2019 Bekendtgørelser/Indvarslinger

Udbygning af Fynske Motorvej mellem Gribsvad og Nørre Aaby – Besigtigelsesforretning den 4., 5., 9. og 10. december 2019
Ovennævnte dage afholdes besigtigelsesforretning i anledning af udbygning af Fynske Motorvej mellem Gribsvad og Nørre Aaby, Etape 4047, jf. lov nr. 524 af 26. maj 2010.  
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører delstrækningen Gribsvad – Nørre Aaby i Middelfart Kommune og i Assens Kommune.


Etablering af Cityringen i København og på Frederiksberg, Nordhavnslinjen – Ekspropriationsforretning den 3. december 2019 
Ovennævnte dag afholdes ekspropriation i anledning af etablering af en Cityring i København og på Frederiksberg, Nordhavnslinjen, for så vidt angår metrostationerne Nordhavn og Orientkaj, jf. Lov om en Cityring, lov nr. 552 af 6. juni 2007 med senere ændringer.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Arealfortegnelse Orientkaj nr. 4 og Arealfortegnelse Nordhavn nr. 7 opførte ejendomme i Københavns Kommune.


Anlæg af letbane på Ring 3 i Lyngby-Taarbæk Kommune – Besigtigelsesforretning den 2. december 2019
Ovennævnte dag afholdes supplerende besigtigelsesforretning i anledning af udbygning af en letbane på Ring 3, jf. Lov nr. 165 af 26. februar 2014 med ændring ved Lov nr. 657 af 8. juni 2016.
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører delstrækning omkring stationen Fortunbyen i Lyngby-Taarbæk Kommune.


Etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, Kompressorstation Everdrup – Ekspropriationsforretning den 29. november 2019
Ovennævnte dag afholdes ekspropriation i anledning af etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, jf. naturgasforsyningslovens § 55, stk. 1 og landsplandirektiv for Baltic Pipe, bekendtgørelse nr. 713 af 9. juli 2019.  
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 2 – Kompressorstation Everdrup opførte ejendomme i Næstved Kommune.


Ombygning af rundkørsel ved Frederikssundsvej, Kregme – Besigtigelsesforretning den 27. november 2019 
Ovennnævnte dag afholdes besigtigelsesforretning i anledning af ombygning af rundkørsel ved Frederikssundsvej, Kregme til signalregulering.  
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.


Anlæg af letbane på Ring 3 i Lyngby-Taarbæk Kommune – Ekspropriationsforretning den 26. november 2019
Ovennævnte dag afholdes ekspropriation i anledning af anlæg af en letbane på Ring 3, jf. lov nr. 165 af 26. februar 2014 med ændringer ved lov nr. 657 af 8. juni 2016.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 54 opførte ejendomme i Lyngby-Taarbæk Kommune.


Etableringen af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, delstrækning Everdrup – Faxe Bugt – Besigtigelsesforretning den 21. og 22. november 2019
Ovennævnte dage afholdes besigtigelsesforretning i anledning af etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, jf. naturgasforsyningslovens § 55, stk. 1 og landsplandirektiv for Baltic Pipe, bekendtgørelse nr. 713 af 9. juli 2019.
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører delstrækningen Everdrup-Faxe Bugt i Næstved Kommune og Faxe Kommune.Anlæg af letbane på Ring 3 i Lyngby-Taarbæk Kommune – Ekspropriationsforretning den 19. november 2019
Ovennævnte dag afholdes ekspropriation i anledning af anlæg af en letbane på Ring 3, jf. lov nr. 165 af 26. februar 2014 med ændringer ved lov nr. 657 af 8. juni 2016.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 53 opførte ejendomme i Lyngby-Taarbæk Kommune.


Anlæg af Femern Bælt (kyst – kyst) – Besigtigelsesforretning den 14. og 15. november 2019
Ovennævnte dage afholdes besigtigelsesforretning i anledning af anlægget af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark, jf. lov nr. 575 af 4. maj 2015.
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører ejendomme i Rødbyhavn, der berøres af kyst-kyst delen af den faste forbindelse.


Anlæg af letbane på Ring 3 i Lyngby-Taarbæk Kommune – Ekspropriationsforretning den 11. november 2019
Ovennævnte dag afholdes ekspropriation i anledning af anlæg af en letbane på Ring 3, jf. lov nr. 165 af 26. februar 2014 med ændringer ved lov nr. 657 af 8. juni 2016.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte fortegnelse nr. 52 opførte ejendomme i Lyngby-Taarbæk Kommune.


