Besigtigelsesprotokoller


Titel Forretningstype Dato Dato
Anlæg af ny bane over Vestfyn i Middelfart Kommune den 11., 12., 20. og 21. september 2023 Besigtigelsesforretning 2023-11-24 11., 12., 20. og 21. september 2023 Intet at vise Download
Anlæg af ny bane over Vestfyn i Assens Kommune den 23., 24., 28. og 29 august 2023 Besigtigelsesforretning 2023-11-22 23., 24., 28. og 29 august 2023 Intet at vise Download
Anlæg af Femern Bælt, delstrækning Lolland Kommune 10. oktober 2023 Supplerende besigtigelses- og ekspropriationsforretning 2023-11-21 10. oktober 2023 Intet at vise Download
Aflysning: Anlæg af Femern Bælt (kyst kyst) den 27. november 2023 Ekspropriationsforretning 2023-11-21 27. november 2023 Intet at vise Download
Anlæg af ny bane over Vestfyn i Assens Kommune den 12. december 2023 – Arealfortegnelse nr. 10 Ekspropriationsforretning 2023-11-08 12. december 2023 Intet at vise Download
Anlæg af Den nye bane København – Ringsted den 11. december 2023 Besigtigelses- og ekspropriationsforretning 2023-11-08 11. december 2023 Intet at vise Download
Anlæg af cykelsti Sandager – Trunderup den 12. og 13. oktober 2023 Supplerende besigtigelses- og ekspropriationsforretning 2023-11-03 12. og 13. oktober 2023 Intet at vise Download
Anlæg af ny bane over Vestfyn i Odense Kommune den 13. december 2023 – Arealfortegnelse nr. 5 & 9 Ekspropriationsforretning 2023-11-03 13. december 2023 Intet at vise Download
Anlæg af ny bane over Vestfyn i Assens Kommune den 8. december 2023 – Arealfortegnelse nr. 4 & 7 Ekspropriationsforretning 2023-11-03 8. december 2023 Intet at vise Download
Anlæg af ny bane over Vestfyn i Assens Kommune den 7. december 2023 – Arealfortegnelse nr. 1, 2 & 3 Ekspropriationsforretning 2023-11-03 7. december 2023 Intet at vise Download
Anlæg af ny bane over Vestfyn i Odense og Assens kommuner den 7., 8., 12. og 13. december 2023 Ekspropriationsforretning 2023-11-02 7., 8., 12. og 13. december 2023 Intet at vise Download
Elektrificering af jernbanestrækningen Holbæk – Kalundborg i Kalundborg Kommune den 6. november 2023 – Besigtigelsesbog Besigtigelsesforretning 2023-11-02 6. november 2023 Intet at vise Download
Anlæg af letbane på ring 3 i Lyngby-Taarbæk Kommune den 4. december 2023 – Arealfortegnelse nr. 75 Ekspropriationsforretning 2023-10-30 4. december 2023 Intet at vise Download
Anlæg af letbane på ring 3 i Herlev Kommune den 4. december 2023 – Arealfortegnelse nr. 74 Ekspropriationsforretning 2023-10-30 4. december 2023 Intet at vise Download
Anlæg af letbane på ring 3 i Lyngby-Taarbæk Kommune den 4. december 2023 Ekspropriationsforretning 2023-10-30 4. december 2023 Intet at vise Download
Anlæg af letbane på ring 3 i Herlev Kommune den 4. december 2023 Ekspropriationsforretning 2023-10-30 4. december 2023 Intet at vise Download
Anlæg af Femern Bælt (kyst kyst) den 27. november 2023 Ekspropriationsforretning 2023-10-23 27. november 2023 Intet at vise Download
Vedligehold og udvidelse af 132 kV højspændingsstation Næstved den 6. oktober 2023 Besigtigelsesforretning 2023-10-19 6. oktober 2023 Intet at vise Download
Anlæg af støjskærm ved Sundbrovej, Svendborg den 29. september 2023 Besigtigelsesforretning 2023-10-19 29. september 2023 Intet at vise Download
Sporfornyelse Ringsted-Slagelse den 16., 17., 20., 21. og 30. november samt 1. december 2023 Ekspropriationsforretning 2023-10-12 16., 17., 20., 21. og 30. november samt 1. december 2023 Intet at vise Download
Sporfornyelse Ringsted-Slagelse den 16., 17., 20., 21. og 30. november samt 1. december 2023 – Arealfortegnelse nr. 2 Ekspropriationsforretning 2023-10-12 16., 17., 20., 21. og 30. november samt 1. december 2023 Intet at vise Download
