Støjgener m.m. vedr. Cityringen

Protokol fra møde den 28. oktober 2019 vedr. støj og vibrationer på Cityringen