Lynetteholmen

Kreditering: By og Havn

København er i vækst, hvor flere tusinde nye københavnere kommer til hvert år. Befolkningstilvæksten lægger pres på byen med mangel på boliger og mere trafik. Samtidig er det nødvendigt at klimasikre byen mod stigende vandstande.

Lynetteholm bliver en helt ny bydel midt i Københavns Havn, der kan stormflodssikre byen fra nord og skaber plads til ca. 35.000 beboere og lige så mange arbejdspladser.

Lynetteholm bliver et langsigtet bidrag til byens udvikling, og den skal sikre et grønt, bæredygtigt København med plads til alle – og forsynet med infrastruktur, der kan reducere trafikken i resten af byen.

Klik her for at læse mere om projektet på By og Havns hjemmeside

Kilde: kk.dk

Hvad er ekspropriationskommissionens opgave på dette anlæg?

Anlæg af Lynetteholm følger af lov nr. 1157 af 11. juni 2021 om anlæg af Lynetteholm. Projektet er således bestemt ved anlægslov, og ekspropriationskommissionen tager ved sin behandling af projektet udgangspunkt i de rammer for projektet, som anlægsloven fastlægger.

Kommissionen har foretaget besigtigelse af projektet vedrørende anlæg af en adgangsvej fra Prøvestenen til Refshaleøen. Ekspropriation af de nødvendige arealer og rettigheder er gennemført.

Når adgangsvejen er anlagt, kan det blive aktuelt for kommissionen at behandle eventuelle erstatningskrav vedrørende forhold, der ikke er behandlet i forbindelse med ekspropriationerne, jf. §§ 20 og 21 i ekspropriationsprocesloven.

Hvis du har spørgsmål vedr. anlægget, kan du kontakte anlægsmyndigheden:

info@byoghavn.dk
Tlf: +45 33 76 98 00

Indkaldelser

Besigtigelsesmateriale / Arealfortegnelse

Besigtigelsesprotokoller

https://komoe.dk/femern/,https://komoe.dk/letbane-paa-ring-3/