Elektrificering af jernbanestrækningen Roskilde – Kalundborg – Besigtigelsesforretning den 8. november 2019
Ovennævnte dag afholdes besigtigelsesforretning i anledning af elektrificeringen af jernbanestrækningen Roskilde – Kalundborg, jf. lov nr. 609 af 12. juni 2013. Forretningen vedrører pålæg af servitut om eldrift, fældning af beplantning, erhvervelse af midlertidige adgangsveje til fældningsarbejder, totalekspropriation som følge af magnetfelt genereret af det kommende kørestrømsanlæg samt etablering af forsyningskabler til ny transformerstation.
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom


Etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, delstrækning Ladby – Everdrup – Besigtigelsesforretning den 4., 5. og 12. november 2019
Ovennævnte dage afholdes besigtigelsesforretning i anledning af etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, jf. naturgasforsyningslovens § 55, stk. 1 og landsplandirektiv for Baltic Pipe, bekendtgørelse nr. 713 af 9. juli 2019.
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører delstrækningen Ladby-Everdrup i Næstved Kommune.


Etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, delstrækning Gimlinge – Ladby – Besigtigelsesforretning den 29. og 30. oktober 2019
Ovennævnte dage afholdes besigtigelsesforretning i anledning af etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, jf. naturgasforsyningslovens § 55, stk. 1 og landsplandirektiv for Baltic Pipe, bekendtgørelse nr. 713 af 9. juli 2019.
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører delstrækningen Gimlinge-Ladby i Slagelse Kommune og i Næstved Kommune.


Anlæg af letbane på Ring 3 i Lyngby-Taarbæk Kommune – Ekspropriationsforretning den 22. oktober 2019
Ovennævnte dage afholdes ekspropriation i anledning af anlæg af en letbane på Ring 3, jf. lov nr. 165 af 26. februar 2014 med ændringer ved lov nr. 657 af 8. juni 2016.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 51 opførte ejendomme i Lyngby-Taarbæk Kommune.


Etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, delstrækning Kongsmark – Gimlinge – Besigtigelsesforretning den 10., 24. og 25. oktober 2019
Ovennævnte dage afholdes besigtigelsesforretning i anledning af etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, jf. naturgasforsyningslovens § 55, stk. 1 og landsplandirektiv for Baltic Pipe, bekendtgørelse nr. 713 af 9. juli 2019.
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører delstrækningen Kongsmark-Gimlinge i Slagelse Kommune.


Anlæg af letbane på Ring 3 i Lyngby-Taarbæk Kommune – Ekspropriationsforretning den 8. og 9. oktober 2019
Ovennævnte dage afholdes ekspropriation i anledning af anlæg af en letbane på Ring 3, jf. lov nr. 165 af 26. februar 2014 med ændringer ved lov nr. 657 af 8. juni 2016.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 51 opførte ejendomme i Lyngby-Taarbæk Kommune.


Anlæg af letbane på Ring 3 i Vallensbæk Kommune – Besigtigelsesforretning den 8. oktober 2019
Ovennævnte dage afholdes besigtigelsesforretning i anledning af udbygning af en letbane på Ring 3, jf. Lov nr. 165 af 26. februar 2014 med ændring ved Lov nr. 657 af 8. juni 2016.
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører delstrækning omkring stationen Delta Park i Vallensbæk Kommune.


Etableringen af Cityringen, Sydhavnslinjen – Besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 7. oktober 2019
Ovennævnte dag afholdes en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af etablering af Metro til Sydhavnen i København for så vidt angår Metrostationen Ny Ellebjerg jf. lov om en Cityring, lov nr. 552 af 6. juni 2007 med senere ændringer.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter de i Forslag til Supplerende tekniske bestemmelser nr. 1 Ny Ellebjerg og Arealfortegnelse Ny Ellebjerg nr. 2 opførte ejendomme m.v. i Københavns Kommune. 


Etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pibe – Ekspropriationsforretning den 4. oktober 2019
Ovennævnte dag afholdes ekspropriation i anledning af etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, jf. naturgasforsyningslovens § 55, stk. 1 og landsplandirektiv for Baltic Pipe, bekendtgørelse nr. 713 af 9. juli 2019.  
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører ekspropriation af den i nedennævnte Fortegnelse nr. 1 opførte ejendom i Næstved Kommune.


Etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pibe – Besigtigelsesforretning den 3. oktober 2019
Ovennævnte dag afholdes besigtigelsesforretning i anledning af etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, jf. naturgasforsyningslovens § 55, stk. 1 og landsplandirektiv for Baltic Pipe, bekendtgørelse nr. 713 af 9. juli 2019. 
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører Kompressorstation Everdrup i Næstved Kommune.


Anlæg af letbane på Ring 3 i Vallensbæk Kommune – Ekspropriationsforretning den 2. oktober 2019
Ovennævnte dag afholdes ekspropriation i anledning af anlæg af en letbane på Ring 3, jf. Lov nr. 165 af 26. februar 2014 med ændringer ved lov nr. 657 af 8. juni 2016.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af den i nedennævnte Fortegnelse nr. 50 opførte ejendomme i Vallensbæk Kommune.


Anlæg af letbane på Ring 3 i Gladsaxe Kommune – Besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 1. oktober 2019
Ovennævnte dag afholdes ekspropriation i anledning af anlæg af en letbane på Ring 3, jf. Lov nr. 165 af 26. februar 2014 med ændringer ved lov nr. 657 af 8. juni 2016.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 49 opførte ejendomme i Gladsaxe Kommune.


Elektrificering af jernbanestrækningen Roskilde – Kalundborg – Ekspropriationsforretning den 24. og 25. september 2019
Ovennævnte dage afholdes ekspropriationsforretning i anledning af elektrificeringen af jernbanestrækningen Roskilde – Kalundborg, jf. lov nr. 609 af 12. juni 2013 med senere ændringer. Forretningen vedrører sikring af det kommende kørestrømsanlæg m.m.
Forretningerne afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører de i nedennævnte Arealfortegnelse nr. 3 opførte ejendomme i Lejre Kommune.


Anlæg af letbane på Ring 3 i Gladsaxe Kommune – Ekspropriationsforretning den 18. september 2019
Ovennævnte dag afholdes ekspropriation i anledning af anlæg af en letbane på Ring 3, jf. lov nr. 165 af 26. februar 2014 med ændringer ved lov nr. 657 af 8. juni 2016.  
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 48 opførte ejendomme i Gladsaxe Kommune.


Anlæg af letbane på Ring 3 i Gladsaxe Kommune – Ekspropriationsforretning den 10. og 11. september 2019
Ovennnævnte dage afholdes ekspropriation i anledning af anlæg af en letbane på Ring 3, jf. lov nr. 165 af 26. februar 2014 med ændringer ved lov nr. 657 af 8. juni 2016.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 48 opførte ejendomme i Gladsaxe Kommune.


Anlæg af letbane på Ring 3 i Gladsaxe Kommune – Ekspropriationsforretning den 4. og 5. september 2019
Ovennævnte dage afholdes ekspropriation i anledning af anlæg af en letbane på Ring 3, jf. lov nr. 165 af 26. februar 2014 med ændringer ved lov nr. 657 af 8. juni 2016.  
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 48 opførte ejendomme i Gladsaxe Kommune.


Elektrificering af jernbanestrækningen Roskilde – Kalundborg – Ekspropriationsforretning den 3. september 2019
Ovennævnte dag afholdes ekspropriation i anledning af elektrificeringen af jernbanestrækningen Roskilde – Kalundborg i Lejre Kommune, jf. lov nr. 609 af 12. juni 2013. Forretningen vedrører sikring af det kommende kørestrømsanlæg m.m.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 3 opførte ejendomme i Lejre Kommune.


Anlæg af letbane på Ring 3 i Brøndby Kommune – Ekspropriationsforretning den 19., 20. og 27. august 2019
Ovennævnte dage afholdes ekspropriation i anledning af anlæg af en letbane på Ring 3, jf. lov nr. 165 af 26. februar 2014 med ændringer ved lov nr. 657 af 8. juni 2016.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 47 opførte ejendomme i Brøndby Kommune.


Anlæg af Femern Bælt – udbygning af banestrækningen Ringsted – Holeby, delstrækning Næstved Nord – Ekspropriationsforretning den 22. august og 12. september 2019
Ovennævnte dage afholdes ekspropriation i anledning af udbygning af danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby i tilslutning Femern Bælt-forbindelsen. 
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 52 opførte ejendomme i Næstved Kommune.


