2016 Bekendtgørelser/Indvarslinger

Anlæg af udbygning af Femern Bælt – forbindelsen – Besigtigelsesforretning den 12. og 13. december 2016
Ovennævnte dag afholdes besigtigelsesforretning i anledning af anlæg af udbygning af Femern Bælt – forbindelsen.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter besigtigelse af de i besigtigelsesmaterialet opførte ejendomme i Næstved Kommune.


Anlæg af udbygning af Femern Bælt – forbindelsen – Ekspropriationsforretning den 7. og 8. december 2016.
Ovennævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning af udbygning af Femern Bælt – forbindelsen.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i fortegnelse nr. 33 opførte ejendomme i Guldborgsund Kommune.


Etablering af Letbanen på Ring 3 – Ekspropriationsforretning den 5. december 2016.
Ovennævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning af etablering af Letbanen på Ring 3.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i fortegnelse nr. 16 opførte ejendomme i Glostrup Kommune.


Anlæg af Cityringen, Sydhavnen  – Ændringsbekendtgørelse vedr. besigtigelsesforretning den 15. november 2016
Ovennævnte dag afholdes besigtigelsesforretning i anledning af anlæg af Cityringen, Sydhavnen.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter besigtigelse af de i fortegnelse nr. 1 (v/Sluseholmen og Ny Ellebjerg) opførte ejendomme i Københavns Kommune. Den indvarslede besigtigelsesforretning ved Ny Ellebjerg den 15. november 2016 vedrører en metrostation i terræn, der med aftalen af 14. oktober 2016 ikke længere er aktuelt, hvorfor besigtigelsesforretningen ved Ny Ellebjerg aflyses.


Anlæg af Cityringen  – Ekspropriationsforretning den 28. november 2016
Ovennævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning af anlæg af Cityringen.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i fortegnelse nr. 3 (Nørrebro) opførte ejendomme i Københavns Kommune.


Elektrificering af jernbanestrækningen Køge Nord – Næstved – Ekspropriationsforretning den 30. november  og 1. december 2016
Ovennævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning af Elektrificering af jernbanestrækningen Køge Nord-Næstved.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i fortegnelse nr. 7 opførte ejendomme i Næstved Kommune.


Anlæg af udbygning af Femern Bælt – forbindelsen – Supplerende besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 25.  november 2016.
Ovennævnte dag afholdes supplerende besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af udbygning af Femern Bælt – forbindelsen.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i fortegnelse nr. 35 opførte ejendomme i Vordingborg Kommune.


Alæg af udbygning af Femern Bælt – forbindelsen – Ekspropriationsforretning den 24.  november 2016.
Ovennævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning af udbygning af Femern Bælt – forbindelsen.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i fortegnelse nr. 36 opførte ejendomme i Guldborgsund og Lolland Kommune.


Anlæg af udbygning af Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund- Ekspropriationsforretning den 23. og 24. november 2016.
Ovennævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning af Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i fortegnelse nr. 8., 10. og 12. opførte ejendomme i Frederikssund Kommune.


Anlæg af Ny Storstrømsbro med tilhørende landanlæg – Ekspropriationsforretning den 21. november 2016.
Ovennævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning Ny Storstrømsbro med tilhørende landanlæg.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i fortegnelse nr. 2 opførte ejendomme i Guldborgsund Kommune.


Anlæg af udbygning af Femern Bælt – forbindelsen – Ekspropriationsforretning den 17.  november 2016.
Ovennævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning af udbygning af Femern Bælt – forbindelsen.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i fortegnelse nr. 28 opførte ejendomme i Guldborgsund Kommune.


Anlæg af Cityringen, Sydhavnen  – Besigtigelsesforretning den 15. november 2016
Ovennævnte dag afholdes besigtigelsesforretning i anledning af anlæg af Cityringen, Sydhavnen.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter besigtigelse af de i fortegnelse nr. 1 (v/Sluseholmen og Ny Ellebjerg) opførte ejendomme i Københavns Kommune.


Anlæg af udbygning af Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund- Ekspropriationsforretning den 7. og 8. november 2016.
Ovennævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning af Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i fortegnelse nr. 9 og 10 opførte ejendomme i Frederikssund Kommune.


