2015 Besigtigelsesprotokoller

Anlæg af en ny bane København-Ringsted Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg – Besigtigelsesforretningen den 10 december 2015
Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende jernbaneanlæg på Øerne.
Anlæg af en ny bane København-Ringsted Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg (NUNE), Københavns Kommune 156. hæfte.

Besigtigelsesforretningen den 10. december 2015


Anlæg af en ny motorvej Syd om Regstrup – Linjebesigtigelsesforretningen den 8. og 9. december 2015
Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende statsveje på Øerne.
Anlæg af en ny motorvej Syd om Regstrup, Holbæk Kommune 1. hæfte.


Udbygning af danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby

Udskrift af forhandlingsprotokollens 72. hæfte (delstrækning Falster) fra besigtigelsesforretningen den 21. og 22. oktober samt 10., 11. og 18.  november 2015.


Udbygning af danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby

Udskrift af forhandlingsprotokollens 71. hæfte (delstrækning Lolland) fra besigtigelsesforretningen den 7., 8., 28.  og 29. oktober samt 3. og 4.  november 2015.


Etablering af ny fjordforbindelse ved Frederikssund – Besigtigelsesforretningen den 5., 6., 26. og 27. oktober 2015

Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende statsveje på Øerne.
Etablering af ny fjordforbindelse ved Frederikssund (Rute 53 Frederikssund – Elverdam) 3. hæfte.
​​
Besigtigelsesforretningen den 5., 6., 26. og 27. oktober 2015


Anlæg af ny Storstrømsbro mellem Falster og Masnedø – Besigtigelsesforretning den 14. og 15. september 2015


Etablering af ny Fjordforbindelse ved Frederikssund – Linjebesigtigelse den 22. og 23. april 2015

Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende hovedlandevejsanlæg på Øerne – Etablering af ny fjordforbindelse ved Frederikssund.​  Linjebesigtigelse den 22. og 23. april 2015


Femern Bælt-danske jernbaneanlæg (Udskiftning af vejbærende broer) – Supplerende besigtigelse 11. juni 2015

Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt Udbygning af danske jernbaneanlæg mellem Ringsted og Holeby 57. Hæfte Supplerende besigtigelsesforretning den 11. juni 2015


Etablering af støjskærm ved Sundbrovej, Svendborg – Besigtigelse 3. og 4. februar 2015

Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende hovedlandevejsanlæg på Øerne Etablering af støjskærm ved Sundbrovej, Svendborg1. Hæfte Besigtigelsesforretningen den 3.-4. februar 2015