Etablering af Cityringen, Sydhavnslinjen – Ekspropriationsforretning den 15. august 2019
Ovennnævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning af etablering af en metro til Sydhavnen i København for så vidt angår lokaliteterne Havneholmen og v/Strømmen, jf.  lov om en Cityring, lov nr. 552 af 6. juni 2007 med senere ændringer.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Arealfortegnelse Havneholmen nr. 3 og Arealfortegnelse v/Strømmen nr. 2 opførte ejendomme m.v. i Københavns Kommune.


Anlæg af letbane på Ring 3 i Brøndby Kommune – Ekspropriationsforretning den 13. august 2019
Ovennævnte dag afholdes ekspropriation i anledning af anlæg af en letbane på Ring 3, jf. lov nr. 165 af 26. februar 2014 med ændringer ved lov nr. 657 af 8. juni 2016.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af den i nedennævnte Fortegnelse nr. 47 opførte ejendom i Brøndby Kommune.Elektrificering af jernbanestrækningen Roskilde – Kalundborg – Sporsænkninger på strækningen Roskilde – Holbæk – Besigtigelses- og Ekspropriationsforretning den 18. og 19. juni 2019

Ovennævnte dage afholdes besigtigelse og ekspropriation i anledning af elektrificering af jernbanestrækningen Roskilde-Kalundborg, jf. lov nr. 609 af 12. juni 2013 om elektrificering af jernbanen med senere ændringer.  
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter besigtigelse og ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 2 opførte ejendomme i Roskilde, Lejre og Holbæk kommuner.


Anlæg af Femern Bælt – udbygning af banestrækningen Ringsted – Holeby, delstrækning Næstved Nord – Ekspropriationsforretning den 13. og 14. juni 2019
Ovennævnte dage afholdes ekspropriation i anledning af udbygning af danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby i tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen.  
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelser nr. 46 og 52 opførte ejendomme i Næstved Kommune.


Anlæg af letbane på Ring 3 i Brøndby Kommune – Ekspropriationsforretning den 12. og 18. juni 2019
Ovennævnte dage afholdes ekspropriation i anledning af anlæg af en letbane på Ring 3, jf. lov nr. 165 af 26. februar 2014 med ændringer ved lov nr. 657 af 8. juni 2016.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 45 opførte ejendomme i Brøndby Kommune.


Anlæg af Femern Bælt – udbygning af banestrækningen Ringsted – Holeby, delstrækning Næstved Nord – Ekspropriationsforretning den 3., 4., 6. og 7. juni 2019
Ovennævnte dage afholdes ekspropriation i anledning af udbygning af danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby i tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen.  
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 52 opførte ejendomme i Næstved Kommune.


Anlæg af Femern Bælt – udbygning af banestrækningen Ringsted – Holeby, delstrækning Falster Midt og Falster Nord – Ekspropriationsforretning den 27. maj 2019
Ovennævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning af udbygning af danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby i tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen.
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører de i nedennævnte Fortegnelse nr. 54 opførte ejendomme i Guldborgsund Kommune.


Anlæg af letbane på Ring 3 i Gladsaxe Kommune – Ekspropriationsforretning den 27. maj 2019
Ovennævnte dag afholdes ekspropriation i anledning af anlæg af en letbane på Ring 3, jf. lov nr. 165 af 26. februar 2014 med ændringer ved lov nr. 657 af 8. juni 2016.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 46 opførte ejendomme i Gladsaxe Kommune.


Anlæg af letbane på Ring 3 i Brøndby Kommune – Ekspropriationsforretning den 27. maj og 4. juni 2019
Ovennævnte dage afholdes ekspropriation i anledning af anlæg af en letbane på Ring 3, jf. lov nr. 165 af 26. februar 2014 med ændringer ved lov nr. 657 af 8. juni 2016.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 45 opførte ejendomme i Brøndby Kommune.


Anlæg af Femern Bælt – Udbygning af banestrækningen Ringsted – Holeby, delstrækning Næstved Nord – Ekspropriationsforretning den 24. maj 2019
Ovennævnte dag afholdes ekspropriation i anledning af udbygning af danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby i tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen.  
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 52 opførte ejendomme i Næstved Kommune.


