2019 Bekendtgørelser/Indvarslinger

Udbygning af Fynske Motorvej mellem Gribsvad og Nørre Aaby – Besigtigelsesforretning den 4., 5., 9. og 10. december 2019Ovennævnte dage afholdes besigtigelsesforretning i anledning af udbygning af Fynske Motorvej mellem Gribsvad og Nørre Aaby, Etape 4047, jf. lov nr. 524 af 26. maj 2010.  Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende

https://komoe.dk/anlaeg-af-letbane-paa-ring-3-i-lyngby-taarbaek-kommune-den-11-november-2019/,https://komoe.dk/anlaeg-af-femern-baelt-kyst-kyst-den-14-og-15-november-2019/