2017 Bekendtgørelser/Indvarslinger

Etablering af Cityringen, Sydhavnen – v/Mozarts Plads- Besigtigelsesforretning den 14. december 2017Ovennævnte dag afholdes Besigtigelsesforretning i anledning af etablering af Cityringen, Sydhavnen – v/Mozarts PladsForretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter besigtigelse af de i besigtigelsesmaterialet opførte ejendomme i Københavns Kommune. Etablering af Letbanen på Ring 3 – Besigtigelsesforretning den 11., 12. og