Anlæg af letbane på Ring 3 i Brøndby Kommune – Ekspropriationsforretning den 23. og 27. maj 2019
Ovennævnte dage afholdes ekspropriation i anledning af anlæg af en letbane på Ring 3, jf. lov nr. 165 af 26. februar 2014 med ændringer ved lov nr. 657 af 8. juni 2016.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 44 opførte ejendomme i Brøndby Kommune.


Etablering af Frederikssundsmotorvejen, Etape 1260 – Ekspropriationsforretning den 22. maj 2019
Ovennævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning af etablering af Frederikssundmotorvejen Etape 1260.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter fremrykket ekspropriation af den i Fortegnelse nr. 18 opførte ejendom i Roskilde Kommune samt den i Fortegnelse nr. 19 opførte ejendom i Egedal Kommune.


Anlæg af letbane på Ring 3 i Brøndby Kommune – Ekspropriationsforretning den 9. og 15. maj 2019
Ovennævnte dage afholdes ekspropriation i anledning af anlæg af en letbane på Ring 3, jf. lov nr. 165 af 26. februar 2014 med ændringer ved lov nr. 657 af 8. juni 2016.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 44 opførte ejendomme i Brøndby Kommune.


Anlæg af Femern Bælt – Udbygning af banestrækningen Ringsted – Holeby, delstrækning Ringsted Syd – Ekspropriationsforretning den 9. og 13. maj
Ovennævnte dage afholdes ekspropriation i anledning af udbygning af danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby i tilslutning Femern Bælt-forbindelsen.  
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 51 opførte ejendomme i Ringsted Kommune.


Ombygning af tilslutningsanlæg nr. 18 Lagergårdsvej i Gentofte Kommune – Besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 7. maj 2019
Ovennævnte dag afholdes besigtigelse og ekspropriation i anledning af ombygning af tilslutningsanlæg nr. 18 Lagergårdsvej. Projektet omfatter etablering af ekstra kapacitet på frakørselsrampen for Motorring 3 i tilslutningsanlæg 18 Lagergårdsvej ved inddragelse af nødspor til kørespor. Lagergårdsvej sideudvides samtidigt i den ene vejside.
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører besigtigelse og ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 1 opførte ejendomme i Gentofte Kommune.


Anlæg af ny Storstrømsbro mellem Falster og Masnedø Ekspropriationsforretning den 3. maj 2019
Ovennævnte dag afholdes ekspropriation i anledning af anlæg af ny Storstrømsbro mellem Falster og Masnedø.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 4 opførte ejendomme i Guldborgsund Kommune.


Anlæg af letbane på Ring 3 i Brøndby Kommune – Ekspropriationsforretning den 30. april 2019
Ovennævnte dag afholdes ekspropriation i anledning af anlæg af en letbane på Ring 3, jf. lov nr. 165 af 26. februar 2014 med ændringer ved lov nr. 657 af 8. juni 2016.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 44 opførte ejendomme i Brøndby Kommune.


Anlæg af Femern Bælt – Udbygning af banestrækningen Ringsted – Holeby, delstrækning Vordingborg By Nord – Ekspropriationsforretning den 24. april 2019
Ovennævnte dag afholdes ekspropriation i anledning af udbygning af danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby i tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen.  
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte fortegnelse nr. 49 opførte ejendomme i Vordingborg Kommune.


Anlæg af letbane på Ring 3 i Brøndby Kommune – Ekspropriationsforretning den 24. april 2019
Ovennævnte dage afholdes ekspropriation i anledning af anlæg af en letbane på Ring 3, jf. lov nr. 165 af 26. februar 2014 med ændringer ved lov nr. 657 af 8. juni 2016.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte fortegnelse nr. 43 opførte ejendomme i Brøndby Kommune.


Anlæg af letbane på Ring 3 i Brøndby Kommune – Ekspropriationsforretning den 3., 4. og 11. april 2019
Ovennævnte dage afholdes ekspropriation i anledning af anlæg af en letbane på Ring 3, jf. Lov nr. 165 af 26. februar 2014 med ændringer ved lov nr. 657 af 8. juni 2016.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte fortegnelse nr. 43 opførte ejendomme i Brøndby Kommune.


