2024 Besigtigelsesprotokoller

Anlæg af Femern Bælt – Besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 31. maj 2021 Anlæg af Nordhavnstunnel – Besigtigelsesforretning den 7. april 2021 Elektrificering af jernbanestrækningen Roskilde-Kalundborg, Holbæk Kommune – Besigtigelsesforretning den 1. marts 2021 Etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, Delstrækning Ullerslev-Nyborg – Supplerende besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 1. februar 2021 Anlæg af Femern Bælt – supplerende