Elektrificering af jernbanestrækningen Holbæk – Kalundborg i Kalundborg Kommune den 6. november 2023 Besigtigelsesforretning 2023-09-28 6. november 2023 Intet at vise Download
Cityringen, sydhavnslinjen den 1. november 2023 Ekspropriationsforretning 2023-09-25 1. november 2023 Intet at vise Download
Cityringen, sydhavnslinjen den 1. november 2023 Ekspropriationsforretning 2023-09-25 1. november 2023 Intet at vise Download
Anlæg af letbane på ring 3 i Lyngby-Taarbæk Kommune den 13. september 2023 Besigtigelsesforretning 2023-09-21 13. september 2023 Intet at vise Download
Anlæg af letbane på ring 3 i Herlev Kommune den 13. september 2023 Supplerende besigtigelsesforretning 2023-09-21 13. september 2023 Intet at vise Download
Sporfornyelse Ringsted-Slagelse den 26. oktober 2023 – Arealfortegnelse nr. 3 Ekspropriationsforretning 2023-09-21 26. oktober 2023 Intet at vise Download
Sporfornyelse Ringsted-Slagelse den 26. oktober 2023 Ekspropriationsforretning 2023-09-20 26. oktober 2023 Intet at vise Download
Elektrificering af jernbanestrækningen Holbæk – Kalundborg i Holbæk Kommune den 24. oktober 2023 Besigtigelsesforretning 2023-09-13 24. oktober 2023 Intet at vise Download
Elektrificering af jernbanestrækningen Holbæk – Kalundborg i Holbæk Kommune den 24. oktober 2023 – Besigtigelsesbog Besigtigelsesforretning 2023-09-13 24. oktober 2023 Intet at vise Download
Anlæg af cykelsti Sandager – Trunderup den 12. og 13. oktober 2023 – Arealfortegnelse nr. 1 Ekspropriationsforretning 2023-09-07 12. og 13. oktober 2023 Intet at vise Download
Anlæg af cykelsti Sandager – Trunderup den 12. og 13. oktober 2023 Supplerende besigtigelses- og ekspropriationsforretning 2023-09-07 12. og 13. oktober 2023 Intet at vise Download
Anlæg af Femern Bælt, delstrækning Lolland Kommune 10. oktober 2023 Supplerende besigtigelses- og ekspropriationsforretning 2023-09-06 10. oktober 2023 Intet at vise Download
Anlæg af Femern Bælt, delstrækning Lolland Kommune 10. oktober 2023 – Arealfortegnelse nr. 72 Besigtigelses- og ekspropriationsforretning 2023-09-05 10. oktober 2023 Intet at vise Download
Vedligehold og udvidelse af 132 kV højspændingsstation Næstved den 6. oktober 2023 – Besigtigelsesmappe Besigtigelsesforretning 2023-09-01 6. oktober 2023 Intet at vise Download
Vedligehold og udvidelse af 132 kV højspændingsstation Næstved den 6. oktober 2023 Besigtigelsesforretning 2023-09-01 6. oktober 2023 Intet at vise Download
Sporfornyelse Ringsted-Slagelse den 3. oktober 2023 – Arealfortegnelse nr. 1 Ekspropriationsforretning 2023-08-29 3. oktober 2023 Intet at vise Download
Sporfornyelse Ringsted-Slagelse den 3. oktober 2023 Ekspropriationsforretning 2023-08-28 3. oktober 2023 Intet at vise Download
Anlæg af støjskærm ved Sundbrovej, Svendborg den 29. september 2023 – Arealfortegnelse nr. 1 Besigtigelses- og ekspropriationsforretning 2023-08-22 29. september 2023 Intet at vise Download
Anlæg af støjskærm ved Sundbrovej, Svendborg den 29. september 2023 Besigtigelses- og ekspropriationsforretning 2023-08-22 29. september 2023 Intet at vise Download
Anlæg af ny bane over Vestfyn i Odense Kommune den 25. og 26. september samt 5. oktober 2023 – Mappe 3 Besigtigelsesforretning 2023-08-18 25. og 26. september samt 5. oktober 2023 Intet at vise Download
Anlæg af ny bane over Vestfyn i Odense Kommune den 25. og 26. september samt 5. oktober 2023 Besigtigelsesforretning 2023-08-18 25. og 26. september samt 5. oktober 2023 Intet at vise Download
Politik om informationssikkerhed og persondata 2023-08-03