Anlæg af Cityringen i København og på Frederiksberg – Besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 9. april 2019
Ovennævnte dag afholdes en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af pålæg af servitutter om beskyttelse af konstruktion m.v. for Cityringen i København og på Frederiksberg for så vidt angår én ejendom ved metrostationen Marmorkirken samt ejendomme ved metrostationen Østerport og ejendomme ved Kontrol- og vedligeholdelsescenter (CMC), jf. Lov om en Cityring, lov nr. 552 af 6. juni 2007 med senere ændringer.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter den i Arealfortegnelse Marmorkirken nr. 6 under lb.nr. Frk-046 opførte ejendom samt de i Arealfortegnelse Østerport nr. 3 og Arealfortegnelse Kontrol- og vedligeholdelsescenter (CMC) nr. 9 opførte ejendomme i Københavns Kommune.


Udbygning af Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Gribsvad i Odense og Assens kommuner – Ekspropriationsforretning den 1., 2.  og 8. april 2019
Ovennævnte dage afholdes ekspropriation i anledning af udbygning af Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Gribsvad, Etape 4046, jf. lov nr. 524 af 24 maj 2010.  
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 5 opførte ejendomme i Odense og Assens kommuner.


Etablering af metro til Sydhavnen i København – Ekspropriationsforretning den 1. april 2019
Ovennævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning af etablering af en metro til Sydhavnen i København, jf. lov om en Cityring, lov nr. 552 af 6. juni 2007 med senere ændringer.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Arealfortegnelse Sluseholmen nr. 2 og Arealfortegnelse Mozarts Plads nr. 3 opførte ejendomme i Københavns Kommune.


Anlæg af letbane på Ring 3 i Brøndby Kommune – Ekspropriationsforretning den 25. marts 2019
Ovennævnte dage afholdes ekspropriation i anledning af anlæg af en letbane på Ring 3, jf. lov nr. 165 af 26. februar 2014 med ændringer ved lov nr. 657 af 8. juni 2016.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte fortegnelse nr. 42 opførte ejendomme i Brøndby Kommune.


Udbygning af Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Gribsvad i Odense og Assens kommuner – Ekspropriationsforretning den 11, 12, 18, 19, 25 og 26. marts 2019
Ovennævnte dage afholdes ekspropriation i anledning af udbygning af Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Gribsvad, Etape 4046, jf. lov nr. 524 af 24 maj 2010.  
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 5 opførte ejendomme i Odense og Assens kommuner.


Anlæg af Femern Bælt – Udbygning af banestrækningen Ringsted-Holeby, delstrækning Falster Midt – Ekspropriationsforretning den 8. marts 2019
Ovennævnte dag afholdes ekspropriation i anledning af udbygning af danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby i tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen.  
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af den i rettelsesblad til Fortegnelse nr. 33 opførte ejendom i Guldborgsund Kommune.Anlæg af Femern Bælt – Udbygning af banestrækningen Ringsted-Holeby, delstrækning Falster Nord – Besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 8. marts 2019

Ovennævnte dag afholdes besigtigelse og ekspropriation i anledning af udbygning af danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby i tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen.  
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter besigtigelse og ekspropriation af den i Fortegnelse nr. 53 opførte ejendom i Guldborgsund Kommune.


Anlæg af letbane på Ring 3 i Gladsaxe Kommune – Supplerende besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 7., 14. og 21. marts 2019
Ovennævnte dage afholdes ekspropriation i anledning af anlæg af en letbane på Ring 3, jf. lov nr. 165 af 26. februar 2014 med ændringer ved lov nr. 657 af 8. juni 2016.
Endvidere afholdes der supplerende besigtigelsesforretning torsdag den 14. marts 2019.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte fortegnelse nr. 41 opførte ejendomme i Gladsaxe Kommune.


Anlæg af Femern Bælt – Udbygningaf banestrækningen Ringsted-Holeby –  Ringvej i Ring – Ekspropriationsforretning den 5. marts 2019
Ovennævnte dag afholdes ekspropriation i anledning af udbygning af danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby i tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte fortegnelse nr. 30 opførte ejendomme i Næstved Kommune.


Anlæg af Femern Bælt –Udbygning af banestrækningen Ringsted-Holeby – Østre Ringvej i Næstved – Ekspropriationsforretning den 4. marts 2019
Ovennævnte dag afholdes ekspropriation i anledning af udbygning af danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby i tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte fortegnelse nr. 26 opførte ejendomme i Næstved Kommune.


Etablering af Cityringen i København og på Frederiksberg – Supplerende besigtigelsesforretning den 27. februar 2019
Ovennævnte dag afholdes supplerende besigtigelsesforretning i anledning af etablering af Cityringen i København og på Frederiksberg for så vidt angår stationen ved Marmorkirken, jf. Lov om en Cityring, lov nr. 552 af. 6. juni 2007 med senere ændringer.
Besigtigelsen omhandler stipassage mellem Borgergade og Store Kongensgade for adgang til den kommende metrostation ved Marmorkirken.
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.