Elektrificering af jernbanestrækningen Køge Nord – Næstved – Ekspropriationsforretning den 10., 11. og 14. november 2016
Ovennævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning af Elektrificering af jernbanestrækningen Køge Nord-Næstved.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i fortegnelse nr. 6 opførte ejendomme i Faxe Kommune.


Elektrificering af jernbanestrækningen Køge Nord – Næstved – Ekspropriationsforretning den 3. og 4. november 2016
Ovennævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning af Elektrificering af jernbanestrækningen Køge Nord-Næstved.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i fortegnelse nr. 6 opførte ejendomme i Faxe Kommune.


Anlæg af udbygning af Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund- Ekspropriationsforretning den 1. og 2. november 2016.
Ovennævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning af Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i fortegnelse nr. 8 og 11 opførte ejendomme i Frederikssund Kommune.


Anlæg af Cityringen  – Ekspropriationsforretning den 31. oktober 2016
Ovennævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning af anlæg af Cityringen.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i fortegnelse nr. 5 (Marmorkirken) opførte ejendomme i Københavns Kommune.


Anlæg af Cityringen  – Ekspropriationsforretning den 25. oktober 2016
Ovennævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning af anlæg af Cityringen.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i fortegnelse nr. 3 (Poul Henningsens Plads) opførte ejendomme i Københavns Kommune.


Etablering af Letbanen på Ring 3 – Ekspropriationsforretning den 24. oktober 2016.
Ovennævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning af etablering af Letbanen på Ring 3.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i fortegnelse nr. 14 og 15 opførte ejendomme i Glostrup Kommune.


Anlæg af udbygning af Femern Bælt – forbindelsen – Besigtigelsesforretning den 4. oktober 2016
Ovennævnte dag afholdes besigtigelsesforretning i anledning af anlæg af udbygning af Femern Bælt -. forbindelsen.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter besigtigelse af de i besigtigelsesmaterialet opførte ejendomme i Vordingborg Kommune.


Anlæg af udbygning af Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund- Ekspropriationsforretning den 22., 27. og 28. september 2016 og den 6. oktober 2016
Ovennævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning af Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i fortegnelse nr. 13 opførte ejendomme i Frederikssund Kommune.


Anlæg af Cityringen, Sydhavnen  – Ekspropriationsforretning den 26. september 2016
Ovennævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning af anlæg af Cityringen, Sydhavnen.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i fortegnelse nr. 1 (v/Fisketorvet og v/Enghave Brygge) opførte ejendomme i Københavns Kommune.


Elektrificering af jernbanestrækningen Køge Nord- Næstved – Ekspropriationsforretning den 4. og 5. oktober 2016
Ovennævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning af Elektrificering af jernbanestrækningen Køge Nord-Næstved.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i fortegnelse nr. 5 opførte ejendomme i Køge Kommune.


Elektrificering af jernbanestrækningen Køge Nord- Næstved – Ekspropriationsforretning den 29. og 30. september 2016
Ovennævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning af Elektrificering af jernbanestrækningen Køge Nord-Næstved.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i fortegnelse nr. 5 opførte ejendomme i Køge Kommune.


Elektrificering af jernbanestrækningen Køge Nord- Næstved – Ekspropriationsforretning den 13. og 14. september 2016
Ovennævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning af Elektrificering af jernbanestrækningen Køge Nord-Næstved.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i fortegnelse nr. 5 opførte ejendomme i Køge Kommune.


Anlæg af udbygning af Femern Bælt – forbindelsen – Ekspropriationsforretning den 8. og 9. september 2016.
Ovennævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning af udbygning af Femern Bælt – forbindelsen.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i fortegnelse nr. 32 opførte ejendomme i Guldborgsund Kommune.


Anlæg af Cityringen  – Ekspropriationsforretning den 6. september 2016
Ovennævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning af anlæg af Cityringen.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i fortegnelse nr. 10 (Skjolds Plads) opførte ejendomme i Københavns Kommune.


Anlæg af Cityringen  – Ekspropriationsforretning den 30. august 2016
Ovennævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning af anlæg af Cityringen.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i fortegnelse nr. 9 (København H) opførte ejendomme i Københavns Kommune.


Anlæg af udbygning af Femern Bælt – forbindelsen – Ekspropriationsforretning den 13. september 2016.
Ovennævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning af udbygning af Femern Bælt – forbindelsen.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i fortegnelse nr. 27 opførte ejendomme i Guldborgsund Kommune.