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne følger den internationale ISO27k standard.
I den forbindelse er der udarbejdet en sikkerhedsguideline for, hvordan kommissariatets medarbejdere skal håndtere person- og virksomhedsfølsomme data.
Kommissariatet stiller krav til alle samarbejdspartnere om, at overholde den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.
I kommissariatet er vi meget opmærksomme på behovet for at beskytte og forsvarligt behandle alle persondata, som vi modtager eller selv indhenter. Det er kommissariatets målsætning at beskytte dine personlige oplysninger.

Hvad er personlige oplysninger?

Personoplysninger dækker over to typer af oplysninger, almindelige og følsomme oplysninger. Fælles for dem begge er, at det er oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, f.eks. for- og efternavn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse, telefonnummer eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads. Brug af kommissariatets hjemmeside foregår som udgangspunkt uden at du behøver fortælle os hvem du er, eller i øvrigt afgive personoplysninger om dig selv.
Generelt skal du dog være opmærksom på, at du som internetbruger efterlader dig elektroniske spor, og at det kan give andre mulighed for at følge din færden på nettet.

Hvornår må kommissariatet behandle dine personoplysninger?

Som dataansvarlig behandler kommissariatet almindelige personoplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, hvorefter behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henfører under offentlig myndighedsudøvelse.
I forhold til behandling af de følsomme oplysninger har kommissariatet hjemmel hertil i forordningens art. 9, stk. 2, litra f, hvorefter behandling er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller når domstole handler i deres egenskab af domstol.
Som registreret har du ret til at få oplysninger om, hvilke personoplysninger kommissariatet ligger inde med vedrørende dig, ret til at få berigtiget eventuelle forkerte personoplysninger, ret til at få slettet personoplysninger, ret til begrænset behandling af personoplysninger og ret til at modtage de personoplysninger, som du har givet til kommissariatet og at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Hvordan indsamler Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne personoplysninger?

I det omfang kommissariatet selv indsamler personoplysninger sker det i forbindelse med behandling af vedkommendes ekspropriationssag. Langt størstedelen af de personoplysninger, som kommissariatet behandler modtages direkte fra offentlige anlægsmyndigheder, som f.eks. Banedanmark, Vejdirektoratet, Metroselskabet, Hovedstadens Letbane, Energinet.dk mv. med henblik på forberedelse og udførelse af besigtigelses- og/eller ekspropriationsforretninger.
For så vidt angår databeskyttelsesforordningens art. 13 og 14 om oplysningspligt findes oplysningerne.

Hvem videregiver Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne personoplysninger til?

Kommissariatet videregiver kun personoplysninger til relevante personer og myndigheder i forbindelse med kommissariatets administration af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og i den udstrækning anden lovgivning kræver det. Vi videregiver aldrig personoplysninger til udeforstående tredjeparter, medmindre der er søgt aktindsigt i henhold til reglerne herom i forvaltningsloven og offentlighedsloven. I disse tilfælde følges kommissariatets interne procedure for videregivelse af personoplysninger, som ikke kan undtages fra aktindsigt.

