Elektrificering mv. af jernbanestrækningen Roskilde-Kalundborg

Kreditering: Banedanmark

I de kommende år vil strækningen mellem Roskilde og Kalundborg blive fornyet og forbedret på flere områder. Der kommer nyt signalsystem, og dele af sporet mellem Holbæk og Kalundborg er så slidt, at det skal udskiftes.

De mange investeringer på jernbanen mellem Roskilde og Kalundborg giver togene langt bedre muligheder for at holde køreplanen og indhente eventuelle forsinkelser, fordi el-tog er hurtigere til at komme op og ned i fart. Elektrificeringen er samtidig til gavn for miljøet, og det nye signalsystem reducerer antallet af signalfejl betragteligt.

De nedenstående projekter bliver gennemført frem mod 2027.

Forberedende arbejde:
Kørestrømsanlægget kræver mere plads. Der skal eksproprieres langs banen for at få plads til kørestrømsanlægget, og så er der flere steder, hvor det er nødvendigt enten at bygge nye broer eller sænke sporet for at få den nødvendige plads i højden. Det arbejde begynder nu.

Sporombygning:
Strækningen mellem Holbæk og Kalundborg står foran en sporfornyelse, hvor den slidte del af sporet – skinner, sveller og ballast – skal fornyes. De sporsænkninger, der skal gennemføres mellem Holbæk og Kalundborg for at sikre, at der er plads til kørestrømsanlægget under broerne, vil blive udført i forbindelse med sporprojektet. Vi forventer at gennemføre sporombygningen i 2020

Immunisering:
Strækningen mellem Roskilde og Holbæk immuniseres, så det eksisterende signalsystem kan klare, at banen bliver elektrificeret. Mellem Holbæk og Kalundborg skal der ikke immuniseres. Her udrulles det nye signalsystem inden elektrificeringen.

Elektrificering:
Banedanmark er i gang med at elektrificere en stor del af det danske jernbanenet. Elektrificeringen skaber på sigt rammerne for en langt mere moderne jernbane med billigere og mere stabil drift samtidig med, at det gavner miljøet. Fra 2023 vil der kunne køre el-tog til Holbæk, og herefter går vi i gang med strækningen ud mod Kalundborg, hvor Banedanmark regner med at være færdige i 2027.

Klik her for at læse mere om projektet på Banedanmarks hjemmeside

Kilde: bane.dk

Hvad er ekspropriationskommissionens opgave på dette anlæg?

Elektrificering mv. af jernbanestrækningen Roskilde-Kalundborg følger af lov nr. 686 af 27. maj 2015 (Jernbaneloven) og lov nr. 609 af 12. juni 2013 (Lov om elektrificering). Projektet udføres således inden for rammerne af disse love.

Kommissionen har løbende afholdt besigtigelses- og ekspropriationsforretninger i takt med, at de beskrevne projekter skal udføres.

I takt med at de mange delprojekter bliver færdige kan det blive aktuelt for kommissionen at behandle eventuelle erstatningskrav vedrørende forhold, der ikke er behandlet i forbindelse med ekspropriationerne, jf. §§ 20 og 21 i ekspropriationsprocesloven. Det kan f.eks. være nabogener.

Hvis du har spørgsmål vedr. anlægget, kan du kontakte anlægsmyndigheden:

bane@banedanmark.dk
Tlf: +45 82 34 00 00

Indkaldelser

Elektrificering af jernbanestrækningen Holbæk – Kalundborg i Kalundborg Kommune den 6. november 2023
Bekendtgoerelse-8.pdf
Download

Elektrificering af jernbanestrækningen Holbæk – Kalundborg i Holbæk Kommune den 24. oktober 2023
Bekendtgoerelse-4.pdf
Download

Elektrificering af jernbanestrækningen Holbæk – Kalundborg, ny bro Regstrup Hovedgade den 19. juni 2023
Bekendtgoerelse-1.pdf
Download

Elektrificering af jernbanestrækningen Holbæk – Kalundborg i Holbæk Kommune den 25. november 2022
Bekendtgoerelse-3.pdf
Download

Sporsænkninger, broarbejder og sporfornyelse af jernbanestrækningen Holbæk-Kalundborg i Holbæk og Kalundborg kommuner den 2., 3. og 13. december 2021
Bekendtgoerelse-ekspropriationsforretning-den-2.-3.-og-13.-december-2021.pdf
Download