Anlæg af letbane på Ring 3 i Gladsaxe Kommune – Ekspropriationsforretning den 26. februar og 6. marts 2019
Ovennævnte dage afholdes ekspropriation i anledning af anlæg af en letbane på Ring 3, jf. lov nr. 165 af 26. februar 2014 med ændringer ved lov nr. 657 af 8. juni 2016.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte fortegnelse nr. 40 opførte ejendomme i Gladsaxe Kommune.


Sporfornyelse på jernbanestrækningen Ringsted – Korsør i Slagelse Kommune – Besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 20. februar 2019
Ovennævnte dag afholdes kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af sporfornyelse på jernbane­strækningen Ringsted – Korsør i Slagelse Kommune, jf. lov nr. 686 af 27. maj 2015. Forretningen omfatter midlertidige og permanenente arealerhvervelser mm.
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.


Anlæg af letbane på Ring 3 i Gladsaxe Kommune – Ekspropriationsforretning den 5. februar og 19. februar 2019
Ovennævnte dage afholdes ekspropriation i anledning af anlæg af en letbane på Ring 3, jf. lov nr. 165 af 26. februar 2014 med ændringer ved lov nr. 657 af 8. juni 2016.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte fortegnelse nr. 40 opførte ejendomme i Gladsaxe Kommune.


Anlæg af Femern Bælt – Udbygning af banestrækningen Ringsted-Holeby Vordingborg By Nord – Ekspropriationsforretning den 31. januar og 1. februar 2019
Ovennævnte dage afholdes ekspropriation i anledning af udbygning af danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby i tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 49 opførte ejendomme i Vordingborg Kommune.


Anlæg af Cityringen i København og på Frederiksberg – Sydhavnslinjen – Supplerende besigtigelsesforretning den 30. januar 2019
Ovennævnte dag afholdes en supplerende besigtigelsesforretning i anledning af etablering af en metro til Sydhavnen i København, jf. lov om en Cityring, lov nr. 552 af 6. juni 2007 med senere ændringer.
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører strækningen Skibbroen-Teglholmsgade, herunder metrostationen Enghave Brygge i Københavns Kommune.


Elektrificering af jernbanestrækningen Roskilde – Kalundborg – Udskiftning af brooverføringerne af Engvejen og Sølystvej – Ekspropriationsforretning den 24. januar 2019
Ovennævnte dag afholdes ekspropriation i anledning af elektrificering af jernbanestrækningen Roskilde-Kalundborg, jf. Lov om elektrificering af jernbanen nr. 609 af 12. juni 2013 med senere ændringer.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 1 opførte ejendomme i Holbæk og Kalundborg kommuner.


Udbygning af Den Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Gribsvad – Ekspropriationsforretning den 21. januar 2019
Ovennævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning af udbygning af Den Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Gribsvad, Etape 4046, jf. lov nr. 524 af 26. maj 2010.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 4 opførte ejendomme i Odense og Assens kommuner.


Anlæg af Letbane på Ring 3 – Besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 17., 22. og 29. januar 2019
Ovennævnte dage afholdes kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af anlæg af en letbane på Ring 3, jf. lov nr. 165 af 26. februar 2014 med ændringer ved lov nr. 657 af 8. juni 2016.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte fortegnelse nr. 39 opførte ejen-domme i Gladsaxe Kommune.​


Anlæg af udbygning af Femern Bælt – Ekspropriationsforretning den 14. og 16. januar 2019
Ovennnævnte dage afholdes ekspropriation i anledning af udbygning af danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby i tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen. 
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte fortegnelser nr. 45 og 50 opførte ejendomme i Næstved Kommune.


Elektrificering af jernbanestrækningen Roskilde – Kalundborg  – Besigtigelsesforretning den 10. januar 2019
Ovennævnte dag afholdes besigtigelsesforretning i anledning af elektrificeringen af jernbane-strækningen Roskilde – Kalundborg, jf. lov nr. 609 af 12. juni 2013. Forretningen vedrører pålæg af servitut om eldrift, fældning af beplantning samt erhvervelse af midlertidige adgangsveje til fældningsarbejder.
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.