Sporfornyelse af jernbanestrækningen Ringsted – Slagelse

Kreditering: Banedanmark

Sporfornyelse af Ringsted – Slagelse vedrører sporfornyelse og hastighedsopgradering af den dobbeltsporede jernbanestrækning mellem Ringsted og Slagelse, samt sikring af adgange til jernbaneteknisk anlæg og udstyr.Sporfornyelsen omfatter en strækning på ca. 27 km fra Ringsted til Slagelse samt klargøring til hastighedsopgraderingen til 200 km/t på ca. 17 km af strækningen. Projektet indebærer herunder arbejder på Fjenneslev station og Sorø station.Kilde: bane.dk

Hvad er ekspropriationskommissionens opgave på disse anlæg?

Sporfornyelse af jernbanestrækningen Ringsted-Slagelse udføres på baggrund af  lov nr. 686 af 27. maj 2015 (Jernbaneloven). Projektet udføres således inden for rammerne af denne lov.

Kommissionen har foretaget besigtigelse af projektet i 1. halvår 2023. Ekspropriation af de nødvendige arealer og rettigheder påbegyndes 1. halvår 2024

Når sporfornyelsen er udført kan det blive aktuelt for kommissionen at behandle eventuelle erstatningskrav vedrørende forhold, der ikke er behandlet i forbindelse med ekspropriationerne, jf. §§ 20 og 21 i ekspropriationsprocesloven.

Hvis du har spørgsmål vedr. anlægget, kan du kontakte anlægsmyndigheden:

bane@banedanmark.dk

Tlf: +45 82 34 00 00

Indkaldelser

Sporfornyelse Ringsted-Slagelse den 12. april 2024
Bekendtgoerelse-2.pdf
Download

Sporfornyelse Ringsted-Slagelse den 21. og 22. februar 2024
Bekendtgoerelse-1.pdf
Download

Sporfornyelse Ringsted-Slagelse den 29. og 30. januar samt 7., 8. og 9. februar 2024
Bekendtgoerelse-2.pdf
Download

Sporfornyelse Ringsted-Slagelse den 16., 17., 20., 21. og 30. november samt 1. december 2023
Bekendtgoerelse.pdf
Download

Sporfornyelse Ringsted-Slagelse den 26. oktober 2023
Bekendtgoerelse-5.pdf
Download

Sporfornyelse Ringsted-Slagelse den 3. oktober 2023
Bekendtgoerelse-2.pdf
Download

Sporfornyelse Ringsted-Slagelse den 20., 21. og 27. april 2023
Bekendtgoerelse-3.pdf
Download

Besigtigelsesmateriale / Arealfortegnelse

Sporfornyelse Ringsted-Slagelse den 21. og 22. februar 2024 – Tillæg til besigtigelsesbog
Tillaeg-besigtigelsesbog.pdf
Download

Sporfornyelse Ringsted-Slagelse den 16, 17, 20, 21, 30/11 + 1/12-2023 samt 29-30/1 + 7-9/2 og 12/4-23 – Arealfortegnelse nr. 2
AF2.pdf
Download

Sporfornyelse Ringsted-Slagelse den 26. oktober 2023 – Arealfortegnelse nr. 3
Arealfortegnelse-nr.-3.pdf
Download

Sporfornyelse Ringsted-Slagelse den 3. oktober 2023 – Arealfortegnelse nr. 1
Arealfortegnelse-nr.-1.pdf
Download

Sporfornyelse Ringsted-Slagelse den 20., 21. og 27. april 2023 – Besigtigelsesbog
Ringsted-Slagelse-Besigtigelsesbog.pdf
Download

Besigtigelsesprotokoller

Sporfornyelse Ringsted-Slagelse den 21. og 22. februar 2024
15.-haefte-21220224-Besigtigelses-og-ekspropriationsforretning-Ekstraktudskrift.pdf
Download

Sporfornyelse og hastighedsopgradering af jernbanestrækningen Ringsted – Slagelse, Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner den 20., 21. og 27. april 2023
1.-haefte-2021270423-Besigtigelse.pdf
Download

https://komoe.dk/sporrenovering-af-oestbanen-den-17-april-2023-3/,https://komoe.dk/etablering-af-gasroerledningen-groen-gas-den-25-april-2023/