2015 Bekendtgørelser/Indvarslinger

Aflysning af besigtigelses- og ekspropriationsforretning vedrørende cykelsti vest for Kyse – Fuglebjerg. 23. og 24. November 2015

Det meddeles hermed, at besigtigelses- og ekspropriationsforretningen mandag den 23. november og tirsdag den 24. november 2015 i anledning af anlæg af cykelsti vest for Kyse – Fuglebjerg i Næstved Kommune, jf. bekendtgørelse af 21. oktober 2015, er aflyst


Anlæg af Cityringen – Metrostation Frederiksberg og Metrostation Frederiksberg Allé – Ekspropriation 14. december 2015

Nedennævnte dag afholdes ekspropriation i anledning af Anlæg af Cityringen i København og Frederiksberg for Metrostation Frederiksberg og Metrostation Frederiksberg Allé, jf. Lov om en Cityring, lov nr. 552 af 6. juni 2007 med senere ændringer.  Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.
 
Forretningen omfatter forlængelse af midlertidig ekspropriation af arealer i forbindeles med anlæg af metroarbejdspladserne ved Frederiksberg og ved Frederiksberg Allé. Ekspropriationskommissionen vil ved denne forretning ikke foretage besigtigelse ude på lokaliteterne, da der udelukkende er tale om en forlængelse af nogle midlertidige indgreb, som tidligere er besigtiget af kommissionen.


Anlæg af den nye bane København-Ringsted – Ekspropriation 11. december 2015

Nedennævnte dag afholdes en ekspropriationsforretning i anledning af projekteringsaktiviteter vedr. den nye bane København-Ringsted i Ringsted Kommune, jf. lov nr. 747 af 25. juni 2015, § 2e.  

Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter forlods overtagelse vedrørende den i nedennævnte Fortegnelse nr. 52 nævnte ejendom i Ringsted Kommune. 


Anlæg af ny bane København-Ringsted – Besigtigelse 10. december 2015

Nedennævnte dag afholdes besigtigelsesforretning i anledning af anlæg af Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg i Københavns Kommune, jf. lov nr. 527 af 26. maj 2010 ændret ved Lov nr. 543 af 29. april 2015. 

Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom. 


Ny motorvej Syd om Regstrup – Linjebesigtigelse 8. og 9. december 2015

Nedennævnte dage afholdes linjebesigtigelsesforretning i anledning af anlæg af ny motorvej Syd om Regstrup i henhold til lov nr. 526 af 29. april 2015.

​Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.


Jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby – Ekspropriation 1. december 2015

Nedennævnte dag afholdes en ekspropriationsforretning i anledning af udbygning af danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby i tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen.

Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter fremrykket ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 21 opførte ejendomme i Næstved og Guldborgsund kommuner.


Cykelsti vest for Kyse – Fuglebjerg – Besigtigelse og Ekspropriation 23. og 24. november 2015

Nedennævnte dage afholdes en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning vedrørende anlæg af ”Cykelsti vest for Kyse – Fuglebjerg”.

Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører de i nedennævnte Fortegnelse nr. 1 opførte ejendomme i Næstved Kommune.


Etablering af Letbane på Ring 3 – Ekspropriation 12. november 2015

Nedennævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning af etablering af en Letbane på Ring 3, jf. lov nr. 165 af 26. februar 2014.

Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter fremrykket ekspropriation af den i Fortegnelse nr. 5 opførte ideelle anpart i Gladsaxe Kommune og den i Fortegnelse nr. 6 opførte ideelle anpart i Lyngby-Taarbæk Kommune.


Ringsted-Femern Banen – Besigtigelse 21., 22., 10., 11. og 18. november 2015

Nedennævnte dage afholdes besigtigelsesforretning i anledning af anlæg af udvidelsen af jernbanen mellem Orehoved og Holeby, jf. lov nr. 575 af 4. maj 2015.

Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.


Ny bane over Vestfyn – Ekspropriation 28. og 29. oktober 2015

Nedennævnte dage afholdes en ekspropriationsforretning i anledning af etablering af ny bane over Vestfyn, jf. lov nr. 719 af 25. juni 2014.

Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

Ekspropriationen vedrører fremrykket ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 og 9 opførte ejendomme i Middelfart, Assens og Odense Kommune.


Ringsted-Femern Banen – Besigtigelse 7., 8., 28., 28., 3. og 4. oktober 2015

Nedennævnte dage afholdes besigtigelsesforretning i anledning af anlæg af udvidelsen af jernbanen mellem Orehoved og Holeby, jf. lov nr. 575 af 4. maj 2015.

Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.


Ny fjordforbindelse ved Frederikssund – Detailbesigtigelse 5., 6., 26. og 27. oktober 2015

DetailbesigtigelseNedennævnte dage afholdes detailbesigtigelsesforretning i anledning af etablering af Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund i Frederikssund kommune, st. 4.300 – st. 9.700 (delstrækningen Tørslevvej – Frederikssundsvej samt krydsombygning Onsvedvej/Tørslevvej).

Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.


Etablering af Letbanen på Ring 3 – Ekspropriation 30. september 2015

Nedennævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning af etablering af en Letbanen på Ring 3, jf. Lov nr. 165 af 26. februar 2014.

Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter fremrykket ekspropriation af den i Fortegnelse nr. 3 opførte ejerlejlighed i Glostrup Kommune samt den i Fortegnelse nr. 4 opførte beboelsesejendom med parcelhus i Brøndby Kommune.


Femern Bælt-danske jernbaneanlæg (Udskiftning af vejbærende broer) – Ekspropriation 3., 4., 8. og 9. september 2015

Femern Bælt – danske jernbaneanlæg Etablering af en ny bro over jernbanen i Eskilstrup. 
Nedennævnte dage afholdes ekspropriations forretning vedrørende anlæg af en ny vejbærende bro over jernbanen i Eskilstrup i Guldborgsund Kommune. 

Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører de i nedennævnte Fortegnelse nr. 31 opførte ejendomme. Torsdag den 3. september 2015 


Etablering af ny fjordforbindelse ved Frederikssund – Ekspropriation 1. september 2015

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund (Roskilde Fjord – Forbindelsen) Frederikssund Kommune. 
Nedennævnte dag afholdes en ekspropriationsforretning i anledning af etablering af ny fjordforbindelse ved Frederikssund, jf. lov nr. 1519 af 27. december 2014.  

Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom. Ekspropriationen vedrører de i nedennævnte Fortegnelse nr. 1 anførte ejendomme.  Tirsdag den 1. september 2015


Femern Bælt-danske jernbaneanlæg – Ekspropriation 18. august 2015

Nedennævnte dag afholdes en ekspropriationsforretning i anledning af udbygning af danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby i tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen. 

Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter fremrykket ekspropriation af de i nedennævnte. 
Fortegnelse nr. 19 opførte ejendomme i Guldborgsund Kommune.  Tirsdag den 18. august 2015


Næstved Omfartsvej Nord – Ekspropriation 13. august 2015

Nedennævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning af anlæg af Næstved Omfartsvej Nord.

Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører de i nedennævnte. Tillæg til Fortegnelse nr. 3 opførte ejendomme i Næstved Kommune.  Torsdag den 13. august 2015


Elektrificering af jernbanestrækningen Køge Nord – Næstved – Bestigelse og ekspropriation 22. juni 2015

Elektrificering af jernbanestrækningen Køge Nord – Næstved Næstved kommune. På nedennævnte dag afholdes besigtigelses- og ekspropriationsforretninger i anledning af elektrificeringen af jernbanestrækningen Køge Nord – Næstved, jf. lov nr. 609 af 12. juni 2013. 

Forretningerne vedrører udskiftning af broen ved Ravnstrupvej i Næstved Kommune. Forretningerne afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører de i nedennævnte besigtigtigelsesbog samt Arealfortegnelse nr. 4 opførte ejendomme.  Mandag den 22. juni 2015


Cityringen – Ekspropriation 15. juni 2015

Nedennævnte dag afholdes ekspropriation i anledning af en Metro til Nordhavn i København for nødskakt ved Krauseparken, jf. Lov om en Cityring, lov nr. 552 af 6. juni 2007 med ændring af 27. maj 2013. 

Forretningen omfatter de i nedennævnte Arealfortegnelse Krauseparken Nr. 1 opførte ejendomme i Københavns Kommune. Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom. Mandag den 15. juni 2015


Femern Bælt Jernbaneanlæg – Etablering af bro over jernbanen i Eskilstrup – Suppl. besigtigelse 11. juni 2015

Supplerende Besigtigelse: Femern Bælt – danske jernbaneanlæg. Etablering af en ny bro over jernbanen i Eskilstrup Nedennævnte dag afholdes en supplerende besigtigelsesforretning vedrørende anlæg af en ny vejbærende bro over jernbanen i Eskilstrup. 

