2019 Besigtigelsesprotokoller

Udbygning af Fynske Motorvej mellem Gribsvad og Nørre Aaby, Assens og Middelfart kommuner – Besigtigelsesforretning den 4., 5., 9. og 10. december 2019
Ekstraktudskrift af forhandlingsprotokollens 1. hæfte.


Anlæg af letbane på ring 3, Delstrækning Lyngby-Taarbæk Kommune Nord – Supplerende besigtigelsesforretning den 2. december 2019
Ekstraktaktudskrift af forhandlingsprotokollens 192. hæfte.


Anlæg af Femern Bælt (kyst-kyst), Lolland Kommune – Besigtigelsesforretning den 14. og 15. november 2019
Ekstraktaktudskrift af forhandlingsprotokollens 22. hæfte.


Elektrificering af jernbanestrækningen Roskilde-Kalundborg, Holbæk og Lejre kommuner – Besigtigelsesforretning den 8. november 2019
Ekstraktudskrift af forhandlingsprotokollens 9. hæfte.


Etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, Delstrækning Kongsmark – Gimlinge – Besigtigelsesforretning den 10., 24. og 25. oktober 2019
Ekstraktudskrift af forhandlingsprotokollens 4. hæfte.


Anlæg af letbane på ring 3, Delstrækning Delta Park i Vallensbæk Kommune – Besigtigelsesforretning den 8. oktober 2019
Ekstraktudskrift af forhandlingsprotokollens 179. hæfte.


Etableringen af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, Kompressorstation Everdrup – Besigtigelsesforretning den 3. oktober 2019
Ekstraktudskrift af forhandlingsprotokollens 1. hæfte.


Cityringen, Københavns Kommune – Supplerende besigtigelsesforretning den 27. februar 2019
Ekstraktudskrift af forhandlingsprotokollens 312. hæfte.


Cityringen, Sydhavnslinjen – Supplerende besigtigelsesforretning den 30. januar 2019
Ekstraktudskrift af forhandlingsprotokollens 35. hæfte.


Elektrificering af jernbanestrækningen Roskilde – Kalundborg, Roskilde og Lejre kommuner – Besigtigelsesforretning den 10. januar 2019
Ekstraktudskrift af forhandlingsprotokollens 2. hæfte.