Den Ledende Landinspektør

Det kan oplyses, at Kommissariaterne (Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland og Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne) efter afholdelse af udbud vedrørende landinspektørydelser for perioden 2018-2021 vil indgå kontrakt med følgende:

  • Rammeaftale om landinspektørydelser i forbindelse med ekspropriationsforretninger i Jylland: LandSyd I/S Landinspektører
  • Rammeaftale om landinspektørydelser i forbindelse med ekspropriationsforretninger på Øerne: Landinspektørfirmaet LE34 A/S
  • Rammeaftaler om landinspektørydelser vedrørende banesager: Mølbak Landinspektører A/S
  • Den Ledende Landinspektør

Til ethvert ekspropriationsanlæg er der knyttet en landinspektør, der er beskikket af Transportministeriet, og som benævnes “den ledende landinspektør”.

Landinspektøren bistår kommissionen, og landinspektørens virksomhed strækker sig over alle led i ekspropriationssagen. Den Ledende Landinspektør må derfor overvære samtlige kommissionsmøder, også de interne forhandlinger; men har ikke stemmeret i kommissionen.

Landinspektøren fremskaffer faktuelle oplysninger om de enkelte ejendomme, som kommissionen har brug for i forbindelse med fastsættelsen af ekspropriationserstatningen.

Landinspektøren har det direkte ansvar for et ekspropriationsanlægs matrikulære berigtigelse.

Følgende landinspektører er beskikket:

For jernbaneanlæg:
Landinspektør Søren Kjerside Hansen
Østerbrogade 125
2100 København Ø

Tlf: 91 89 19 24
e-mail: skh@molbak.dk


For jernbaneanlæg:
Landinspektør Inger Juhl Larsen
Østerbrogade 125
2100 København Ø

Tlf: 70 20 08 83
e-mail: ijl@molbak.dk


For vejområdet og øvrige anlæg på Øerne:
Landinspektør Dorte Ellegaard
Energivej 34
2750 Ballerup

Tlf: 77 33 22 22
e-mail: lloe@le34.dk