Opbevaring og sletning

Kommissariatet er underlagt reglerne i forvaltningslovens og offentlighedslovens § 15 om journalisering og arkivlovens § 13. Det betyder, at dokumenter, der er modtaget eller afsendt fra kommissariatet skal journaliseres, i det omfang dokumentet har betydning for en sag eller sagsbehandlingen i øvrigt. Alle dokumenter bliver journaliseret i kommissariatets ESDH-system under den sag, hvor dokumenterne hører til. Kommissariatet afleverer på anmodning fra Rigsarkivet et ”øjebliksbillede” af vores journaliseringssystem til Rigsarkivet. Perioden hvori vi opbevarer personoplysninger kan således ikke defineres præcist.
Da kommissariatets opgave er administration af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som kommissariatet har fået pålagt, og som er nødvendig for udførelse af en opgave i samfundets interesse betyder art. 17, stk. 3, litra b, at den registrerede ikke har ret til at få personoplysninger om sig selv slettet og kommissariatet har ikke pligt til at slette personoplysninger i henhold til art. 17, stk. 1 og 2.
For så vidt angår ansøgninger journaliseres disse i kommissariatets ESDH-system, men opbevares derudover kun så længe ansættelsesrunden pågå, hvorefter mailen med ansøgning, CV mv. slettes fra postkassen. Samme procedure anvendes ved uopfordrede ansøgninger.

Klage

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. Her kan du kan også læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.

Cookies

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øernes hjemmeside bruger ikke cookies til indsamling af oplysninger.
Hvis du vil vide mere om tjenesten WordPress, som kommissariatets hjemmeside er bygget op igennem, kan du læse mere her:  https://da.wordpress.org/about/privacy/

Såfremt du har spørgsmål til databeskyttelsesforhold er du også velkommen til at kontakte kommissariatet eller kontakte databeskyttelsesrådgiver for Transportministeriet Søren Kristensen, tlf. 41712700, e-mail dpo@tbst.dk. Alternativt kan du kontakte kommissariatets databeskyttelsesrepræsentant, Kristian Pless, tlf. 33928717, e-mail: kpl@komoe.dk

Anlæg af ny jernbane over Vestfyn mellem Odense og Middelfart – Assens Kommune den 23., 24., 28. og 29 august 2023 – Mappe 2 Besigtigelsesforretning 2023-08-01 23., 24., 28. og 29 august 2023 Intet at vise Download
Anlæg af ny jernbane over Vestfyn mellem Odense og Middelfart – Middelfart Kommune den 11., 12., 20. og 21. september 2023 – Mappe 1 Besigtigelsesforretning 2023-08-01 11., 12., 20. og 21. september 2023 Intet at vise Download
Ny jernbane over vestfyn 2023-08-01

Kreditering: Banedanmark

Vejdirektoratet anlægger sammen med Banedanmark en ny dobbeltsporet højhastighedsjernbane fra Odense Vest til Kauslunde, øst for Middelfart, som sammen med Fynske Motorvej kommer til at udgøre en fælles transportkorridor.

Den nye højhastighedsbane bliver cirka 35 kilometer lang, og dermed 4 kilometer kortere end den nuværende jernbaneforbindelse over Vestfyn og med en mere lige linjeføring, der gør det muligt at køre med op til 250 km/t med persontog. Dermed reduceres rejsetiden på strækningen.

Samtidig vil den nye jernbane frigøre kapacitet på den nuværende jernbane, så der bedre kan afvikles godstogs- og regional persontogstrafik på den eksisterende strækning.

Ved at samle motorvej og jernbane i en fælles transportkorridor begrænses støj, barriereeffekter og landskabspåvirkning mest muligt.

Hvad er ekspropriationskommissionens opgave på dette anlæg?

Ny jernbane over vestfyn følger lov nr. 1424 af 17. december 2019 (Jernbaneloven). Projektet udføres således inden for rammerne af denne lov.

Kommissionen vil i 2023 foretage besigtigelse af projektet og i 2024 påbegyndes ekspropriation af de nødvendige arealer og rettigheder.

