2020 Besigtigelsesprotokoller

Anlæg af Femern Bælt, Udbygning af banestrækningen mellem Ringsted og Holeby – Besigtigelsesforretning den 18. november 2020 Nedlæggelse af overkørsel på jernbanestrækningen Hillerød – Snekkersten – Besigtigelsesforretning den 31. august 2020 Etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, Delstrækning Svenstrup-Gelsted – Besigtigelsesforretning den 17. og 18. august 2020 Etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, Delstrækning Gelsted-Skovhuse – Besigtigelsesforretning