Nordhavnstunnelen

Kreditering: Vejdirektoratet

Vejdirektoratet bygger en tunnel under Svanemøllehavnen og Kalkbrænderiløbet på Østerbro i København. Det bliver en forlængelse af Nordhavnsvejs tunnelen videre til Nordhavn.

Tunnelen bliver 1,4 km lang, og starter ved Nordhavnsvej/østsiden af Strandvænget og ender ved Kattegatvej på Nordhavn. Nordhavnstunnellen er budgetteret til at koste 3,4 mia. kroner, og kan efter tidsplanen forventet tages i brug i slutningen af 2027. Målet med Nordhavnstunnelen er at skabe mere direkte adgangsforhold til byudviklingsområderne i ydre og indre Nordhavn, ligesom adgangen til havneaktiviteterne i området forbedres. Ligeledes vil en stor del af den tunge trafik blive flyttet væk fra det øvrige vejnet på Østerbro.

Det forventes, at der i åbningsåret i 2027 vil være en trafik på cirka 8.200 biler i døgnet. Projektet vil være forberedt til en fremtidig Østlig Ringvej.

Som en del af projektet anlægger Vejdirektoratet også en midlertidig erstatningshavn ved Færgehavn Nord, hvor cirka halvdelen af de omkring 1500 både i Svanemølle Havn skal flyttes til.

Klik her for at læse mere om projektet på vejdirektoratets hjemmeside

Kilde: vejdirektoratet.dk

Hvad er ekspropriationskommissionens opgave på dette anlæg?

Anlæg af Nordhavnstunnelen følger af lov nr. 1552 af 27. december 2019 om anlæg af en Nordhavnstunnel. Projektet er således bestemt ved anlægslov, og ekspropriationskommissionen har ved sin behandling af projektet taget udgangspunkt i de rammer for projektet, som anlægsloven fastlægger.

Kommissionen har foretaget besigtigelse af projektet og den nødvendige ekspropriation af arealer og rettigheder er gennemført.

Når Nordhavnstunnelen er anlagt, kan det blive aktuelt for kommissionen at behandle eventuelle erstatningskrav vedrørende forhold, der ikke er behandlet i forbindelse med ekspropriationerne, jf. §§ 20 og 21 i ekspropriationsprocesloven.

Hvis du har spørgsmål vedr. anlægget, kan du kontakte anlægsmyndigheden:

www.vejdirektoratet.dk/kontakt
Tlf: +45 72 44 33 33

Indkaldelser

Anlæg af Nordhavnstunnel den 25., 26., 29. og 30. november 2021
Bekendtgoerelse-ekspropriationsforretning-1.pdf
Download

Anlæg af Nordhavnstunnel, strækning Strandvænget til Kattegatvej den 6. og 10. september 2021
Bekendtgoerelse-ekspropriationsforretning.pdf
Download

Anlæg af Nordhavnstunnel, strækning Strandvænget til Kattegatvej den 7. april 2021
Bekendtgoerelse-1-2-1.pdf
Download

Besigtigelsesmateriale / Arealfortegnelse

Besigtigelsesprotokoller

Anlæg af Nordhavnstunnel den 7. april 2021
1.-hæfte-070421-Besigtigelsesforretning.pdf
Download

https://komoe.dk/femern-baelt-udbygning-af-danske-jernbanelandanlaeg-udbygning-af-banestraekningen-orehoved-holeby-delstraekning-nykoebing-falster-by-den-25-og-26-marts-2021/,https://komoe.dk/anlaeg-af-nordhavnstunnel-straekning-strandvaenget-til-kattegatvej-den-7-april-2021/