2018 Bekendtgørelser/Indvarslinger

Anlæg af Cityringen – Lokaliteterne Gammel Strand, Rådhuspladsen og København H – Besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 13. december 2018Ovennævnte dag afholdes en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af pålæg af servitutter om beskyttelse af konstruktion m.v. for Cityringen i København og på Frederiksberg for så vidt angår metrostationerne Gammel Strand, Rådhuspladsen og København H, jf. Lov om en Cityring, lov

https://komoe.dk/anlaeg-af-femern-baelt-i-naestved-kommune-den-16-november-2018/,https://komoe.dk/anlaeg-af-femern-baelt-forbindelsen-kyst-kyst-den-23-november-2018/