Anlæg af Femern Bælt, delstrækning Lolland og Guldborgsund Kommune den 28. og 29. oktober og 4. og 5. november 2021

https://komoe.dk/sporsaenkninger-broarbejder-og-sporfornyelse-af-jernbanestraekningen-holbaek-kalundborg-i-holbaek-og-kalundborg-kommuner-den-2-3-og-13-december-2021/,https://komoe.dk/anlaeg-af-femern-baelt-delstraekning-lolland-den-9-og-10-december-2021/