2019 Besigtigelsesprotokoller

Ekstraktaktudskrift af forhandlingsprotokollens 192. hæfte fra den supplerende besigtigelsesforretning den 2. december 2019


Ekstraktudskrift af forhandlingsprotokollens 179. hæfte fra den supplerende besigtigelsesforretning den 8. oktober 2019


Ekstraktudskrift af forhandlingsprotokollens 1. hæfte fra besigtigelsesforretningen den 3. oktober 2019


Ekstraktudskrift af forhandlingsprotokollen 312. hæfte fra den supplerende besigtigelsesforretning den 27. februar 2019


Ekstraktudskrift af forhandlingsprotokollen 2. hæfte fra besigtigelsesforretningen den 10. januar 2019


Ekstraktudskrift af forhandlingsprotokollen 35. hæfte fra den supplerende besigtigelsesforretning den 30. januar 2019