Sporrenovering af Østbanen

Kreditering: Banedanmark

Østbanen er beliggende i den sydøstlige del af Sjælland startende i Køge, hvorfra den fortsætter til Faxe Ladeplads. Jernbanen har yderligere en gren som starter i Hårlev og fortsætter over Stevns til Rødvig.Lokaltog har foretaget undersøgelser og analyser, som viser, at hele Østbanen, i alt en strækning på 50 km, er nedslidt. Skinnerne er ca. 40 år gamle og samtidigt er jernbanens afvandingssystem ikke funktionsdygtigt, hvilket bl.a. betyder, at der nogle steder står vand helt op til svellerne. Endvidere efterlever Østbanens eksisterende opbygning ikke de krav og normer, der er for den jernbanedrift, der ønskes på Østbanen. Disse forhold har bl.a. medført, at der siden december 2019 er blevet kørt efter en midlertidig køreplan med et reduceret antal togafgange og med længere transporttid mellem enkelte stationer for at minimere sliddet på skinnerne.Lokaltog er derfor i gang med at forberede en omfattende sporrenovering af hele Østbanen, således at jernbanens drift kan normaliseres og samtidig leve op til gældende normer og regler for jernbaneanlæg. I øjeblikket planlægges sporrenoveringen til at finde sted i perioden fra februar 2023 til december 2023.

Hvad er ekspropriationskommissionens opgave på dette anlæg?

Sporrenovering mv. af Østbanen følger af lov nr. 686 af 27. maj 2015 (Jernbaneloven). Projektet udføres således inden for rammerne af denne lov.

Kommissionen har foretaget besigtigelse af projektet og i 2023 påbegyndes ekspropriation af de nødvendige arealer og rettigheder.

I takt med at projektet bliver færdigt kan det blive aktuelt for kommissionen at behandle eventuelle erstatningskrav vedrørende forhold, der ikke er behandlet i forbindelse med ekspropriationerne, jf. §§ 20 og 21 i ekspropriationsprocesloven. Det kan f.eks. være nabogener.

Hvis du har spørgsmål vedr. anlægget, kan du kontakte anlægsmyndigheden:

post@lokaltog.dk
Tlf: +45 52 51 90 00

Indkaldelser

Sporrenovering af Østbanen den 16. juni 2023
Bekendtgoerelse.pdf
Download

Sporrenovering af Østbanen den 17. april 2023
Bekendtgoerelse-besigtigelse-og-ekspropriation.pdf
Download

Sporrenovering af Østbanen den 17. april 2023
Bekendtgoerelse-ekspropriation.pdf
Download

Sporrenovering af Østbanen den 15. marts 2023
Bekendtgoerelse-2.pdf
Download

Sporrenovering af Østbanen den 9. og 10. marts 2023
Bekendtgoerelse.pdf
Download

Sporrenovering af Østbanen den 1. og 2. marts 2023
Bekendtgoerelse.pdf
Download

Sporrenovering af Østbanen den 11. og 12. januar 2023
Bekendtgoerelse-den-11.-og-12.-januar-2023.pdf
Download

Sporrenovering af Østbanen den 19. og 20. december 2022
Bekendtgoerelse-1.pdf
Download

Sporrenovering af Østbanen den 2., 5. og 6. december 2022
Bekendtgoerelse-9.pdf
Download

Sporrenovering af Østbanen den 17. og 18. november 2022
Bekendtgoerelse-2.pdf
Download

Sporrenovering af Østbanen den 8. november 2022
Bekendtgoerelse-1.pdf
Download

Sporrenovering af Østbanen den 31. oktober 2022
Bekendtgoerelse.pdf
Download

Sporrenovering af Østbanen den 28. og 29. juni 2022
Bekendtgoerelse-28-29.-juni.pdf
Download

Sporrenovering af Østbanen den 30. maj 2022
Bekendtgoerelse-1.pdf
Download

Sporrenovering af Østbanen den 18. og 19. maj 2022
Bekendtgoerelse.pdf
Download

Besigtigelsesmateriale / Arealfortegnelse

Sporrenovering af Østbanen den 16. juni 2023 – Arealfortegnelse nr. 7
Ftg-7.pdf
Download

Sporrenovering af Østbanen den 17., 25. og 26. april 2023 – Arealfortegnelse nr. 6
AF-6.pdf
Download

Sporrenovering af Østbanen den 1., 2., 9., 10. og 15. marts 2023 – Arealfortegnelse nr. 5
Arealfortegnelse-nr.-5-.pdf
Download

Sporrenovering af Østbanen den 2., 5., 6., 19. og 20. december 2022 samt 11. og 12. januar 2023 – Arealfortegnelse nr. 4
Sporrenovering-af-Oestbanen-Arealfortegnelse-nr.-4.pdf
Download

Sporrenovering af Østbanen den 17. og 18. november 2022 – Arealfortegnelse nr. 3
Arealfortegnelse-nr.-3-Oestbanen.pdf
Download

Sporrenovering af Østbanen den 8. november 2022 – Arealfortegnelse nr. 2
Arealfortegnelse-nr.-2-Valloe-Stift.pdf
Download

Sporrenovering af Østbanen den 31. oktober 2022 – Arealfortegnelse nr. 1
Oestbanen-fortegnelse-1.pdf
Download

Sporrenovering af Østbanen den 28. og 29. juni 2022 – Besigtigelsesbog – Stevns Kommune
Sporrenovering-af-Oestbanen-Besigtigelsesbog-4-Stevns-Kommune.pdf
Download

Sporrenovering af Østbanen den 30. maj 2022 – Besigtigelsesbog – Køge Kommune
Sporrenovering-af-Oestbanen-Besigtigelsesbog-2-Koege-Kommune.pdf
Download

Sporrenovering af Østbanen den 18. og 19. maj 2022 – Besigtigelsesbog – Faxe Kommune
Sporrenovering-af-Oestbanen-Besigtigelsesbog-1-Faxe-Kommune-1.pdf
Download

Besigtigelsesprotokoller

Sporrenovering af Østbanen den 16. juni 2023
33.-haefte-160623-besigtigelse-og-ekspropriation-.pdf
Download

Sporrenovering af Østbanen den 17. april 2023
25.-haefte-170423-Besigtigelses-og-ekspropriationsforretning.pdf
Download

Sporrenovering af Østbanen den 28. og 29. juni 2022
3.-haefte-28290622-Besigtigelse-Stevns-Kommune.pdf
Download

Sporrenovering af Østbanen den 30. maj 2022
2.-haefte-300522-Besigtigelse-Koege-og-Stevns-kommuner.pdf
Download

Sporrenovering af Østbanen den 18. og 19. maj 2022
1.-haefte-18190522-Besigtigelse-Faxe-Kommune.pdf
Download

https://komoe.dk/etablering-af-gastransmissionsledning-groen-gas-den-20-21-og-27-juni-2022-besigtigelsesbog/,https://komoe.dk/sporrenovering-af-oestbanen-den-28-og-29-juni-2022/