Anlæg af den nye bane København-Ringsted, Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg  – Supplerende Besigtigelse og Ekspropriation den 1. september 2016
Ovennævnte dag afholdes supplerende besigtigelse og Ekspropriationsforretning i anledning af anlæg af den nye bane København-Ringsted, Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter besigtigelse af de i besigtigelsesmaterialet opførte ejendomme i Københavns Kommune.


Anlæg af Ny motorvej Syd om Regstrup  – Detailbesigtigelsesforretning den 23., 24., 30. og 31. august 2016
Ovennævnte dag afholdes besigtigelsesforretning i anledning af anlæg af anlæg af Ny motorvej Syd om Regstrup.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter besigtigelse af de i besigtigelsesmaterialet opførte ejendomme i Holbæk Kommune.


Anlæg af Hønsinge Omfartsvej – Ekspropriationsforretning den 17. og 18. august 2016
Ovennævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning af Hønsinge Omfartsvej.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i fortegnelse nr. 2 opførte ejendomme i Odsherred Kommune.


Anlæg af Cityringen, Sydhavnen  – Besigtigelsesforretning den 30. juni 2016
Ovennævnte dag afholdes besigtigelsesforretning i anledning af anlæg af Cityringen, Sydhavnen.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter besigtigelse af de i besigtigelsesmaterialet opførte ejendomme i Københavns Kommune.


Anlæg af Ny Storstrømsbro med tilhørende landanlæg – Ekspropriationsforretning den 28. juni 2016.
Ovennævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning Ny Storstrømsbro med tilhørende landanlæg.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i fortegnelse nr. 1 opførte ejendomme i Vordingborg Kommune.


Anlæg af udbygning af Femern Bælt – forbindelsen – Ekspropriationsforretning den 29. juni 2016.
Ovennævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning af udbygning af Femern Bælt – forbindelsen.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i fortegnelse nr. 25 opførte ejendomme i Guldborgsund Kommune.


Anlæg af udbygning af Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund, forlægning af Onsvedvej – Ekspropriationsforretning den 24. juni 2016.
Ovennævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning af Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i fortegnelse nr. 6 opførte ejendomme i Frederikssund Kommune.


Anlæg af Cityringen, Sydhavnen – Ekspropriationsforretning den 21. juni 2016.
Ovennævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning af anlæg af Cityringen, Sydhavnen.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i fortegnelse nr. 1 opførte ejendomme i Københavns Kommune.


Anlæg af Hønsinge Omfartsvej – Ekspropriationsforretning den 20. juni 2016.
Ovennævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning af Hønsinge Omfartsvej.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i fortegnelse nr. 1 opførte ejendomme i Frederikssund Kommune.


Elektrificering af jernbanestrækningen Køge Nord- Næstved – Besigtigelsesforretning den 17. juni 2016
Ovennævnte dag afholdes besigtigelsesforretning i anledning af Elektrificering af jernbanestrækningen Køge Nord-Næstved.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter besigtigelse af de i besigtigelsesmaterialet opførte ejendomme i Næstved Kommune.


Anlæg af udbygning af Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund – Ekspropriationsforretning den 15. og 16. juni 2016.
Ovennævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning af Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i fortegnelse nr. 7 opførte ejendomme i Frederikssund Kommune.


Anlæg af udbygning af Femern Bælt – forbindelsen – Ekspropriationsforretning den 14. juni 2016.
Ovennævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning af udbygning af Femern Bælt – forbindelsen.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i fortegnelse nr. 35 opførte ejendomme i Vordingborg Kommune.


Anlæg af Cityringen, Nuuks Plads – Ekspropriationsforretning den 13. juni 2016.
Ovennævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning af anlæg af Cityringen, Nuuks Plads.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i fortegnelse nr. 7 opførte ejendomme i Københavns Kommune.


Anlæg af den nye bane København-Ringsted – Ekspropriationsforretning den 9. juni 2016.
Ovennævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning af anlæg af den nye bane København-Ringsted.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i fortegnelse nr. 54 opførte ejendomme i Ringsted Kommune.


