Sporfornyelse mv. af jernbanestrækningen Nyborg-Odense på Østfyn

Kreditering: Banedanmark

Sporfornyelse og hastighedsopgradering af jernbanestrækningen mellem Nyborg og Odense (østfyn) omfatter sporfornyelse samt forberedelse af hastighedsopgradering mellem Nyborg og Odense på Østfyn. Der skal således gennemføres en forberedelse af hastighedsopgradering fra 180 km/t til 200 km/t mellem Nyborg og Odense station, og dette er en del af en større hastighedsopgradering mellem Ringsted og Odense. Hastighedsopgraderingen kan dog først ibrugtages med et nyt signalsystem ultimo 2027.

Hvad er ekspropriationskommissionens opgave på dette anlæg?

Sporrenovering og hastighedsopgradering af jernbanestrækningen mellem Nyborg og Odense følger af lov nr. 686 af 27. maj 2015 (Jernbaneloven).
Projektet udføres således inden for rammerne af denne lov.

Kommissionen har foretaget besigtigelse af projektet og ekspropriation af de nødvendige arealer og rettigheder er påbegyndt.

I takt med at projektet bliver færdigt kan det blive aktuelt for kommissionen at behandle eventuelle erstatningskrav vedrørende forhold, der ikke er behandlet i forbindelse med ekspropriationerne, jf. §§ 20 og 21 i ekspropriationsprocesloven. Det kan f.eks. være nabogener.

Hvis du har spørgsmål vedr. anlægget, kan du kontakte anlægsmyndigheden:

banedanmark@bane.dk
Tlf: +45 82 34 00 00

Indkaldelser

Sporfornyelse og hastighedsopgradering Nyborg-Odense, Kerteminde, Nyborg og Odense kommuner den 22., 23. og 24. marts 2023
Bekendtgoerelse-5.pdf
Download

Sporfornyelse og hastighedsopgradering på østfyn den 22. og 23. februar 2023
Bekendtgoerelse-ekspropriationsforretning.pdf
Download

Sporfornyelse og hastighedsopgradering på østfyn den 23. november 2022
Bekendtgoerelse-4.pdf
Download

Sporfornyelse og hastighedsopgradering på østfyn den 16., 17., 23. og 24. august 2022
Bekendtgoerelse-sporfornyelse-oestfyn-besigtigelsesforretning.pdf
Download

Besigtigelsesmateriale / Arealfortegnelse

Sporfornyelse og hastighedsopgradering på østfyn den 22. og 23. februar samt 22., 23. og 24. marts 2023 – Arealfortegnelse nr. 2
Sporfornyelse-Oestfyn-AF2-1.pdf
Download

Sporfornyelse og hastighedsopgradering på østfyn den 23. november 2022 – Arealfortegnelse nr. 1
Oestfyn-ekspropriantion-AF-1.pdf
Download

Sporfornyelse og hastighedsopgradering på østfyn den 16., 17., 23. og 24. august 2022 – Besigtigelsesbog
Sporfornyelse-oestfyn-besigtigelsesbog.pdf
Download

Besigtigelsesprotokoller

Sporfornyelse og hastighedsopgradering på østfyn den 16., 17., 23. og 24. august 2022
1.-haefte-16-17-23-240822-Besigtigelsesforretning.pdf
Download