Støjgener m.m. vedr. Cityringen

Støjgener m.m. vedr. Cityringen Forhandlingsprotokol fra mødet den 24. marts 2021 Forhandlingsprotokol fra mødet den 28. januar 2021 Forhandlingsprotokol fra besigtigelsesforretningen den 7., 8. og 20. oktober 2020 samt møde den 2. november 2020 og 15. december 2020 Resumé af forhandlingsprotokollens 365. hæfte, generel del Teknisk notat – Undersøgelse af regler for støj fra metrotog