Elektrificering af jernbanestrækningen Køge Nord- Næstved – Besigtigelsesforretning den 3. juni 2016
Ovennævnte dag afholdes besigtigelsesforretning i anledning af Elektrificering af jernbanestrækningen Køge Nord-Næstved.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter besigtigelse af de i besigtigelsesmaterialet opførte ejendomme i Faxe Kommune.


Elektrificering af jernbanestrækningen Køge Nord- Næstved – Besigtigelsesforretning den 2. juni 2016
Ovennævnte dag afholdes besigtigelsesforretning i anledning af Elektrificering af jernbanestrækningen Køge Nord-Næstved.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter besigtigelse af de i besigtigelsesmaterialet opførte ejendomme i Køge Kommune.


Etablering af Letbanen på Ring 3 – Ekspropriationsforretning den 1. juni 2016.
Ovennævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning af etablering af Letbanen på Ring 3.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i fortegnelse nr. 11, 12 og 13 opførte ejendomme i Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Glostrup Kommune.


Udbygning af den Fynske Motorvej – Ekspropriationsforretning den 1. juni 2016
Ovennævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning af udbygning af den Fynske Motorvej syd om Odense.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i fortegnelse nr. 2 og 3 opførte ejendomme i Odense Kommune.


Ny bane over Vestfyn – Ekspropriationsforretning den 31. maj 2016
Ovennævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning af Ny bane over Vestfyn.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i fortegnelse nr. 5 opførte ejendomme i Middelfart Kommune.


Elektrificering af jernbanestrækningen Køge Nord- Næstved – Besigtigelsesforretning den 27. maj 2016
Ovennævnte dag afholdes besigtigelsesforretning i anledning af Elektrificering af jernbanestrækningen Køge Nord-Næstved.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter besigtigelse af de i besigtigelsesmaterialet opførte ejendomme i Køge Kommune.


Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund – Ekspropriationsforretning den 25. og 26. maj 2016
Ovennævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning af Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i fortegnelse nr. 5 opførte ejendomme i Frederikssund Kommune.


Nedlæggelse af overgang nr. 71 (ved Duemose Station) – Kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 3. maj 2016
Ovennævnte dag afholdes kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af nedlæggelse af overgang nr. 71 ved Duemose Station.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter besigtigelse- og ekspropriation af de i fortegnelse nr. 1 opførte ejendomme i Gribskov Kommune.


Udbygning af danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby – Ekspropriation den 27. april 2016
Ovennævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning af udbygning af danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby i tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen.

Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter fremrykket ekspropriation af de i fortegnelse nr. 26 opførte ejendomme i Næstved Kommune.


Ny bane København – Ringsted – Supplerende besigtigelse og ekspropriation den 20., 21 og 26. juni 2016

Nedennævnte dag afholdes en supplerende besigtigelse og ekspropriationsforretning i anledning af anlæg af ny bane København-Ringsted i Københavns Kommune, jf. lov nr. 609 af 12. juni 2013.

​Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter supplerende besigtigelses og ekspropriationsforretning af den i fortegnelse nr. 53 anførte ejendomme.


Elektrificering af jernbanestrækningen Køge Nord – Ekspropriation 6. april 2016

Nedennævnte dag afholdes en ekspropriationsforretning i anledning af anlæg af Elektrificering af jernbanes-trækningen Køge Nord – Næstved i Køge Kommune, jf. lov nr. 609 af 12. juni 2013.

​Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter fremrykket ekspropriation af den i fortegnelse nr. 8 ejendom under lb. nr. 260 i Køge Kommune.


Udbygning af danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby – Ekspropriation 7. og 8. april 2016
Nedennævnte dage afholdes ekspropriationsforretning i anledning af udbygning af danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby i tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen.

Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter fremrykket ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 23 og 24 opførte ejendomme i Guldborgsund Kommune.


Anlæg af ny motorvej Syd om Regstrup – Ekspropriation 1. april 2016
Nedennævnte dag afholdes en ekspropriationsforretning i anledning af anlæg af ny motorvej Syd om Regstrup.

Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter fremrykket ekspropriation af den i nedennævnte Fortegnelse nr. 1 opførte ejendom i Holbæk Kommune. 


Etablering af Letbanen på Ring 3 – Ekspropriation 9. marts 2016
Nedennævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning af etablering af Letbanen på Ring 3, jf. lov nr. 165 af 26. februar 2014.

​Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter fremrykket ekspropriation af den i Fortegnelse nr. 9 ejerlejlighed med beboelse i Gladsaxe Kommune samt den i Fortegnelse nr. 10 fritliggende enfamilieshus i Herlev Kommune. 


Ny fjordforbindelse ved Frederikssund – Detailbesigtigelse 10. og 11. marts 2016
Nedennævnte dage afholdes detailbesigtigelsesforretning i anledning af etablering af Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund i Frederikssund Kommune, st. 0.200 – st. 4.300 (delstrækningen Skibbyvej – Tørslevvej).

Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.


Ringsted-Femern Banen – Besigtigelse 8. marts 2016
Nedennævnte dag afholdes besigtigelsesforretning i anledning af Ringsted-Femern Banen, udbygning af banestrækningen Ringsted – Vordingborg, delstrækning Vordingborg, jf. lov nr. 575 af 4. maj 2015.
 
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.


Ny fjordforbindelse ved Frederikssund – Ekspropriation 3., 4. og 30. marts 2016
Nedennævnte dage afholdes ekspropriationsforretning i anledning af etablering af Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund i Frederikssund Kommune, jf. lov nr. 1519 af 27. december 2014. 
 
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.


Ændring: Udbygning af Jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby – Ekspropriation 17. marts 2016
​Kommissarius meddeler hermed, at den planlagte ekspropriationsforretning vedrørende nedennævnte ejendom flyttes fra den oprindeligt bekendtgjorte dato den 9. februar 2016 til nedennævnte dato, på baggrund af parternes ønske herom.

Nedennævnte dag afholdes en ekspropriationsforretning i anledning af udbygning af danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby i tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen.

Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter forlods overtagelse af den i nedennævnte Fortegnelse nr. 22 opførte ejendom i Vordingborg Kommune.


Etablering af metro til Sydhavnen – Besigtigelse 1. marts 2016
Nedennævnte dag afholdes besigtigelse i anledning af etablering af metro til Sydhavnen i København for strækningen Borgmester Christiansens Gade – Olivia Nielsens Gade – P. Knudsens Gade, herunder metrostationen v/Mozarts Plads, jf. Lov om en Cityring, lov nr. 552 af 6. juni 2007 med ændring ved lov nr. 156 af 18. februar 2015.

​Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.


Etablering af Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund – Ekspropriation 22. og 23 februar 2016
Nedennævnte dage afholdes ekspropriation i anledning af etablering af Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund i Frederikssund Kommune, jf. lov nr. 1519 af 27. december 2014. 
 
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.
 
Ekspropriationen vedrører de i nedennævnte Fortegnelse nr. 2 og 3 opførte ejendomme.


Etablering af Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund – Forlægning af Onsvedvej – Besigtigelse 22. februar 2016
Nedennævnte dag afholdes besigtigelsesforretning vedr. forlægning af Onsvedvej nord for Onsved By i forbindelse med etablering af Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund i Frederikssund Kommune.

Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.


Flyttet til d. 17. marts 2016: Udbygning af Jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby – Ekspropriation 9. februar 2016
Nedennævnte dag afholdes en ekspropriationsforretning i anledning af udbygning af danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby i tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen.

Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter forlods overtagelse af den i nedennævnte Fortegnelse nr. 22 opførte ejendom i Vordingborg Kommune.


Etablering af Frederikssundmotorvejen, Etape 1260 – Ekspropriation 26. januar 2016
Nedennævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning af etablering af Frederikssundmotorvejen Etape 1260.

Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter fremrykket ekspropriation af den i Fortegnelse nr. 11 opførte ejendom i Roskilde Kommune.


Etablering af Letbanen på Ring 3 – Ekspropriation 21. januar 2016
Nedennævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning af etablering af en Letbanen på Ring 3, jf. Lov nr. 165 af 26. februar 2014.
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter fremrykket ekspropriation af den i Fortegnelse nr. 7 opførte ejerlejlighed i Gladsaxe Kommune samt den i Fortegnelse nr. 8 opførte ideelle anpart med beboelse i Lyngby-Taarbæk Kommune. 


Anlæg af Hønsinge omfartsvej – Besigtigese 20. januar 2016
Nedennævnte dag afholdes besigtigelsesforretning i anledning af anlæg af Hønsinge omfartsvej mellem Holbækvej, nord for Vig, og Nykøbing-Slagelsevej, syd for Hønsinge.
 
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.