Forretningen er en fornyet besigtigelse i forlængelse af besigtigelsesforretningen den 10. marts 2014 og vedrører alene strækningen øst for den eksisterende jernbane i Eskilstrup, idet projektet vedrørende strækningen vest for jernbanen blev godkendt af ekspropriationskommissionen den 10. marts 2014. 

Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.  Torsdag den 11. juni 201


Ny Bane København-Ringsted (Ringsted Kommune) – Ekspropriation 28. og 29. maj 2015

Anlæg af den nye bane København-Ringsted Ringsted Kommune. Nedennævnte dage afholdes ekspropriationsforretning i anledning af anlæg af den nye bane København-Ringsted i Ringsted Kommune, jf. lov nr. 527 af 26. maj 2010. 

Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom. Ekspropriationen vedrører de i nedennævnte Fortegnelser nr. 49 anførte ejendomme.  Torsdag den 28. maj 201


Etablering af støjskærm ved Sundbrovej, Svendborg – Ekspropriation 27. og 28. maj samt 3. og 4. juni 2015

Nedennævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning af etablering af en støjskærm ved Sundbrovej, Svendborg, mellem Johannes Jørgensens Vej og Høje Bøge Vej.

Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører de i nedennævnte Fortegnelse nr. 1 opførte ejendomme i Svendborg Kommune.  Onsdag den 27. maj 2015


Elektrificering af jernbanestrækningen Køge Nord – Næstved – Bestigelse og ekspropriation 6. maj 2015

Elektrificering af jernbanestrækningen Køge Nord – NæstvedNæstved kommune. På nedennævnte dag afholdes besigtigelses- og ekspropriationsforretninger i anledning af elektrificeringen af jernbanestrækningen Køge Nord – Næstved, jf. lov nr. 609 af 12. juni 2013. 

Forretningerne vedrører sporsænkning ved Landevejen i Næstved Kommune. Forretningerne afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører de i nedennævnte besigtigtigelsesbog samt Arealfortegnelse nr. 3 opførte ejendomme.  Onsdag den 6. maj 2015


Elektrificering af jernbanestrækningen Køge Nord – Næstved – Bestigelse og ekspropriation 28. og 29. april 2015

Elektrificering af jernbanestrækningenKøge Nord – NæstvedKøge, Faxe og Næstved kommuner Nedennævnte dage afholdes besigtigelses- og ekspropriationsforretninger i anledning af elektrificeringen af jernbanestrækningen Køge Nord – Næstved, jf. lov nr. 609 af 12. juni 2013. 

Forretningerne vedrører brolukninger ved Ty Hastrupvej i Faxe Kommune og Bomosevej i Næstved Kommune, samt midlertidige anstillingspladser ved Tolstrupvej og Slimmingevej i Køge Kommune og midlertidig anstillings- og arbejdsplads ved Stoksbjergvej i Faxe og Næstved kommuner.  

Forretningerne afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører de i nedennævnte besigtigtigelsesbog samt Arealfortegnelse nr. 2 og 3 opførte ejendomme.


Ny fjordforbindelse ved Frederikssund – Liniebesigtigelse 22. og 23. april 2015

Linjebesigtigelse Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Nedennævnte dage afholdes linjebesigtigelsesforretning i anledning af etablering af Ny fjordforbindelse ved Frederikssund, jf. lov nr. 1519 af 27. december 2014.  

Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom. Onsdag den 22. april 2015 


Femern Bælt Jernbaneanlæg – Udskiftning af broerne Ravnstrupvej N, Myrupvej og Tyvelsevej – Ekspropriation 13. og 14. april 2015

Femern Bælt – danske jernbaneanlæg. Udskiftning af broerne over jernbanen for Ravnstrupvej N, Myrupvej og Tyvelsevej. Nedennævnte dage afholdes ekspropriation i anledning af udskiftning af broerne over jernbanen for kommunevejene Ravnstrupvej N, Myrupvej og Tyvelsevej i Næstved Kommune. 

Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører de i nedennævnte Fortegnelser nr. 20, 21 og 22 opførte ejendomme.  Mandag d. 13. april 2015


Elektrificering af jernbanestrækningen Køge Nord – Næstved – Bestigelse og ekspropriation 8. og 9. april 2015

Elektrificering af jernbanestrækningen Køge Nord – Næstved Køge Kommune. Nedennævnte dage afholdes besigtigelses- og ekspropriationsforretninger i anledning af elektrificeringen af jernbanestrækningen Køge Nord – Næstved i Køge Kommune, jf. lov nr. 609 af 12. juni 2013. 

