Støjgener m.m. vedr. Cityringen

Forhandlingsprotokol fra mødet den 1. september 2021


Forhandlingsprotokol fra mødet den 24. marts 2021


Forhandlingsprotokol fra mødet den 28. januar 2021


Forhandlingsprotokol fra besigtigelsesforretningen den 7., 8. og 20. oktober 2020 samt møde den 2. november 2020 og 15. december 2020

Resumé af forhandlingsprotokollens 365. hæfte, generel del


Teknisk notat – Undersøgelse af regler for støj fra metrotog i andre lande


Rapport – Måling af støj fra Metro Cityringgen i 16 boliger i 2020


Forhandlingsprotokol fra mødet den 19. juni 2020


Forhandlingsprotokol fra mødet den 9. marts 2020


Forhandlingsprotokol fra mødet den 8. januar 2020


Forhandlingsprotokol fra mødet den 28. oktober 2019