Ny jernbane over vestfyn

Kreditering: Banedanmark

Vejdirektoratet anlægger sammen med Banedanmark en ny dobbeltsporet højhastighedsjernbane fra Odense Vest til Kauslunde, øst for Middelfart, som sammen med Fynske Motorvej kommer til at udgøre en fælles transportkorridor.

Den nye højhastighedsbane bliver cirka 35 kilometer lang, og dermed 4 kilometer kortere end den nuværende jernbaneforbindelse over Vestfyn og med en mere lige linjeføring, der gør det muligt at køre med op til 250 km/t med persontog. Dermed reduceres rejsetiden på strækningen.

Samtidig vil den nye jernbane frigøre kapacitet på den nuværende jernbane, så der bedre kan afvikles godstogs- og regional persontogstrafik på den eksisterende strækning.

Ved at samle motorvej og jernbane i en fælles transportkorridor begrænses støj, barriereeffekter og landskabspåvirkning mest muligt.

Hvad er ekspropriationskommissionens opgave på dette anlæg?

Ny jernbane over vestfyn følger lov nr. 1424 af 17. december 2019 (Jernbaneloven). Projektet udføres således inden for rammerne af denne lov.

Kommissionen vil i 2023 foretage besigtigelse af projektet og i 2024 påbegyndes ekspropriation af de nødvendige arealer og rettigheder.

I takt med at projektet bliver færdigt kan det blive aktuelt for kommissionen at behandle eventuelle erstatningskrav vedrørende forhold, der ikke er behandlet i forbindelse med ekspropriationerne, jf. §§ 20 og 21 i ekspropriationsprocesloven. Det kan f.eks. være nabogener.

Hvis du har spørgsmål vedr. anlægget, kan du kontakte anlægsmyndigheden:

www.vejdirektoratet.dk/kontakt

Tlf: +45 72 44 33 33

Indkaldelser

Anlæg af ny bane over Vestfyn i Odense og Assens kommuner den 7., 8., 12. og 13. december 2023
Bekendtgoerelse.pdf
Download

Anlæg af ny bane over Vestfyn i Odense Kommune den 25. og 26. september samt 5. oktober 2023
Bekendtgoerelse.pdf
Download

Anlæg af ny bane over Vestfyn i Middelfart Kommune den 11., 12., 20. og 21. september 2023
Bekendtgoerelse-3.pdf
Download

Anlæg af ny bane over Vestfyn i Assens Kommune den 23., 24., 28. og 29 august 2023
Bekendtgoerelse-2.pdf
Download

Besigtigelsesmateriale / Arealfortegnelse

Anlæg af ny bane over Vestfyn i Assens Kommune den 12. december 2023 – Arealfortegnelse nr. 10
FTG-10.pdf
Download

Anlæg af ny bane over Vestfyn i Odense Kommune den 13. december 2023 – Arealfortegnelse nr. 5 & 9
FTG59.pdf
Download

Anlæg af ny bane over Vestfyn i Assens Kommune den 8. december 2023 – Arealfortegnelse nr. 4 & 7
FTG47.pdf
Download

Anlæg af ny bane over Vestfyn i Assens Kommune den 7. december 2023 – Arealfortegnelse nr. 1, 2 & 3
FTG123.pdf
Download

Anlæg af ny bane over Vestfyn i Odense Kommune den 25. og 26. september samt 5. oktober 2023 – Mappe 3
Ny-bane-over-Vestfyn-Odense-Kommune.pdf
Download

Anlæg af ny jernbane over Vestfyn mellem Odense og Middelfart – Assens Kommune den 23., 24., 28. og 29 august 2023 – Mappe 2
Ny-banen-over-Vestfyn-Besigtigelsesmappe-2-Assens-Kommune-D1497410.pdf
Download

Anlæg af ny jernbane over Vestfyn mellem Odense og Middelfart – Middelfart Kommune den 11., 12., 20. og 21. september 2023 – Mappe 1
Ny-banen-over-Vestfyn-Besigtigelsesmappe-1-Middelfart_Kommune-2.pdf
Download

Besigtigelsesprotokoller

Anlæg af ny bane over Vestfyn i Odense Kommune den 25. og 26. september samt 5. oktober 2023
17.-haefte-25-2609-051023-Besigtigelsesforretning-Odense-Kommune.pdf
Download

Anlæg af ny bane over Vestfyn i Middelfart Kommune den 11., 12., 20. og 21. september 2023
15.-haefte-11-12-20-210923-Besigtigelsesforretning.pdf
Download

Anlæg af ny bane over Vestfyn i Assens Kommune den 23., 24., 28. og 29 august 2023
14.-haefte-23-24-28-290823-Besigtigelsesforretning-Assens-Kommune.pdf
Download