Forretningerne vedrører sporsænkninger ved Sdr. Viaduktvej og Vordingborgvej samt anstillingsplads ved Bjergvej. Forretningerne afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører de i nedennævnte besigtigtigelsesbog og Arealfortegnelse nr. 3 opførte ejendomme.  Onsdag den 8. april 2015


Frederikssundmotorvejen, etape 1260 – Fremrykket ekspropriation 26. marts 2015 

Etablering af Frederikssundmotorvejen, Etape 1260.Nedennævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning af etablering af Frederikssundmotorvejen Etape 1260. 

Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter fremrykket ekspropriation af den i Fortegnelse nr. 10 opførte ejendom i Roskilde Kommune.  Torsdag den 26. marts 2015.


Ny bane København-Ringsted (Ishøj, Greve og Solrød kommuner) – Ekspropriation 24., 25. og 26. marts 2015 

Anlæg af den nye bane København-Ringsted Sektion Nord, etape 2 og Sektion Syd, etape 1 og 2,Ishøj, Greve og Solrød kommuner. Nedennævnte dage afholdes ekspropriationsforretning vedrørende pålæg af servitutter i anledning af anlæg af den nye bane København-Ringsted (Sektion Nord, etape 2 og Sektion Syd, etape 1 og 2) i Ishøj, Greve og Solrød kommuner, jf. lov nr. 527 af 26. maj 2010. 

Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom. Ekspropriationen vedrører de i nedennævnte Fortegnelser nr. 27, 28 og 48 anførte ejendomme.  Tirsdag den 24. marts 2015


Cityringen (Nordhavnslinien) – Ekspropriation 19. marts 2015

Nedennævnte dag afholdes ekspropriation i anledning af en Metro til Nordhavn i København for Metrostation Nordhavn, jf. Lov om en Cityring, lov nr. 552 af 6. juni 2007 med ændring af 27. maj 2013. 
Forretningen omfatter de i nedennævnte Arealfortegnelse Nordhavn Nr. 3 opførte ejendomme i Københavns Kommune. 

Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom. Torsdag den 19. marts 2015


Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Egedesvej og motorvejsudfletningen ved Køge – Ekspropriation 18. og 19. marts 2015

Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Egedesvej og motorvejsudfletningen ved Køge. Nedennævnte dage afholdes ekspropriation i anledning af udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Egedesvej og motorvejsudfletningen ved Køge, jf. lov nr. 1533 af 21. december 2010. 

Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører de i nedennævnte. Fortegnelse nr. 6 opførte ejendomme.  Onsdag den 18. marts 2015


Cityringen – Besigtigelse og ekspropriation 11. marts 2015

Nedennævnte dag gennemføres supplerende besigtigelse og ekspropriation i anledning af etablering af Cityringen i København og på Frederiksberg for så vidt angår stationen på Kongens Nytorv, jf. Lov om en Cityring, lov nr. 552 af 6. juni 2007. 

Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom. Forretningen omhandler tilføjelser til projektet omkring Kongens Nytorv herunder etablering af supplerende pumpebrønde samt ret til udførelse af jordforstærkning, opsætning af moniteringsudstyr i en række ejendomme omkring den kommende metrotunnel,  Onsdag den 11. marts 2015


Femern Bælt-danske jernbaneanlæg – Ekspropriation 10. marts 2015

Nedennævnte dag afholdes en ekspropriationsforretning i anledning af udbygning af danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby i tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen. 

Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter forlods overtagelse af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 18 opførte ejendomme i Næstved og Guldborgsund kommuner.  Tirsdag den 10. marts 2015


Femern Bælt-danske jernbaneanlæg (Udskiftning af vejbærende broer) – Ekspropriation 3. marts 2015

Femern Bælt – danske jernbaneanlæg. Udskiftning af broen over jernbanen for Havrebjergvej. Nedennævnte dag afholdes ekspropriation i anledning af udskiftning af broen over jernbanen for kommunevejen Havrebjergvej i Ringsted Kommune. 

Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører de i nedennævnte Fortegnelse nr. 19 opførte ejendomme. Tirsdag den 3. marts 2015 


Femern Bælt-danske jernbaneanlæg (Udskiftning af vejbærende broer) – Suppl. besigtigelse og ekspropriation 24. februar 2015

Supplerende Besigtigelse og Ekspropriation: Femern Bælt – danske jernbaneanlæg. Udskiftning af broen over jernbanen for Nystedvej Nedennævnte dag afholdes supplerende besigtigelse og ekspropriation i anledning af udskiftning af broen over jernbanen for Nystedvej. 

Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører de i nedennævnte Fortegnelse nr. 17 opførte ejendomme i Guldborgsund Kommune.  Tirsdag den 24. februar 2015


Cykelsti ved Lumsås på hovedlandevej 123 – Ekspropriation 18. og 19. februar 2015

Nedennævnte dage afholdes ekspropriationsforretning i anledning af anlæg af cykelsti fra Lumsås til Gl. Ebbeløkkevej Øst. 

Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, og vedrører de i nedennævnte Fortegnelse nr. 1 opførte ejendomme i Odsherred Kommune.  Onsdag den 18. februar 2015


Etablering af støjskærm ved Sundbrovej, Svendborg – Besigtigelse 3. og 4. februar 2015

Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende hovedlandevejsanlæg på Øerne Etablering af støjskærm ved Sundbrovej, Svendborg1. hæfte Besigtigelsesforretningen den 3.-4. februar 2015


Elektrificering af jernbanestrækningen Køge Nord – Næstved – Bestigelse og ekspropriation 27. og 28. januar 2015

Elektrificering af jernbanestrækningen Køge NordKøge og Faxe kommuner. Nedennævnte dage afholdes besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af elektrificeringen af jernbanestrækningen Køge Nord – Næstved i Køge og  Faxe kommuner, jf. lov nr. 609 af 12. juni 2013. 
Forretningen vedrører udskiftning af vejbærende broer over jernbanen for kommunevejene Hastrupvej (Køge Kommune) og Terslev Skolevej (Faxe Kommune). 

Forretningerne afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører de i nedennævnte besigtigtigelsesbog og Arealfortegnelse nr. 2 opførte vejarealer og ejendomme. Tirsdag den 27. januar 2015


Femern Bælt-danske jernbaneanlæg – Ekspropriation 26. januar 2015

Nedennævnte dag afholdes en ekspropriationsforretning i anledning af udbygning af danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby i tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen.

Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter forlods overtagelse af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 17 opførte ejendomme i Guldborgsund Kommune.  Mandag den 26. januar 2015


Elektrificering af jernbanestrækningen Køge Nord – Næstved – Bestigelse og ekspropriation 20. og 21. januar 2015

Elektrificering af jernbanestrækningen Køge Nord – NæstvedKøge og Næstved kommuner Nedennævnte dage afholdes besigtigelses- og ekspropriationsforretninger i anledning af elektrificeringen af jernbanestrækningen Køge Nord – Næstved i Køge og Næstved kommuner, jf. lov nr. 609 af 12. juni 2013. 
Forretningerne vedrører udskiftning af vejbærende broer over jernbanen for kommunevejene Egøjevej og Ravnstrupvej. 

Forretningerne afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører de i nedennævnte besigtigtigelsesbog og Arealfortegnelse nr. 2 opførte ejendomme.  Tirsdag den 20. januar 2015


Elektrificering af jernbanestrækningen Køge Nord – Næstved – Bestigelse og ekspropriation 13. og 14. januar 2015

Elektrificering af jernbanestrækningen Køge Nord – Næstved, Faxe Kommune. Nedennævnte dage afholdes besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af elektrificeringen af jernbanestrækningen Køge Nord – Næstved i Faxe Kommune, jf. lov nr. 609 af 12. juni 2013. 
Forretningen vedrører udskiftning af vejbærende bro over jernbanen for kommunevejen Skuderløsevej m.v. 

Forretningerne afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører de i nedennævnte besigtigtigelsesbog og Arealfortegnelse nr. 2 opførte arealer og ejendomme.  Tirsdag den 13. januar 2015Elektrificering af jernbanestrækningen Køge Nord – Næstved – Bestigelse og ekspropriation 8. og 9. januar 2015

Elektrificering af jernbanestrækningen. Køge Nord – Næstved, Faxe Kommune. Nedennævnte dage afholdes besigtigelses- og ekspropriationsforretninger i anledning af elektrificeringen af jernbanestrækningen Køge Nord – Næstved i Faxe Kommune, jf. lov nr. 609 af 12. juni 2013. 
Forretningerne vedrører udskiftning af vejbærende broer over jernbanen for kommunevejen Teestrupvej. 

Forretningerne afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og vedrører de i nedennævnte besigtigtigelsesbog og Arealfortegnelse nr. 2 opførte ejendomme.  Torsdag den 8. januar 2015