Sporsænkninger, broarbejder og sporfornyelse af jernbanestrækningen Holbæk-Kalundborg i Kalundborg Kommune den 30. juni 2021
Bekendtgoerelse-2-2.pdf
Download

Elektrificering af jernbanestrækningen Roskilde – Kalundborg i Holbæk Kommune den 10. juni 2021
Bekentgoerelse.pdf
Download

Elektrificering af jernbanestrækningen Roskilde – Kalundborg den 1. marts 2021
Bekendtgoerelse-7.pdf
Download

Elektrificering af jernbanestrækningen Roskilde – Kalundborg den 15. og 16. juni 2020
Bekendtgørelse-den-15.-og-16.-juni-2020-Elektrificering-Roskilde-Kalundborg.pdf
Download

Elektrificering af jernbanestrækningen Roskilde – Kalundborg den 8. november 2019
bekendtgørelse_081119.pdf
Download

Elektrificering af jernbanestrækningen Roskilde – Kalundborg den 24. og 25. september 2019
bekendtgørelse_til_den_24._og_25._september_2019.pdf
Download

Elektrificering af jernbanestrækningen Roskilde – Kalundborg den 3. september 2019
bekendtgørelse_til_den_3._september_2019.pdf
Download

Elektrificering af jernbanestrækningen Roskilde – Kalundborg den 18. og 19. juni 2019
bekendtgørelse_til_den_18._og_19._juni.pdf
Download

Elektrificering af jernbanestrækningen Roskilde – Kalundborg – Udskiftning af brooverføringerne af Engvejen og Sølystvej den 24. januar 2019
bekendtgoerelse_til_den_24._januar_2021.pdf
Download

Elektrificering af jernbanestrækningen Roskilde – Kalundborg den 10. januar 2019
bekendtgoerelse_til_den_10._januar_2021.pdf
Download

Elektrificering og sporfornyelse af jernbanestrækningen Roskilde – Kalundborg den 16. august 2018
bekendtgørelse_til_den_16._august_2018.pdf
Download

Besigtigelsesmateriale / Arealfortegnelse

Elektrificering af jernbanestrækningen Holbæk – Kalundborg i Kalundborg Kommune den 6. november 2023 – Besigtigelsesbog
Besigtigelsesbog-Kalundborg-Kommune.pdf
Download

Elektrificering af jernbanestrækningen Holbæk – Kalundborg i Holbæk Kommune den 24. oktober 2023 – Besigtigelsesbog
Besigtigelsesbog-Holbaek-Kommune.pdf
Download

Elektrificering af jernbanestrækningen Holbæk – Kalundborg, ny bro Regstrup Hovedgade den 19. juni 2023 – Arealfortegnelse nr. 7
AF-7.pdf
Download

Elektrificering af jernbanestrækningen Holbæk – Kalundborg i Holbæk Kommune den 25. november 2022 – Besigtigelsesbog
Besigtigelsesbog-Regstrup-Hovedgade.pdf
Download

Besigtigelsesprotokoller

Elektrificering af jernbanestrækningen Holbæk – Kalundborg i Kalundborg Kommune den 6. november 2023
50.-haefte-061123-Besigtigelsesforretning.pdf
Download

Elektrificering af jernbanestrækningen Holbæk – Kalundborg i Holbæk Kommune den 24. oktober 2023
49.-haefte-241023-Besigtigelsesforretning.pdf
Download

Elektrificering af jernbanestrækningen Holbæk – Kalundborg i Holbæk Kommune den 25. november 2022
44.-haefte-251122-Besigtigelsesforretning.pdf
Download

Sporsænkninger, broarbejder og sporfornyelse af jernbanestrækningen Holbæk-Kalundborg den 30. juni 2021
32.-haefte-300621-Besigtigelsesforretning.pdf
Download

Elektrificering af jernbanestrækningen Roskilde-Kalundborg, Holbæk og Lejre kommuner den 8. november 2019
9.-hæfte-081119-Besigtigelsesforretning.pdf
Download

Elektrificering af jernbanestrækningen Roskilde – Kalundborg den 10. januar 2019
2.-hæfte-10012019.pdf
Download

Elektrificering og sporfornyelse på jernbanestrækningen Roskilde-Kalundborg, udskiftning af brooverføringerne af Engvejen og Sølystvej den 16. august 2018
1._hæfte_-_160818__besigtigelse_.pdf
Download