Sporfornyelse af jernbanestrækningen Roskilde-Ringsted

Kreditering: Banedanmark

Roskilde til Ringsted projektet vedrører sporfornyelsen af den ca. 30 km lange dobbeltsporede jernbanestrækning. Sporfornyelsen er nødvendig, da der ikke er foretaget sporfornyelse indenfor de sidste ca. 40 år. Det medfører at en del af de eksisterende jernbanetekniske anlægselementer, som skinner, sveller, sporkasse (ballast og underballast) samt tilhørende afvandingsanlæg, konstruktioner og kørestrømsanlæg mv. skal udskiftes eller opgraderes iht. gældende banenormer og myndighedskrav. Formålet med ombygningen er at forebygge fejl og mangler, der påvirker togtrafikken, og som dermed betyder at togdriften får væsentlig bedre vilkår til at opretholde en fornuftig driftsplan, til gavn for en rettidig togdrift.

Kilde: bane.dk

Hvad er ekspropriationskommissionens opgave på disse anlæg?

Sporfornyelse af jernbanestrækningen Roskilde-Ringsted udføres på baggrund af  lov nr. 686 af 27. maj 2015 (Jernbaneloven). Projektet udføres således inden for rammerne af denne lov.

Kommissionen har foretaget besigtigelse af projekterne. Ekspropriation af de nødvendige arealer og rettigheder er endvidere også foretaget.

Når sporfornyelsen er udført kan det blive aktuelt for kommissionen at behandle eventuelle erstatningskrav vedrørende forhold, der ikke er behandlet i forbindelse med ekspropriationerne, jf. §§ 20 og 21 i ekspropriationsprocesloven.

Hvis du har spørgsmål vedr. anlægget, kan du kontakte anlægsmyndigheden:

bane@banedanmark.dk
Tlf: +45 82 34 00 00

Indkaldelser

Sporfornyelse Slagelse – Korsør den 18. januar 2023
Bekendtgoerelse-ekspropriationsforretning-1.pdf
Download

Sporfornyelse Slagelse – Korsør den 14., 15. og 21. december 2022
Bekendtgoerelse-3.pdf
Download

Sporfornyelse Slagelse – Korsør den 7. december 2022
Bekendtgoerelse-2.pdf
Download

Sporfornyelse Roskilde – Ringsted den 24. maj 2022
Bekendtgoerelse-240522.pdf
Download

Sporfornyelse Slagelse – Korsør, Slagelse Kommune den 29. og 30. marts 2022
Bekendtgoerelse-29.-og-30.-marts-2022.pdf
Download

Sporfornyelse Slagelse – Korsør, Slagelse Kommune den 24. marts 2022
Bekendtgoerelse-ekspropriationsforretning.pdf
Download

Sporfornyelse Roskilde – Ringsted den 9., 10., 15. og 16. marts 2022
Bekendtgoerelse-ekspropriationsforretning-1.pdf
Download

Aflysning: Sporfornyelse Slagelse – Korsør, Slagelse Kommune den 1. og 2. marts 2022
Aflysning-af-indkaldelse-til-beroerte-lodsejer-til-ekspropriationsforretning-9.-marts-2022-sporfornyelse-Roskilde-Ringsted.pdf
Download

Sporfornyelse Slagelse – Korsør, Slagelse Kommune den 1. og 2. marts 2022
Bekendtgoerelse-ekspropriationsforretning.pdf
Download

Sporfornyelse Roskilde – Ringsted i Roskilde, Lejre, Køge og Ringsted kommuner den 8. og 9. februar 2022
Bekendtgoerelse.pdf
Download

Sporfornyelse Slagelse-Korsør i Slagelse Kommune den 1. juli 2021
Bekendtgoerelse-1-3-1.pdf
Download

Sporfornyelse Roskilde-Ringsted i Roskilde, Lejre, Køge og Ringsted kommuner den 16., 28. og 29. juni 2021
Bekendtgørelse-besigtigelsesforretning-1.pdf
Download

Besigtigelsesmateriale / Arealfortegnelse

Sporfornyelse Slagelse – Korsør den 7., 14., 15., 21. december 2022 samt 18. januar 2023 – Arealfortegnelse nr. 1
Slagelse-Korsoer-AF1.pdf
Download

Besigtigelsesprotokoller

Sporfornyelse af jernbanestrækningen Slagelse-Korsør i Slagelse Kommune den 1. juli 2021
1.-haefte-010721-Besigtigelsesforretning.pdf
Download

Sporfornyelse af jernbanestrækningen Roskilde – Ringsted i Roskilde, Lejre, Køge og Ringsted kommuner den 16., 28. og 29. juni 2021
1.-haefte-1628290621-Besigtigelsesforretning.pdf
Download

https://komoe.dk/sporfornyelse-roskilde-ringsted-i-roskilde-lejre-koege-og-ringsted-kommuner-den-16-28-og-29-juni-2021/,https://komoe.dk/anlaeg-af-femern-baelt-kyst-kyst-den-17-og-18-juni-2021-2/