformerstation.
Forretningen, der afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 4 opførte ejendomme i Holbæk og Lejre kommuner.


Etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, Delstrækning Ullerslev – Nyborg – Besigtigelsesforretning den 19. og 20. maj 2020
Ovenstående dage afholdes besigtigelse i anledning af etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, jf. naturgasforsyningslovens § 55, stk. 1 og landsplandirektiv for Baltic Pipe, bekendtgørelse nr. 713 af 9. juli 2019. 
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører delstrækning, Ullerslev-Nyborg i Nyborg Kommune.


Anlæg af Femern Bælt, Udbygning af banestrækningen Ringsted-Holeby – Nedlæggelse af elkabel vest for Vordingborg By – Ekspropriationsforretning den 18. og 19. maj 2020
Nedenstående dage afholdes ekspropriation i anledning af udbygning af det danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby i tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, vedrører nedlæggelse af et elkabel vest for Vordingborg By, og omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 55 opførte ejendomme.


Etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, Delstrækning Everdrup – Faxe Bugt – Ekspropriationsforretning den 12. og 13. maj 2020
Ovenstående dage afholdes ekspropriation i anledning af etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, jf. naturgasforsyningslovens § 55, stk. 1 og landsplandirektiv for Baltic Pipe, bekendtgørelse nr. 713 af 9. juli 2019.
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og omfatter ekspropriation af de i nedenstående Fortegnelse nr. 6 opførte ejendomme i Næstved Kommune og Faxe Kommune.


Etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, Delstrækning Ladby-Everdrup – Ekspropriationsforretning den 6. og 7. maj 2020
Ovenstående dage afholdes ekspropriation i anledning af etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, jf. naturgasforsyningslovens § 55, stk. 1 og landsplandirektiv for Baltic Pipe, bekendtgørelse nr. 713 af 9. juli 2019. 
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og omfatter ekspropriation af de i nedenstående Fortegnelse nr. 5 opførte ejendomme i Næstved Kommune.


Etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, Delstrækning Ladby-Everdrup – Ekspropriationsforretning den 30. april og 4. maj 2020
Ovenstående dage afholdes ekspropriation i anledning af etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, jf. naturgasforsyningslovens § 55, stk. 1 og landsplandirektiv for Baltic Pipe, bekendtgørelse nr. 713 af 9. juli 2019.
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og omfatter ekspropriation af de i nedenstående Fortegnelse nr. 5 opførte ejendomme i Næstved Kommune.


Udbygning af Fynske Motorvej mellem Gribsvad og Nørre Aaby, forlægning af Møllebækken – Ekspropriationsforretning den 27. og 28. april 2020
Ovenstående dage afholdes ekspropriation i anledning af udbygning af Fynske Motorvej mellem Gribsvad og Nørre Aaby, Etape 4047, jf. lov nr. 524 af 26. maj 2010.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 1 opførte ejendomme i Middelfart og Assens kommuner.


Udbygning af Fynske Motorvej mellem Gribsvad og Nørre Aaby – Ekspropriationsforretning den 27. april 2020
Ovenstående dag afholdes ekspropriation i anledning af udbygning af Fynske Motorvej mellem Gribsvad og Nørre Aaby, Etape 4047, jf. lov nr. 524 af 26. maj 2010.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af den i nedennævnte Fortegnelse nr. 2 opførte ejendom i Middelfart Kommune.


Etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, Delstrækning Lillebælt Øst – Svenstrup – Ekspropriationsforretning den 24. april og 5. maj 2020
Ovenstående dage afholdes ekspropriation i anledning af etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, jf. naturgasforsyningslovens § 55, stk. 1 og landsplandirektiv for Baltic Pipe, bekendtgørelse nr. 713 af 9. juli 2019.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 1 opførte ejendomme i Middelfart Kommune.


Etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, Delstrækning Gimlinge – Ladby – Ekspropriationsforretning den 22., 23. og 29. april 2020
Ovenstående dage afholdes ekspropriation i anledning af etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, jf. naturgasforsyningslovens § 55, stk. 1 og landsplandirektiv for Baltic Pipe, bekendtgørelse nr. 713 af 9. juli 2019.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 4 opførte ejendomme i Næstved Kommune.


Anlæg af letbane på ring 3 i Lyngby-Taarbæk Kommune – Supplerende besigtigelse- og ekspropriationsforretning den 17. april 2020
Ovennævnte dag afholdes der supplerende besigtigelse og ekspropriation i anledning af anlæg af en letbane på Ring 3, jf. lov nr. 165 af 26. februar 2014 med ændringer ved lov nr. 657 af 8. juni 2016.
Forretningen, der afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af den i nedennævnte fortegnelse nr. 58 opførte ejendomme i Lyngby-Taarbæk Kommune.


Etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, Delstrækning Ladby-Everdrup – Ekspropriationsforretning den 1. og 2. april 2020
Ovenstående dage afholdes ekspropriation i anledning af etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, jf. naturgasforsyningslovens § 55, stk. 1 og landsplandirektiv for Baltic Pipe, bekendtgørelse nr. 713 af 9. juli 2019. 
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og omfatter ekspropriation af de i nedenstående Fortegnelse nr. 5 opførte ejendomme i Næstved Kommune.


Udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense – Ekspropriationsforretning den 10. marts 2020
Nedennævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning af udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense, Etape 4044, jf. lov nr. 1607 af 26. december 2013.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter fremrykket ekspropriation af den i Fortegnelse nr. 4 opførte ejendom i Odense Kommune.


Etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, Delstrækning Kongsmark-Gimlinge – Ekspropriationsforretning den 5. og 6. marts 2020
Ovenstående dage afholdes ekspropriation i anledning af etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, jf. naturgasforsyningslovens § 55, stk. 1 og landsplandirektiv for Baltic Pipe, bekendtgørelse nr. 713 af 9. juli 2019. 
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og omfatter ekspropriation af de i nedenstående Fortegnelse nr. 3 opførte ejendomme i Slagelse Kommune.


Anlæg af Femern Bælt, udbygning af banestrækningen Ringsted – Holeby – Besigtigelsesforretning den 2. marts 2020
Ovenstående dag afholdes besigtigelsesforretning i anledning af udbygning af det danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby i tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen.
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører nedlæggelse af elkabel vest for Vordingborg By til brug for elektrificering af jernbanen.


Etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, Delstrækning Kongsmark-Gimlinge – Ekspropriationsforretning den 26. og 27. februar 2020
Ovenstående dage afholdes ekspropriation i anledning af etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, jf. naturgasforsyningslovens § 55, stk. 1 og landsplandirektiv for Baltic Pipe, bekendtgørelse nr. 713 af 9. juli 2019. 
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og omfatter ekspropriation af de i nedenstående Fortegnelse nr. 3 opførte ejendomme i Slagelse Kommune.


Etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, Delstrækning Kongsmark-Gimlinge – Ekspropriationsforretning den 20. og 21. februar 2020
Ovenstående dage afholdes ekspropriation i anledning af etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, jf. naturgasforsyningslovens § 55, stk. 1 og landsplandirektiv for Baltic Pipe, bekendtgørelse nr. 713 af 9. juli 2019. 
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og omfatter ekspropriation af de i nedenstående Fortegnelse nr. 3 opførte ejendomme i Slagelse Kommune.


Anlæg af letbane på Ring 3 i Vallensbæk Kommune – Ekspropriationsforretning den 19. februar 2020
Ovennævnte dage afholdes ekspropriation i anledning af anlæg af en letbane på Ring 3, jf. lov nr. 165 af 26. februar 2014 med ændringer ved lov nr. 657 af 8. juni 2016.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 55 opførte ejendomme i Vallensbæk Kommune.


Anlæg af letbane på Ring 3 i Lyngby-Taarbæk Kommune – Ekspropriationsforretning den 18. februar 2020
Ovennævnte dag afholdes ekspropriation i anledning af anlæg af en letbane på Ring 3, jf. lov nr. 165 af 26. februar 2014 med ændringer ved lov nr. 657 af 8. juni 2016.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 57 opførte ejendomme i Lyngby-Taarbæk Kommune.


Etablering af Frederikssundsmotorvejen, Etape 1260 – Ekspropriationsforretning den 31. januar 2020
Ovennævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning af etablering af Frederikssundmotorvejen Etape 1260.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter fremrykket ekspropriation af den i Fortegnelse nr. 20 opførte ejendom i Roskilde Kommune samt den i Fortegnelse nr. 21 opførte ejendom i Egedal Kommune.


Anlæg af letbane på Ring 3 i Gladsaxe Kommune – Ekspropriationsforretning den 22. og 24. januar 2020
​Ovennævnte dage afholdes ekspropriation i anledning af anlæg af en letbane på Ring 3, jf. lov nr. 165 af 26. februar 2014 med ændringer ved lov nr. 657 af 8. juni 2016.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 56 opførte ejendomme i Gladsaxe Kommune.


Etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, Delstrækning Lillebælt Øst-Svenstrup – Besigtigelsesforretning den 20. januar 2020
Ovennævnte dag afholdes besigtigelsesforretning i anledning af etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, jf. naturgasforsyningslovens § 55, stk. 1 og landsplandirektiv for Baltic Pipe, bekendtgørelse nr. 713 af 9. juli 2019.
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører delstrækningen Lillebælt Ø-Svenstrup i Middelfart Kommune.