2013 Besigtigelsesprotokoller

Ny bane København-Ringsted (Ringsted Kommune) – Suppl. besigtigelse 16. december 2013
16 dec, 2013

Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende jernbaneanlæg på Øerne Anlæg af ny bane København-Ringsted, Sektion Vest II Ringsted Kommune 62. hæfte Supplerende besigtigelsesforretning den 16. december 2013Ny bane København-Ringsted (Køge Kommune) – Suppl. besigtigelse 12. december 2013

12 dec, 2013

Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende jernbaneanlæg på Øerne Anlæg af ny bane København-Ringsted, Sektion Vest, Etape 1, Køge Kommune 61. Hæfte  Supplerende besigtigelsesforretning den 12. december 2013


Ny bane København-Ringsted (Køge Kommune) – Suppl. besigtigelse 11. december 2013
11 dec, 2013

Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende jernbaneanlæg på Øerne Anlæg af ny bane København-Ringsted, Sektion Syd, Etape 2 Køge Kommune 75. hæfte Supplerende besigtigelsesforretning den 11. december 2013


Femern Bælt-danske jernbaneanlæg (Udskiftning af vejbærende broer) – Besigtigelse 13., 14., 20., 28. og 29. november 2013
13 nov, 2013

Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt Udbygning af danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby 18. hæfte Besigtigelsesforretningen den 13., 14., 20., 28., og 29. november 2013


Cityringen (Tillægsprotokol til hæfte 136) – Møderne den 7. november og 3. december 2013 samt 14. januar og 4. februar 2014
07 nov, 2013

Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg i henhold til Lov om en Cityring. Metro-Cityringen 149. hæfte Møderne den 7. november og 3. december 2013 samt 14. januar og 4. februar 2014


Metro-Cityringen (Nordhavnslinjen) – Besigtigelse og ekspropriation 15. og 16. august 2013
15 aug, 2013

Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen   vedrørende anlæg i henhold til Lov om en Cityring. Metro-Cityringen (Nordhavnslinjen) 140. hæfte Besigtigelses- og ekspropriationsforretning d. 15. og 16. august 2013.


Ny jernbanestrækning København-Ringsted over Køge (Ringsted Kommune) – Besigtigelsesforretning 20., 21., 26. og 27. juni 2013
20 jun, 2013

Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionerne vedrørende anlæg af en ny jernbanestrækning København-Ringsted over Køge. 40. hæfte Besigtigelsesforretning den 20., 21., 26. og 27. juni 2013Sektion Vest, Etape 2, Ringsted Kommune 


Cityringen – Mødet 21. maj, 6. og 25. juni samt 10. juli 2013 (Principbeslutning)
21 maj, 2013

Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen  vedrørende anlæg i henhold til Lov om en Cityring. Metro-Cityringen 136. hæfte  Mødet den 21. maj, 6. juni og 25. juni med endelig protokol af 10. juli 2013.


Anlæg af ny bane København-Ringsted (Køge Kom)- Besigtigelse og ekspropriation den 23., 24. og 30. april samt 2. og 3. maj 2013
23 apr, 2013

Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionerne vedrørende anlæg af en ny jernbanestrækning København-Ringsted over Køge. 41. hæfte Besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 23., 24. og 30. april samt 2. og 3. maj 2013 Anlæg af ny bane København-Ringsted, del af Sektion Syd, Etape 2, samt Sektion Vest, Etape 1.Køge


Næstved Omfartsvej Nord – Besigtigelsesforretning den 23., 24. og 30. april 2013
23 apr, 2013

Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende hovedlandevejsanlæg på Øerne Anlæg af Næstved Omfartsvej Nord 2. hæfte Besigtigelsesforretningen den 23., 24. og 30. april 2013


Ny bane København-Ringsted/tilslutningsanlæg på Køge Bugt Motorvejen – Besigtigelsesforretning 9., 10., 11. og 17. april 2013
09 apr, 2013

Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionerne vedrørende jernbaneanlæg og vedrørende hovedlandevejsanlæg på Øerne32. hæfte Besigtigelsesforretningen den 9., 10., 11. og 17. april 2013 Anlæg af ny bane København-Ringsted, Sektion Syd Etape 2 samt om- og nybygning af tilslutningsanlæg på Køge Bugt Motorvejen.  .