I takt med at projektet bliver færdigt kan det blive aktuelt for kommissionen at behandle eventuelle erstatningskrav vedrørende forhold, der ikke er behandlet i forbindelse med ekspropriationerne, jf. §§ 20 og 21 i ekspropriationsprocesloven. Det kan f.eks. være nabogener.

Hvis du har spørgsmål vedr. anlægget, kan du kontakte anlægsmyndigheden:

www.vejdirektoratet.dk/kontakt

Tlf: +45 72 44 33 33

Støjskærme 2023-08-01

Kommissariatet behandler flere forskellige støjskærme for Vejdirektoratet. Du kan læse om de forskellige støjskærme ved at klikke på titlerne nedenfor.

Hvad er ekspropriationskommissionens opgave på dette anlæg?

Anlæg af støjskærme følger af Finansloven § 28.21.21 Mindre anlægsprojekter.

Kommissionen skal løbende afholde besigtigelses- og ekspropriationsforretninger i takt med, at de beskrevne projekter skal udføres i 2023.

I takt med at projekterne bliver færdigt kan det blive aktuelt for kommissionen at behandle eventuelle erstatningskrav vedrørende forhold, der ikke er behandlet i forbindelse med ekspropriationerne, jf. §§ 20 og 21 i ekspropriationsprocesloven.

Hvis du har spørgsmål vedr. anlægget, kan du kontakte anlægsmyndigheden:

