Sporfornyelse af jernbanestrækninger

Kreditering: Banedanmark

Slagelse til Korsør projektet vedrører sporfornyelse af den ca. 14 km lange dobbeltsporede jernbanestrækning, mens Roskilde til Ringsted projektet vedrører sporfornyelsen af den ca. 30 km lange dobbeltsporede jernbanestrækning.

Sporfornyelsen er nødvendig, da der ikke er foretaget sporfornyelse indenfor de sidste ca. 40 år. Det medfører at en del af de eksisterende jernbanetekniske anlægselementer, som skinner, sveller, sporkasse (ballast og underballast) samt tilhørende afvandingsanlæg, konstruktioner og kørestrømsanlæg mv. skal udskiftes eller opgraderes iht. gældende banenormer og myndighedskrav.

Formålet med ombygningen er at forebygge fejl og mangler, der påvirker togtrafikken, og som dermed betyder at togdriften får væsentlig bedre vilkår til at opretholde en fornuftig driftsplan, til gavn for en rettidig togdrift.

Ombygningen betyder samtidig, at vedligeholdelsen bliver lettere og udgifterne til den fremtidige vedligeholdelse bliver reduceret. Forbedret adgang til jernbaneteknisk udstyr skal sikre, at jernbaneteknisk udstyr kan driftes hensigtsmæssigt samt at der tages hensyn til arbejdsmiljøet for de medarbejdere, der vedligeholder og driver jernbanen.

Kilde: bane.dk

Hvad er ekspropriationskommissionens opgave på disse anlæg?

Sporfornyelse af jernbanestrækningen Roskilde-Ringsted og Slagelse-Korsør udføres på baggrund af  lov nr. 686 af 27. maj 2015 (Jernbaneloven). Projekterne udføres således inden for rammerne af denne lov. 

Kommissionen har foretaget besigtigelse af projekterne.
Ekspropriation af de nødvendige arealer og rettigheder forventes foretaget i første halvår af 2022. De berørte ejere og brugere bliver indkaldt til de kommende ekspropriationsforretninger senest fire uger før, at ekspropriationen finder sted.

Når sporfornyelsen er udført kan det blive aktuelt for kommissionen at behandle eventuelle erstatningskrav vedrørende forhold, der ikke er behandlet i forbindelse med ekspropriationerne, jf. §§ 20 og 21 i ekspropriationsprocesloven. 

 
Hvis du har spørgsmål vedr. anlægget, kan du kontakte anlægsmyndigheden:

bane@banedanmark.dk
Tlf: +45 82 34 00 00

 

Indkaldelser

Sporfornyelse Roskilde – Ringsted i Roskilde, Lejre, Køge og Ringsted kommuner den 8. og 9. februar 2022
Bekendtgoerelse.pdf
Download

Sporfornyelse Slagelse-Korsør i Slagelse Kommune den 1. juli 2021
Bekendtgoerelse-1-3-1.pdf
Download

Sporfornyelse Roskilde-Ringsted i Roskilde, Lejre, Køge og Ringsted kommuner den 16., 28. og 29. juni 2021
Bekendtgørelse-besigtigelsesforretning-1.pdf
Download

Besigtigelsesmateriale / Arealfortegnelse

Besigtigelsesprotokoller

Sporfornyelse af jernbanestrækningen Slagelse-Korsør i Slagelse Kommune den 1. juli 2021
1.-haefte-010721-Besigtigelsesforretning.pdf
Download

Sporfornyelse af jernbanestrækningen Roskilde – Ringsted i Roskilde, Lejre, Køge og Ringsted kommuner den 16., 28. og 29. juni 2021
1.-haefte-1628290621-Besigtigelsesforretning.pdf
Download