Hillerødmotorvejens forlængelse

Kreditering: Vejdirektoratet

Udbygningen af Hillerødmotorvejens forlængelse fra motortrafikvej til motorvej sker på den omkring 13,5 kilometer lange strækning fra Allerød til nord for Hillerød ved Isterødvej. Det bliver en 4-sporet motorvej med 2 spor i hver retning og en hastighed på 110 km/t.

Som en del af projektet skal flere tilslutningsanlæg, broer og regnvandsbassiner desuden tilpasses eller ombygges med hensyntagen til natur og miljø.

Efter tidsplanen står motorvejens forlængelse færdig i 2027. 

Klik her for at læse mere om projektet på vejdirektoratets hjemmeside

Kilde: vejdirektoratet.dk 

Hvad er ekspropriationskommissionens opgave på dette anlæg?

Forlængelse af Hillerødmotorvejen er bestemt ved anlægslov, og ekspropriationskommissionen vil ved sin behandling af projektet tage udgangspunkt i de rammer for projektet, som anlægsloven fastlægger.

Kommissionen vil i 1. halvår 2023 foretage besigtigelse af projektet og den nødvendige ekspropriation af arealer og rettigheder vil blive gennemført på et senere tidspunkt.

Når forlængelsen af Hillerødmotorvejen er anlagt, kan det blive aktuelt for kommissionen at behandle eventuelle erstatningskrav vedrørende forhold, der ikke er behandlet i forbindelse med ekspropriationerne, jf. §§ 20 og 21 i ekspropriationsprocesloven.

Hvis du har spørgsmål vedr. anlægget, kan du kontakte anlægsmyndigheden:

www.vejdirektoratet.dk/kontakt
Tlf: +45 72 44 33 33

Indkaldelser

Udvidelse af Hillerødmotorvejens forlængelse den 23., 24. april samt 15. maj 2024
Bekendtgoerelse-2.pdf
Download

Udvidelse af Hillerødmotorvejens forlængelse den 11. april 2024
Bekendtgoerelse-1.pdf
Download

Udvidelse af Hillerødmotorvejens forlængelse den 6. juni 2023
Bekendtgoerelse-1.pdf
Download

Besigtigelsesmateriale / Arealfortegnelse

Udvidelse af Hillerødmotorvejens forlængelse den 23., 24. april samt 15. maj 2024 – Besigtigelsesbog
Besigtigelsesmappe-pakke-2-1.pdf
Download

Udvidelse af Hillerødmotorvejens forlængelse den 11. april 2024 – Arealfortegnelse nr. 1 og 2
FTG12.pdf
Download

Udvidelse af Hillerødmotorvejens forlængelse den 6. juni 2023, Peder Oxes Allé og Isterødvejen – Besigtigelsesmateriale
Peder-Oxes-Alle-og-Isteroedvejen.pdf
Download

Udvidelse af Hillerødmotorvejens forlængelse den 6. juni 2023, Roskildevej – Besigtigelsesmateriale
Roskildevej.pdf
Download

Udvidelse af Hillerødmotorvejens forlængelse den 6. juni 2023, Lyngevej og Privatbane – Besigtigelsesmateriale
Lyngevej-og-Privatbane.pdf
Download

Besigtigelsesprotokoller

Udvidelse af Hillerødmotorvejens forlængelse den 11. april 2024 – FTG2
6.-haefte-110424-Besigtigelses-og-ekspropriationsforretning-ftg2-Ekstrakt.pdf
Download

Anlæg af Hillerødmotorvejens forlængelse – Lyngbyvej og Privatbane, Hillerød Kommune den 6. juni 2023
2.-haefte-060623-Besigtigelse-Lyngevej-og-Privatbane.pdf
Download

Anlæg af Hillerødmotorvejens forlængelse – Peder Oxes Allé og Isterødvejen, Hillerød Kommune den 6. juni 2023
1.-haefte-060623-Besigtigelse-Peder-Oxes-Alle-og-Isteroedvejen.pdf
Download

Anlæg af Hillerødmotorvejens forlængelse – Roskildevej, Hillerød Kommune den 6. juni 2023
3.-haefte-060623-Besigtigelsesforretning-Roskildevej.pdf
Download

https://komoe.dk/anlaeg-af-cykelsti-langs-faaborgvej-svendborgvej-den-24-maj-2023/,https://komoe.dk/anlaeg-af-hilleroedmotorvejens-forlaengelse-peder-oxes-alle-og-isteroedvejen-hilleroed-kommune-den-6-juni-2023-2/