www.vejdirektoratet.dk/kontakt

Tlf. +45 72 44 33 33

Anlæg af letbane på ring 3 i Lyngby-Taarbæk Kommune den 13. september 2023 – Besigtigelsesbog nr. 3 Supplerende besigtigelsesforretning 2023-07-17 13. september 2023 Intet at vise Download
Anlæg af letbane på ring 3 i Herlev Kommune den 13. september 2023 – Besigtigelsesbog nr. 2 Supplerende besigtigelsesforretning 2023-07-17 13. september 2023 Intet at vise Download
Anlæg af letbane på ring 3 i Lyngby-Taarbæk Kommune den 13. september 2023 Supplerende besigtigelsesforretning 2023-07-17 13. september 2023 Intet at vise Download
Anlæg af letbane på ring 3 i Herlev Kommune den 13. september 2023 Supplerende besigtigelsesforretning 2023-07-17 13. september 2023 Intet at vise Download
Ny Infrastrukturbanegård i Høje Taastrup Kommune den 29. juni 2023 Besigtigelses- og ekspropriationsforretning 2023-07-04 29. juni 2023 Intet at vise Download
Anlæg af ny bane over Vestfyn i Middelfart Kommune den 11., 12., 20. og 21. september 2023 Besigtigelsesforretning 2023-07-01 11., 12., 20. og 21. september 2023 Intet at vise Download
Anlæg af ny bane over Vestfyn i Assens Kommune den 23., 24., 28. og 29 august 2023 Besigtigelsesforretning 2023-06-30 23., 24., 28. og 29 august 2023 Intet at vise Download
Anlæg af Den nye bane København – Ringsted den 22. juni 2023 Besigtigelses- og ekspropriationsforretning 2023-06-28 22. juni 2023 Intet at vise Download
Sporrenovering af Østbanen den 16. juni 2023 Besigtigelses- og ekspropriationsforretning 2023-06-28 16. juni 2023 Intet at vise Download
Anlæg af støjskærm ved Thujavej den 14. juni 2023 Besigtigelsesforretning 2023-06-26 14. juni 2023 Intet at vise Download
Etablering af gasrørledningen Grøn Gas den 16. og 17. august 2023 – Arealfortegnelse nr. 5 Ekspropriationsforretning 2023-06-21 16. og 17. august 2023 Intet at vise Download
Etablering af gasrørledningen Grøn Gas den 16. og 17. august 2023 Ekspropriationsforretning 2023-06-21 16. og 17. august 2023 Intet at vise Download
Anlæg af Hillerødmotorvejens forlængelse – Lyngbyvej og Privatbane, Hillerød Kommune den 6. juni 2023 Besigtigelsesforretning 2023-06-20 6. juni 2023 Intet at vise Download
Anlæg af Hillerødmotorvejens forlængelse – Peder Oxes Allé og Isterødvejen, Hillerød Kommune den 6. juni 2023 Besigtigelsesforretning 2023-06-20 6. juni 2023 Intet at vise Download
Anlæg af Hillerødmotorvejens forlængelse – Roskildevej, Hillerød Kommune den 6. juni 2023 Besigtigelsesforretning 2023-06-20 6. juni 2023 Intet at vise Download
Anlæg af cykelsti langs Fåborgvej/Svendborgvej den 24. maj 2023 Besigtigelsesforretning 2023-06-20 24. maj 2023 Intet at vise Download
Anlæg af ny infrastrukturbanegård i Høje Taastrup Kommune den 29. juni 2023 – Besigtigelsesbog samt arealfortegnelse nr. 1 Besigtigelses- og ekspropriationsforretning 2023-05-25 29. juni 2023 Intet at vise Download
Anlæg af ny infrastrukturbanegård i Høje Taastrup Kommune den 29. juni 2023 Besigtigelses- og ekspropriationsforretning 2023-05-25 29. juni 2023 Intet at vise Download
Anlæg af Den nye bane København – Ringsted den 22. juni 2023 – Supplerende besigtigelsesbog Supplerende besigtigelses- og ekspropriationsforretning 2023-05-25 22. juni 2023 Intet at vise Download
Anlæg af Den nye bane København – Ringsted den 22. juni 2023 – Arealfortegnelse nr. 72 Besigtigelses- og ekspropriationsforretning 2023-05-25 22. juni 2023 Intet at vise Download
Cityringen, sydhavnslinjen den 28. juni 2023 – Arealfortegnelse 4 + 1 Ekspropriationsforretning 2023-05-24 28. juni 2023 Intet at vise Download
Cityringen, sydhavnslinjen den 28. juni 2023 Ekspropriationsforretning 2023-05-24 28. juni 2023 Intet at vise Download
Anlæg af Den nye bane København – Ringsted den 22. juni 2023 Besigtigelses- og ekspropriationsforretning 2023-05-22 22. juni 2023 Intet at vise Download
Etablering af gasrørledningen Grøn Gas den 25. april 2023 Besigtigelses- og ekspropriationsforretning 2023-05-22 25. april 2023 Intet at vise Download
Sporfornyelse og hastighedsopgradering af jernbanestrækningen Ringsted – Slagelse, Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner den 20., 21. og 27. april 2023 Besigtigelsesforretning 2023-05-22 20., 21. og 27. april 2023 Intet at vise Download
