Udbygning af Fynske Motorvej

Kreditering: Banedanmark

Vejdirektoratet udbygger cirka 24 kilometer af Fynske Motorvej fra fire til seks spor mellem Nr. Aaby og Odense V. Projektet er inddelt i to etaper. Udbygningen af etape 1 mellem Odense V til Gribsvad startede i foråret 2019 og blev åbnet i seks spor den 16. december 2020. Etape 2 mellem Gribsvad og Nørre Aaby er så småt gået i gang og vil pågå til udgangen af 2022.

Når udbygningen er komplet inden udgangen af 2022, sparer man anslået 28 timer på årsbasis mellem Nr. Aaby og Odense V., hvis man kører i myldretiden. Det svarer til otte minutter om dagen.

Klik her for at læse mere om projektet på Vejdirektoratets hjemmeside

Kilde: vejdirektoratet.dk

Hvad er ekspropriationskommissionens opgave på disse anlæg?

Udbygning af Fynske Motorvej mellem Gribsvad og Nørre Aaby udføres på baggrund af  lov nr. 524 af 26. maj 2010 om udbygning af Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Middelfart. Projektet udføres således inden for rammerne af denne lov.

Kommissionen har foretaget besigtigelse og eksproprieret de nødvendige arealer og rettigheder til anlægsprojektet i 2020.

Når Motorvejen er udbygget kan det blive aktuelt for kommissionen at behandle eventuelle erstatningskrav vedrørende forhold, der ikke er behandlet i forbindelse med ekspropriationerne, jf. §§ 20 og 21 i ekspropriationsprocesloven.

 
Hvis du har spørgsmål vedr. anlægget, kan du kontakte anlægsmyndigheden:

www.vejdirektoratet.dk/kontakt
Tlf: +45 72 44 33 33

Indkaldelser

Besigtigelsesmateriale / Arealfortegnelse

Besigtigelsesprotokoller

https://komoe.dk/vej-anlaeg/,https://komoe.dk/anlaeg-af-femern-baelt-delstraekning-lolland-den-22-og-23-november-2021/