2019 Besigtigelsesprotokoller

Udbygning af Fynske Motorvej mellem Gribsvad og Nørre Aaby, Assens og Middelfart kommuner – Besigtigelsesforretning den 4., 5., 9. og 10. december 2019Ekstraktudskrift af forhandlingsprotokollens 1. hæfte. Anlæg af letbane på ring 3, Delstrækning Lyngby-Taarbæk Kommune Nord – Supplerende besigtigelsesforretning den 2. december 2019Ekstraktaktudskrift af forhandlingsprotokollens 192. hæfte. Anlæg af Femern Bælt (kyst-kyst), Lolland Kommune