Sporrenovering af Østbanen den 17. april 2023 Besigtigelses- og ekspropriationsforretning 2023-05-22 17. april 2023 Intet at vise Download
Cityringen, sydhavnslinjen den 13. april 2023 Besigtigelsesforretning 2023-05-22 13. april 2023 Intet at vise Download
Cityringen, sydhavnslinjen den 21. juni 2023 Ekspropriationsforretning 2023-05-17 21. juni 2023 Intet at vise Download
Cityringen, sydhavnslinjen den 21. juni 2023 – Arealfortegnelse nr. 5 Ekspropriationsforretning 2023-05-17 21. juni 2023 Intet at vise Download
Cityringen, sydhavnslinjen den 4. maj 2023 Supplerende besigtigelsesforretning 2023-05-16 4. maj 2023 Intet at vise Download
Anlæg af cykelsti Sandager – Trunderup den 31. marts 2023 Besigtigelsesforretning 2023-05-15 31. marts 2023 Intet at vise Download
Elektrificering af jernbanestrækningen Holbæk – Kalundborg, ny bro Regstrup Hovedgade den 19. juni 2023 – Arealfortegnelse nr. 7 Ekspropriationsforretning 2023-05-12 19. juni 2023 Intet at vise Download
Elektrificering af jernbanestrækningen Holbæk – Kalundborg, ny bro Regstrup Hovedgade den 19. juni 2023 Ekspropriationsforretning 2023-05-12 19. juni 2023 Intet at vise Download
Sporrenovering af Østbanen den 16. juni 2023 – Arealfortegnelse nr. 7 Besigtigelses- og ekspropriationsforretning 2023-05-11 16. juni 2023 Intet at vise Download
Sporrenovering af Østbanen den 16. juni 2023 Besigtigelses- og ekspropriationsforretning 2023-05-10 16. juni 2023 Intet at vise Download
Anlæg af støjskærm ved Thujavej, Odense S den 14. juni 2023 Besigtigelses- og ekspropriationsforretning 2023-05-10 14. juni 2023 Intet at vise Download
Anlæg af støjskærm ved Thujavej, Odense S den 14. juni 2023 – Arealfortegnelse nr. 1 Besigtigelses- og ekspropriationsforretning 2023-05-09 14. juni 2023 Intet at vise Download
Udvidelse af Hillerødmotorvejens forlængelse den 6. juni 2023, Peder Oxes Allé og Isterødvejen – Besigtigelsesmateriale Besigtigelsesforretning 2023-04-28 6. juni 2023 Intet at vise Download
Udvidelse af Hillerødmotorvejens forlængelse den 6. juni 2023, Roskildevej – Besigtigelsesmateriale Besigtigelsesforretning 2023-04-28 6. juni 2023 Intet at vise Download
Udvidelse af Hillerødmotorvejens forlængelse den 6. juni 2023, Lyngevej og Privatbane – Besigtigelsesmateriale Besigtigelsesforretning 2023-04-28 6. juni 2023 Intet at vise Download
Udvidelse af Hillerødmotorvejens forlængelse den 6. juni 2023 Besigtigelsesforretning 2023-04-28 6. juni 2023 Intet at vise Download
Anlæg af cykelsti ved Hvidkilde den 24. maj 2023 Besigtigelses- og ekspropriationsforretning 2023-04-19 24. maj 2023 Intet at vise Download
Anlæg af cykelsti ved Hvidkilde den 24. maj 2023 – Arealfortegnelse nr. 1 Besigtigelses- og ekspropriationsforretning 2023-04-19 24. maj 2023 Intet at vise Download
Etablering af gastransmissionsledning Grøn Gas den 13. marts 2023 Besigtigelses- og ekspropriationsforretning 2023-04-17 13. marts 2023 Intet at vise Download
Etablering af gasrørledningen Grøn Gas den 26. april 2023 – Arealfortegnelse nr. 9 Ekspropriationsforretning 2023-04-13 26. april 2023 Intet at vise Download
Cityringen, sydhavnslinjen den 4. maj 2023 – Arealfortegnelse nr. 1 Ekspropriationsforretning 2023-04-11 4. maj 2023 Intet at vise Download
Etablering af gasrørledningen Grøn Gas den 15. maj 2023 Ekspropriationsforretning 2023-03-31 15. maj 2023 Intet at vise Download
Anlæg af Frederikssundmotorvejen, etape 1260 den 12. maj 2022 Ekspropriationsforretning 2023-03-31 12. maj 2022 Intet at vise Download
Anlæg af Frederikssundmotorvejen, Etape 1260 den 12. maj 2023 Ekspropriationsforretning 2023-03-31 12. maj 2023 Intet at vise Download
Etablering af gasrørledningen Grøn Gas den 10., 11. og 15. maj 2023 – Arealfortegnelse nr. 7 Ekspropriationsforretning 2023-03-31 10., 11. og 15. maj 2023 Intet at vise Download
Etablering af gasrørledningen Grøn Gas den 10. og 11. maj 2023 Ekspropriationsforretning 2023-03-31 10. og 11. maj 2023 Intet at vise Download
Cityringen, sydhavnslinjen den 4. maj 2023 Ekspropriationsforretning 2023-03-30 4. maj 2023 Intet at vise Download
Cityringen, sydhavnslinjen den 4. maj 2023 Besigtigelsesforretning 2023-03-30 4. maj 2023 Intet at vise Download