Aktuelle anlægsprojekter

Se de største anlægsprojekter på Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øernes område nedenfor

Ringsted – Femernbanen

Banedanmark anlægger jernbanen, der leder frem til den kommende faste forbindelse over Femern Bælt.

Projektet indeholder et nyt ekstra spor langs den eksisterende bane mellem Vordingborg og ned til Rødby, hvor banen kobles på den faste forbindelse over Femern Bælt. Desuden ombygges mere end 100 broer på strækningen, som skal gøres højere og bredere for at få plads til nyt kørestrømsanlæg.


Elektrificering Roskilde – Kalundborg

I de kommende år vil strækningen mellem Roskilde og Kalundborg blive fornyet og forbedret. Der vil komme nye signaler og opgradering af spor på den 79 km lange banestrækning mellem Roskilde og Kalundborg.

​Arbejdet med elektrificering forventes færdigt i 2027. 


Femern Bælt forbindelsen

Med Femern-tunnelen bliver det nemmere og hurtigere at rejse mellem Danmark og Tyskland og mellem Skandinavien og det europæiske kontinent. Tunnelen forbinder Danmark og Tyskland døgnet rundt.


Metro til Sydhavn

Anlæggelsen af fem metrostationer i Sydhavn er gået i gang og forventes at stå færdig i 2024. Den nye metrolinje er en udvidelse af metrolinjen M4. I fremtiden kan man derfor tage metroen fra Ny Ellebjerg via Indre By og frem til Orientkaj i Nordhavn.


Baltic Pipe

Baltic Pipe er en gasrørledning, der forbinder gassystemerne i Norge, Danmark og Polen. Gasrørledningen består bl.a. af 800-950 km nye gasrør i Nordsøen, Danmark, Østersøen og Polen.

Udbygningen af Baltic Pipe vil have en kapacitet på op til 10 milliarder kubikmeter gas om året og vil være klar til drift i oktober 2020.


Storstrømsbroen

Storstrømsbroen, der anlægges over Storstrømmen mellem Masnedø og Falster, bliver 4 km lang og får en samlet bredde på ca. 24 meter. Broen anlægges med en kombineret vej- og dobbeltsporet jernbane og en dobbeltrettet fælles cykel/gangsti.


Fynske Motorvej

Fynske motorvej er hovedfærdselsåren, som binder Danmark sammen fra øst til vest. Trafikken er stigende så derfor skal Fynske Motorvej udbygges fra fire til seks spor mellem Odense V. og Gribsvad for at afhjælpe trængselproblemerne på fyn. Hele udvidelsen står efter planen klar inden udgangen af 2022.


Letbanen Ring 3

Hovedstadens Letbane skal gøre det nemt, hurtigt og komfortabelt at rejse på tværs af hovedstadsområdet. Letbanen vil køre hvert femte minut i dagtimerne, og man kan skifte til S-tog på seks stationer. Den vil stoppe tæt på DTU, Herlev og Glostrup Hospital, samt en lang række andre arbejdspladser, butikker, kultur- og idrætsaktiviteter.

Et letbanetog kan dreje skarpere, bremse hurtigere og håndtere større hældninger end et almindeligt tog. Derfor egner det sig godt til at køre i bymæssige områder. Samtidig er det en støjsvag og miljøvenlig transportform. Toget kører på el og har plads til ca. 200 passagerer. Det svarer til passagererne i tre-fire bybusser.

Letbanen øger desuden tilgængeligheden til områderne langs Ring 3 og giver nye muligheder for byudvikling.