Den Ledende Landinspektør

Det kan oplyses, at Kommissariaterne (Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland og Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne) efter afholdelse af udbud vedrørende landinspektørydelser for perioden 2018-2021 vil indgå kontrakt med følgende:

  • Rammeaftale om landinspektørydelser i forbindelse med ekspropriationsforretninger i Jylland: LandSyd I/S Landinspektører
  • Rammeaftale om landinspektørydelser i forbindelse med ekspropriationsforretninger på Øerne: Landinspektørfirmaet LE34 A/S
  • Rammeaftaler om landinspektørydelser vedrørende banesager: Mølbak Landinspektører A/S
  • Den Ledende Landinspektør

Til ethvert ekspropriationsanlæg er der knyttet en landinspektør, der er beskikket af Transport- og Boligministeriet, og som benævnes “den ledende landinspektør”.

Landinspektøren bistår kommissionen, og landinspektørens virksomhed strækker sig over alle led i ekspropriationssagen. Den Ledende Landinspektør må derfor overvære samtlige kommissionsmøder, også de interne forhandlinger; men har ikke stemmeret i kommissionen.

Landinspektøren fremskaffer faktuelle oplysninger om de enkelte ejendomme, som kommissionen har brug for i forbindelse med fastsættelsen af ekspropriationserstatningen.

Landinspektøren har det direkte ansvar for et ekspropriationsanlægs matrikulære berigtigelse.

Følgende landinspektører er beskikket:

For jernbaneanlæg:
Landinspektør Søren Kjerside Hansen
Østerbrogade 125
2100 København Ø

Tlf: 91 89 19 24
e-mail: skh@molbak.dk


For jernbaneanlæg:
Landinspektør Inger Juhl Larsen
Østerbrogade 125
2100 København Ø

Tlf: 70 20 08 83
e-mail: ijl@molbak.dk


For vejområdet og øvrige anlæg på Øerne:
Landinspektør Dorte Ellegaard
Energivej 34
2750 Ballerup

Tlf: 77 33 22 22
e-mail: lloe@le34.dk