Anlæg af Femern Bælt, delstrækning Lolland og Guldborgsund Kommune den 28. og 29. oktober og 4. og 5. november 2021