2020 Aflyste forretninger

Elektrificering af jernbanestrækningen Roskilde – Kalundborg –Ekspropriationsforretning den 30. og 31. marts 2020
Ovennævnte dage afholdes ekspropriationsforretning i anledning af elektrificeringen af jernbanestrækningen Roskilde – Kalundborg, jf. lov nr. 609 af 12. juni 2013. Forretningen vedrører ekspropriation af ejendomme, der er påvirket af magnetfelt genereret af det kommende kørestrømsanlæg.
Forretningen, der afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 4 opførte ejendomme i Holbæk Kommune.


Etablering af gastransmissionsledningen Baltic PipeDelstrækning Ladby-Everdrup – Ekspropriationsforretning den 25. og 26. marts 2020
Ovenstående dage afholdes ekspropriation i anledning af etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, jf. naturgasforsyningslovens § 55, stk. 1 og landsplandirektiv for Baltic Pipe, bekendtgørelse nr. 713 af 9. juli 2019.
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og omfatter ekspropriation af de i nedenstående Fortegnelse nr. 5 opførte ejendomme i Næstved Kommune.


Elektrificering af jernbanestrækningen Roskilde – Kalundborg –Ekspropriationsforretning den 23. og 24. marts 2020
Ovennævnte dage afholdes ekspropriationsforretning i anledning af elektrificeringen af jernbanestrækningen Roskilde – Kalundborg, jf. lov nr. 609 af 12. juni 2013. Forretningen vedrører pålæg af servitut om eldrift, ekspropriation af ejendomme som følge af magnetfelt genereret af det kommende kørestrømsanlæg samt etablering af forsyningskabler til ny transformerstation.
Forretningen, der afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 4 opførte ejendomme i Holbæk og Lejre kommuner.


Nedlæggelse af overkørsel Hillerød – Snekkersten – Besigtigelsesforretning den 20. marts 2020
Ovennævnte dag afholdes besigtigelsesforretning i anledning af nedlæggelse af overkørsel på jernbanestrækningen Hillerød – Snekkersten samt anlæg af ny privat fællesvej. jf. Lov nr. 686 af 27. maj 2015.
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører overkørsel 117, Toelt, på jernbanestrækningen Hillerød – Snekkersten gennem Helsingør og Fredensborg Kommune.


Etablering af gastransmissionsledningen Baltic PipeDelstrækning Gimlinge-Ladby – Ekspropriationsforretning den 19. og 20. marts 2020
Ovenstående dage afholdes ekspropriation i anledning af etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, jf. naturgasforsyningslovens § 55, stk. 1 og landsplandirektiv for Baltic Pipe, bekendtgørelse nr. 713 af 9. juli 2019.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 4 opførte ejendomme i Næstved Kommune.


Ombygning af rundkørsel ved Frederikssundsvej, Kregme – Supplerende besigtigelsesforretning den 16. marts 2020
Ovennævnte dag afholdes supplerende besigtigelsesforretning i anledning af ombygning af rundkørsel ved Frederikssundsvej, Kregme til signalregulering.
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører vejadgangen til ejendommene i Gyden.


Etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, Delstrækning Gimlinge-Ladby – Ekspropriationsforretning den 13. marts 2020
Ovenstående dag afholdes ekspropriation i anledning af etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe, jf. naturgasforsyningslovens § 55, stk. 1 og landsplandirektiv for Baltic Pipe, bekendtgørelse nr. 713 af 9. juli 2019.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 4 opførte ejendomme i Næstved Kommune og i Slagelse Kommune.