2016 Besigtigelsesprotokoller

Anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt, danske jernbanelandanlæg

Udskrift af forhandlingsprotokollens 91. hæfte fra besigtigelsesforretningen den 25. november 2016.


Anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt, danske jernbanelandanlæg

Udskrift af forhandlingsprotokollens 89. hæfte fra besigtigelsesforretningen den 12. og 13. december 2016.


Anlæg af ny motorvej Syd om Regstrup

Udskrift af forhandlingsprotokollens 3. hæfte fra besigtigelsesforretningen den 23., 24., 30. og 31. august 2016.


Anlæg af Metro til Sydhavnen

Udskrift af forhandlingsprotokollens 8. hæfte fra besigtigelsesforretningen den 15. november 2016.


Udbygning af danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby

Udskrift af forhandlingsprotokollens 83. hæfte fra besigtigelsesforretningen den 4. oktober 2016.


Anlæg af Metro til Sydhavnen

Udskrift af forhandlingsprotokollens 5. hæfte fra besigtigelsesforretningen den 30. juni 2016.


Anlæg af Elektrificering af jernbanestrækningen Køge Nord – Næstved (Næstved Kommune)

Udskrift af forhandlingsprotokollens 23. hæfte fra besigtigelsesforretningen den 17. juni 2016


Anlæg af Elektrificering af jernbanestrækningen Køge Nord – Næstved (Faxe Kommune)

Udskrift af forhandlingsprotokollens 22. hæfte fra besigtigelsesforretningen den 3. juni 2016


Anlæg af Elektrificering af jernbanestrækningen Køge Nord – Næstved (Køge Kommune)

Udskrift af forhandlingsprotokollens 21. hæfte fra besigtigelsesforretningen den 27. maj og 2. juni 2016


Anlæg af ny bane København-Ringsted, niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg (NUNE)

Ekstraktudskrift af forhandlingsprotokollen 159. hæfte fra de supplerende besigtigelses- og ekspropriationsforretninger den 20., 21. og 26. april 2016


Etablering af ny fjordforbindelse ved Frederikssund – Delstrækningen Skibbyvej-Tørslevvej og Ny Landerslevvej

Udskrift af forhandlingsprotokollen 10. hæfte fra besigtigelsesforretningerne den 10. og 11. marts 2016.


Udbygning af danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby

Udskrift af forhandlingsprotokollens 69. hæfte fra besigtigelsesforretningen den 8. marts 2016.


Anlæg af Metro til Sydhavnen

Udskrift af forhandlingsprotokollens 3. hæfte fra besigtigelsesforretningen den 1. marts 2016.


Etablering af ny fjordforbindelse ved Frederikssund – Forlægning ved Onsvedvej

Udskrift af forhandlingsprotokollens 5. hæfte fra besigtigelsesforretningen den 22. februar 2016.


Anlæg af Hønsinge Omfartsvej

Udskrift af forhandlingsprotokollen 1. hæfte fra besigtigelsesforretningen den 20. januar 2016.